Jeżeli Diakon, który służył przez dłuższy czas (przyjmijmy np. 10 lat), przez okres swojej służby został nagrodzony protodiakoństwem, prawem noszenia kamiławki oraz podwójnego orarionu to czy w momencie nadania mu święceń kapłańskich te nagrody „przepadają”? Wiadmo, że orarion jest nagrodą typową dla Diakona, a jak sprawa wygląda w kwestii kamiławki? Pytanie drugie: Nieraz czyta się, że diakon zostaje wyświęcony na kapłana po krótkim czasie, a ostatnio w diecezji białostocko-gdańskiej diakon został wyświęcony po 18 latach niesienia posługi diakońskiej. Od czego to zależy? Arkadiusz

Posługa kapłańska jest nową formą służby bożej i nagrody, które były nadane w czasie pełnienia posługi diakońskiej (chodzi o kamiławkę) nie przechodzą automatycznie w czasie święceń na prezbitra. Niemniej jednak biskup może nagrodzić nowowyświęconego kamiławką. Nie ma reguły, która wskazywałaby jaki okres powinien upłynąć między święceniami diakońskimi i święceniami na kapłana. Czasem jest to kilka dni, najczęściej 1-3 lata, ale dość rzadko zdarzają się święcenia jak w opisywanym przypadku po 18 latach diakonatu. Diakoni, którzy zachowują długi staż zwykle cenieni są ze względu na swoje wartości wokalne i muzyczne. Niemniej jednak nie ma żadnej przeszkody, aby ubiegali się o święcenia kapłańskie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałeDlaczego nasi hierarchowie milczą gdy środowiska LGBT atakują ze swoją propagandą środowiska chrześcijańskie? Mam wrażenie, że chowamy znów głowę w piasek, myśląc, że nas i nasze dzieci to nie dotyczy. Czy którykolwiek ojciec wyraził swoją dezaprobatę dla działaczy prawosławnych, którzy poprali marsz LGBT w Białymstoku? Yoram

Z pewnością propaganda LGBT dotyczy całego społeczeństwa w tym i nas. Mam wrażenie, że w wielu przypadkach manifestacje wspomnianych środowisk i kontr manifestacje, które im towarzyszą stały się częścią walki politycznej. Temat dotyczący homoseksualizmu jest dość delikatnym i dotyka intymnej sfery życia człowieka. Cerkiew nigdy nie odrzucała ludzi, których natura ukształtowała w taki sposób. Kiedy jednak obserwujemy ludzi, którzy z tej odmienności uczynili centrum swojego życia, często manifestując to w perwersyjny sposób, wówczas rodzi się w nas pytanie: dokąd to wszystko zmierza? Potrzebne tutaj jest głębokie zastanowienie się nad duchowym i moralnym upadkiem człowieka. Wydaje mi, że my prawosławni nie nawykliśmy aby na zjawiska, które pojawiają się w naszym życiu reagować w ten sposób by wydawać deklaracje i ogłaszać swój punkt widzenia. Nie jest to bynajmniej chowaniem głowy w piasek. Dziwi mnie natomiast, że są działacze prawosławni, którzy poparli marsz LGBT w Białymstoku. Pierwszy raz o tym słyszę i wielce jestem zdziwiony.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, moralność i etyka, wiaraCzy w kościele prawosławnym jest możliwe unieważnienie sakramentu małżeństwa, czy tylko cofnięcie błogosławieństwa? Jeśli możliwe jest unieważnienie, to jakie kroki należy poczynić i jak długo to trwa? Monika

W Kościele prawosławnym istnieje procedura administracyjna, która określana jest „zdjęciem błogosławieństwa z małżeństwa”. Nie jest to unieważnienie małżeństwa, lecz forma pozwalająca na zawarcie tzw. drugiego małżeństwa. Aby rozpocząć proces zdjęcia błogosławieństwa z małżeństwa należy zgłosić sprawę i napisać odpowiednie pismo do proboszcza parafii do której obecnie należy osoba zainteresowana.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaChciałabym żeby matka chrzestną mojego dziecka była siostra, która jest wyznania katolickiego i ma slub tylko cywilny. Czy w Cerkwi prawosławnej może chrzcić dziecko osoba po ślubie cywilnym? Aneta

Problem braku ślubu kościelnego jest oczywiście pewną przeszkodą, natomiast główny problem widziałbym gdzie indziej. Chodzi o to, że przyjęta zasada w naszej Cerkwi polega na tym, aby dla chrzczonej dziewczynki była prawosławna matka chrzestna (ojciec chrzestny może być innego wyznania), natomiast jeśli chrzczony jest chłopczyk, wymaga się, aby ojciec chrzestny był wyznania prawosławnego (matka chrzestna może być innego wyznania). Zwróćcie uwagę, czy w waszym przypadku ta zasada jest zachowana?

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCiocia prawosławna jest po rozwodzie. Brat mamy, jej były mąż kłamie i nie dopuszcza do zniesienia błogosławieństwa. Mam wiedzę o jego zdradach, żyje już w kolejnych konkubinatach a udaje religijnego. Jak mogę pomóc cioci. Jakie pismo i w jakiej formie mam napisać. On ją oszkiwał i znęcał się nad nią i dziećmi i nadal przeszkadza w spokojnym życiu? Adabo Bohuno

Wydaje mi się, że właściwym było by napisanie listu do parafii gdzie przeprowadzany jest proces zdjęcia błogosławieństwa z tego małżeństwa i wyrażenie swojej opinii na jego temat. Można też zgłosić się osobiście do duchownego, która przeprowadza proces i złożyć swoje wyjaśnienia, które pomogłyby w odszukaniu prawdy.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, rodzina, życie duchoweJestem wyznania mariawickiego(kościół starokatolicki mariawitów). Czy musiałbym ponownie przyjmować chrzest w cerkwi, gdybym zdecydował się przyjąć prawosławie? Michał

Osoba, która została ochrzczona w Kościele mariawitów zostałaby przyjęta do Kościoła prawosławnego najprawdopodobniej poprzez bierzmowanie . Być może w niektórych środowiskach prawosławnych nakłaniano by do ponownego chrztu. Jednak ogólnie obowiązuje zasada o uznawalności chrztu.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej KuźmaCzy nieczyste, nierządne, sodomskie myśli w wieku dojrzewania są grzechem?

Nieczyste i grzeszne myśli stanowią problem nie tylko w okresie dojrzewania. W każdym okresie życia człowieka rozwijanie myśli związanych z pożądliwością i nierządem traktowane są jako grzech. Jednak okres dojrzewania jest dość newralgicznym i szczególnym w tym kontekście. Należy zachować życiową roztropność i duchową uwagę. Mam wrażenie jednak, że tutaj rysuje się problem homoseksualizmu. Stanowi to z pewnością znaczący problem obecnie i na przyszłość. Ojcowie Cerkwi mówią, że swoje myśli należy pilnować w ten sposób, jak pasterz pilnuje owce. Nie należy doprowadzać do tego aby się rozproszyły.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara, życie duchoweChciałbym się dowiedzieć jaka jest różnica pomiędzy „mładiencem”, a „otrokiem”, pisanych na karteczkach za zdrowie. Mariusz

„Młodiencem” określa się zwykle te dzieci, które nie przystępują jeszcze do sakramentu spowiedzi. W naszych warunkach są to dzieci mniej więcej do siódmego roku życia. Starsze natomiast określa się „otrokami”. Ten okres trwa od ich dojrzałości.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, rodzinaPrzeżywam trudności natury finansowej i zawodowej (prowadzę własną działalność, mam mikro firmę – jestem jedyną zatrudnioną osobą ). Który ze Świętych może dopomóc w pomnożeniu pieniędzy, znalezieniu nowych dróg dla działalności, pozyskaniu zleceń i klientów? Nie wiem do kogo poza Bogiem mogę uderzyć z prośbą o pomoc, Kto może zechcieć wstawić się za mną i wyjednać mi Łaskę? Laura

Bardzo konkretne prośby o pomoc kieruje Pani do Opatrzności Bożej; może zbyt konkretne, zwłaszcza jeśli chodzi o „pomnożenie pieniędzy”. W naturalny sposób nasza działalność i aktywność jest nakierowana ku pomnażaniu wszelkich dóbr i zabezpieczanie bytu materialnego. Jednak nasz dobrobyt materialny nie może być celem samym w sobie. Mam wrażenie, że prośba skierowana do Boga tak bezpośrednio, aby posłał nam pieniądze jest nieco na wyrost. Proszę prosić Boga o okazanie wszelkiej pomocy. Myślę, że Pan Bóg wie i rozsądzi swoimi drogami jak nas wspomóc. W niektórych źródłach wskazuje się, że patronem przedsiębiorców jest św. Józef Wołocki. Był on rosyjskim mnichem żyjącym w XV/XVI w., który wskazywał na przedsiębiorczość i gospodarkę prowadzoną w monasterach. Myślę, że ikonkę św. Józefa Wołockiego znajdzie Pani w sklepiku cerkiew.pl.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiara, życie duchoweCo oznacza sformułowanie „grzech śmiertelny”. xyz

W teologii prawosławnej pojęcie „grzechu śmiertelnego” raczej rzadko występuje. Dość charakterystyczne jest natomiast w teologii rzymskokatolickiej. Wydaje się, że w prawosławiu pojęcie to pojawiło się pod wpływam teologii zachodniej i to w dość późnym okresie. Częściej mówi się o „grzechach ciężkich”, do których zaliczane są zwykle grzechy przeciwko 10 Przykazaniom. Teolodzy prawosławni raczej zwracają uwagę na to, że każdy grzech jest przewinieniem wobec Bożej miłości i może stać się przyczyną upadku człowieka i jego zguby. Jeśli człowiek z premedytacją popełnia grzech i tkwi w nim, wówczas rzeczywiście dochodzi do śmierci duchowej. Natomiast Ojcowie wskazują również, że nie ma grzechu którego Bóg nie wybaczyłby, jeśli człowiek z pokorą i szczerością prosi Boga w sakramencie pokajanija o przebaczenie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara, życie duchoweStrona 5 z 55« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »