Co to jest typikarion (typik)? Kacper

W j. polskim nie jest ustalona jednoznaczna pisownia słowiańskiego określenia Typikon. Dlatego też przy zapisie używa się różnych form. Typikarion i Typik są to synonimy, do których można dołączyć też Typikon. Z jednej strony jest to ustaw cerkiewny, z drugiej księga regulująca zasady i porządek nabożeństw.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, tłumaczeniaAntykoncepcja jest grzechem. Przychodząc do cerkwi widzę z reguły rodziny, gdzie liczba dzieci nie przekracza 3. Również batiuszkowie u mnie w parafii mają maksymalnie dwoje dzieci. Widać, że zaplanowali liczbę dzieci. Nie chce mi się wierzyć, że nie współżyją już później. Zatem świadomie żyją w grzechu. Czy batiuszkowie nie powinni dać w tej materii przykładu? Jak edukować parafian by również nie grzeszyli w ten sposób? Piotr

Pierwszą sprawą na którą chciałbym zwrócić uwagę w tym pytaniu i swego rodzaju oskarżeniu, jest to, iż błędem jest wskazywanie na małą ilość dzieci w rodzinie jako konsekwencja stosowania antykoncepcji. Bywa często, że po prostu rodzina ma trudności z zajściem w ciąże. Druga sprawa polega na tym, że w prawosławiu nie podchodzi się do antykoncepcji tak jak w Kościele rzymskokatolickim i określa się ją grzechem. Jest to zagadnienie nieco złożone natomiast teolodzy prawosławni nie odrzucają wszelkiej formy antykoncepcji.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, moralność i etyka, rodzinaDlaczego kremacja nie jest uznawana w cerkwi prawosławnej? Wiem że chodzi o to że na sądzie ostatecznym nie będzie możliwe wskrzeszenie ponieważ ciało zostało zniszczone, ale co się stanie z tymi, których poddano kremacji? Rozumiem że należy uważać to za grzech, a co jeśli to rodzina zdecydowała o kremacji, a nie zmarły? Anonim

Bardzo ważnym jest abyśmy rozumieli, że kremacja jest niezgodna z prawosławnym rozumieniem człowieka i nie powinna mieć miejsca przy pochówku zmarłego. Często ludzie nie wiedzą, że takie „ułatwianie” pochówku jest niewłaściwe i z tego rodzi się problem dla duchownych i dla rodziny. Ciało, które powstało z prochu, w naturalny sposób powinno obrócić się w proch. Zdarzają się przypadki, kiedy ludzie giną w pożarach i ich ciała również zostają zwęglone. Są święci, których ciała spalono. Dlatego też należy wierzyć, że i przypadku kremacji Pan Bóg rozwiąże problem. Należy jednak mieć świadomość, że takie działanie jest niedobre i sprzeczne z chrześcijańskimi zasadami.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchoweZastanawiamy się nad imieniem dla córki. Imię Aniela, jak można ochrzcić w Cerkwi? Czy jest święta o takim imieniu? Aneta

Jak podane jest w „Spisie imion prawosławnych” Aniela w brzmieniu cerkiewnosłowiańskim to Angelina. Tak więc z nadaniem tego imienia na chrzcie nie będzie problemu. Angelina- Aniela obchodzi swoje imieniny dwa razy 1 lipca (nowy styl to 14 lipca) i 10 grudnia (nowy styl 23 grudnia).

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaCzy codziennie (od poniedziałku do piątku) muszą być odprawiane liturgie w cerkwi czy wystarczy tylko w niedzielę? Kacper

Tyko w parafiach o większym znaczeniu (np. parafie katedralne lub inne) odprawiane są Liturgie codziennie. W mniejszych parafiach odbywają się zwykle w niedziele i święta. Nie ma takiego nakazu ani wymogu aby były one sprawowane każdego dnia.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaWybieram się w niedługim czasie na Ukrainę i mam pytanie odnośnie Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego i nadanej mu autokefalii przez Fanar. Jaki jest stosunek PAKP do tej Cerkwi, czy można uczestniczyć w nabożeństwach i przystępować do sakramentów? Jarosław

W okresie kiedy na Ukrainie zaczęły tworzyć się działania związane z uznaniem tzw. Patriarchatu kijowskiego i nadania mu autokefalii przez Patriarchat ekumeniczny, Sobór Biskupów PAKP, który odbył się 15 listopada 2018 r. wydał komunikat, którego fragment zacytuję: „Święty Sobór Biskupów zabrania duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wchodzenia w liturgiczno-modlitewne kontakty z „duchownymi” tzw. „Patriarchatu Kijowskiego” i tzw. „Autokefalicznej Cerkwi”, które w dotychczasowych działaniach uczyniły wiele zła”.Wyrażenia wskazujące aby nie uczestniczyć w żadnych wydarzeniach związanych z powstałymi strukturami należy również odnieś do osób świeckich.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaJak należy rozumieć fragment z Księgi Rodzaju (9,3-4): „Wszystko, co się porusza i żyje, niech wam służy za pokarm, podobnie jak [wszelkie] ziele roślin jadalnych; wszystko to daję wam. Lecz nie wolno wam spożywać tylko mięsa z krwią duszy jego.” Oraz czy jest gdzieś komentarz w j. polskim do Księgi proroka Izajasza – jako że jest dla mnie dość trudna do samodzielnej interpretacji. Ania

Odpowiedzi na to pytania należy szukać u najlepszych znawców Pisma Świętego, a więc u Świętych Ojców. Św. Jan Złotousty komentuje ten fragment następująco:

„Następnie, podobnie jak Adamowi, Bóg przykazał powstrzymać się o jednego tylko drzewa, tak i tutaj pozwolił swobodnie spożywać wszystko mówiąc: Lecz nie wolno wam spożywać tylko mięsa z krwią duszy jego. Cóż znaczą te słowa? Czym jest mięso z krwią duszy jego? To znaczy – uduszone. Następnie mówi, że krew jest duszą zwierzęcia. Mając na uwadze, że ludzie z czasem zaczną przynosić zwierzęta na ofiarę Bogu, Ona tak jakby naucza ich, że krew należy do Mnie, a mięso do was. A czyni to dlatego, aby od samego początku zatrzymać w ludziach skłonność do zabijania się wzajemnie. Bóg daje to przykazanie aby uczynić ludzi mądrzejszymi.” Św. Jan Chryzostom

Co zaś tyczy się pytania o Księgę Izajasza to są wydane Homilie Orygenesa m.in. na Księgę Izajasza http://lubimyczytac.pl/ksiazka/135070/homilie-o-ksiegach-izajasza-i-ezechiela

Kategorie: ks. Igor Habura, Pismo Święte (egzegeza)Spotkałem się ze sformułowaniem, że „dochodzi do śmierci duszy” – co to oznacza, dlaczego dochodzi do tego i czy jest ratunek, aby wskrzesić swoją duszę jeśli doszło do śmierci duszy? Anonim

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie będą słowa Świętych Ojców:

Istnieje śmierć cielesna i śmierć duchowa. Podlegać pierwszej nie jest ani strasznie ani grzesznie, gdyż jest to prawo natury, a nie dobrej woli, jest to następstwem grzechu prarodziców. Druga śmierć – duchowa, jest wynikiem naszej woli, odpowiedzialności i nie ma żadnego usprawiedliwienia. Gdy słyszysz o śmierci duszy nie myśl, że dusza umiera podobnie ciału. Nie, ona jest nieśmiertelna. Śmiercią duszy jest grzech i wieczne potępienie. Dlatego Chrystus mówi: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10,28).
Św. Jan Chryzostom

Prawdziwa śmierć to nie ta, która rozłącza duszę od ciała, ale ta która oddala duszę od Boga. Bóg jest Życiem, ten kto odłącza się od Niego, umiera i nie ma śmiałości ku Bogu, dlatego że oddalił się od Życia.
Św. Cyryl Aleksandryjski

Pomimo, iż ludzka dusza słusznie nazywana jest nieśmiertelną, to i ona ma swego rodzaju śmierć. Śmierć ta następuje kiedy duszę opuszcza Bóg… Ta śmierć jest straszniejsza i cięższa od wszystkich utrapień, gdyż nie polega na oddaleniu duszy od ciała, ale na przeznaczeniu ich na wieczną mękę. Jak bowiem odłączenie duszy od ciała jest śmiercią ciała, tak oddalenie (rozłączenie) Boga od duszy jest śmiercią duszy. I to jest prawdziwa śmierć, gdy dusza rozłącza się od Boskiej Łaski i jednoczy się z grzechem.
Św. Augustyn z Hippony

Kategorie: ks. Igor Habura, wiara, życie duchoweCzy w Cerkwi Prawosławnej jest odgórny nakaz dla duchownych, aby po Ewangelii naukę wygłaszać po rosyjsku, cerkiewnosłowiańsku? W mojej cerkwi duchowni tak właśnie wyjaśniają treść Ewangelii danej niedzieli, gdzie ich poprzednicy naukę głosili w języku polskim. Osobiście przed wyjściem czytam fragment Ewangelii, żeby rozumieć o czym była mowa, bo z kazania batiuszki niczego nie rozumiem. Dorota

Nie ma takiego odgórnego nakazu, który ustalał by język w jakim powinny być głoszone kazania. Zależy to od wielu czynników. Najczęściej jest tak, że w naturalny sposób sama atmosfera w parafii podpowiada w jakim języku powinny być głoszone kazania. Często jest też tak, że starsi duchowni nie nawykli głosić kazań w j. polskim. Młodym z pewnością łatwiej jest mówić po polsku. Najlepiej jest kiedy duchowni razem z wiernymi omówią tę sprawę i wspólnie podejmą decyzję w jakim języku będą głoszone kazania. Swoją drogą dobrą praktyka jest zapoznanie się wcześniej z fragmentem Ewangelii, który będzie czytany w Cerkwi. Ułatwia to zrozumienie kazania, ale również przynosi korzyści duchowe.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, tłumaczeniaJestem katolikiem, ale chcę zmienić wyznanie na prawosławie, ponieważ chce jechać i pozostać na świętej Górze Atos. Jak przejść na prawosławie? Marian

Zmiana wyznania to bardzo poważna sprawa. Należy taką decyzję głęboko przemyśleć. Aby pojechać na św. Górę Atos nie jest koniecznym być prawosławnym. Sugeruję porozmawiać z duchownym prawosławnym na ten temat. Ponadto jest wiele przypadków kiedy osoby innych wyznań przyjmują prawosławie właśnie na Atosie.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej KuźmaStrona 5 z 63« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »