Chciałabym zakupić i zacząć odmawiać czotki. Czy przed rozpoczęciem trzeba zwrócić się do duchownego o błogosławieństwo na zmawianie Czotek czy nie ma takiej potrzeby? Julita

Chyba lepiej mówić o używaniu ‚czotek’ do odmawiania Modlitwy Jezusowej. Błogosławieństwo duchownego na pewno nie zaszkodzi, ale jeśli to ma być jeden ze sposobów sprawowania codziennej indywidualnej modlitwy, nie będziesz się ograniczać tylko do Modlitwy Jezusowej i koncentrować na niej, jak to opisane jest np. w ‚Opowieściach pielgrzyma’, to nie widzę takiej konieczności. Owocnej modlitwy życzę

Kategorie: Ks. Włodzimierz Misijuk, życie duchoweNasz batiuszka podczas czytania kanonów św. Andrzeja z Krety nie czyta ich do końca i część ich opuszcza. Modlitwy po kanonach czytane są galopem. Czy to jest dopuszczalne? Anna

W praktyce parafialnej jest dopuszczalnym i stosowanym skracanie Kanonu św. Andrzeja z Krety, który jest czytany w całości w piątym tygodniu Wielkiego postu. Ogólnie Kanon jest dość długim tekstem liturgicznym i dlatego w niektórych przypadkach opuszcza się część Troparionów. W pierwszym tygodniu Postu, kiedy jego czytanie rozłożone jest na cztery dni, wówczas raczej nie skraca się Kanonu i wszystkie Tropariony są wyczytywane. Nie można jednak czytać Kanonu w sposób nieuważny i niegodny. Podobnie inne teksty liturgiczne zarówno czytane przez duchownego, jak też przez lektora na chórze powinny być czytane z pobożnością i w sposób modlitewny.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeSpotkałem się ze stwierdzeniem, że jakiemuś księdzu prawosławnemu odebrano święcenia kapłańskie. Moje pytanie: czy jest zatem różnica w rozumieniu niezacieralnego charakteru sakramentu święceń u prawosławnych i katolików, gdzie ci ostatni twierdzą, iż nawet suspendowany czy laicyzowany kapłan ma nadal niezbywalny sakrament kapłaństwa. Dawid

Temat ogólnie jest bardzo trudnym. W Prawie Kanonicznym Kościoła rzymskokatolickiego mowa jest o tym, że „święcenia raz ważnie przyjęte nigdy nie tracą ważności. Jednak duchowny traci stan duchowny” (k.290). Dalej czytamy „(…) tym samym zostaje pozbawiony wszelkich urzędów, zadań i wszelkiej władzy delegowania” (k.291). Przywrócenie kapłaństwa pozostaje niemożliwym, chyba, że dokona tego w wyjątkowych przypadkach papież. W kanonach Kościoła prawosławnego dość często spotykamy wyrażenia wskazujące na możliwość pozbawienia kapłaństwa. Np. kanon Apostolski 5 „(…) niech będzie pozbawiony godności kapłańskiej”; inny „(…) całkowitego i ostatecznego pozbawienia swej godności i przeniesienia do stanu laickiego” (Trul. 21). Są też kanony, które za pewne przewinienia nie tylko pozbawiają godności kapłańskiej ale też wykluczają ze wspólnoty kościelnej (Ap. 29). Takie pojęcia jak „ważność święceń i utrata stanu kapłańskiego” w Prawosławiu nie spotykamy. Niemniej jednak dyskusja teologiczna toczy się i nie została rozwiązana. Teolodzy greccy raczej wskazują podobnie jak przyjmuje Kościół rzymskokatolicki, że sakrament kapłaństwa jest niezniszczalnym i porównują go do sakramentu chrztu. W rozumieniu teologów rosyjskich osoba, która jest niegodna i sprzeniewierzyła się posłudze kapłańskiej, może zostać pozbawiona święceń i „wygnana do stanu świeckiego” jak stwierdza kanon. Święcenia kapłańskie są niepowtarzalne i osoba, która została pozbawiona kapłaństwa nie może być ponownie wyświecona. Pozbawienie kapłaństwa w naszym rozumieniu jest ostateczną karą, stosowaną po wykorzystaniu innych środków, jednak jest możliwą. Mniej dotkliwą karą kościelną (i sprawiającą mniejszy problem teologiczny) jest zawieszenie (zapreszczenije) w pełnieniu posługi kapłańskiej, bądź na określony czas bądź też bezterminowo.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaJak długo, ile godzin należy przestrzegać postu liturgicznego, nic nie pić i nie jeść przed przystąpieniem do Św Eucharystii w nabożeństwie sprawowanym w nocy w Wielką Sobotę? Czy należy już od 24 czy też jest jakaś liczba godzin? Aleksandra

Zwykle wskazuje się aby przed Liturgią z rana nic nie jeść i nie pić. Problem stanowi interpretacja długości postu przed Liturgiami tymi, które odbywającymi się w nocy. Na ten temat istnieją różne opinie wskazujące na zachowanie 6-cio lub 8-mio godzinnego postu przed Eucharystią (nie jedzenia i nie picia). Są to raczej indywidualne ustalenia różnych duchownych. Ogólno-kanonicznych norm nie ma. Myślę, że jeśli jest to możliwe należałoby zachować 8-mio godzinny post, jeśli warunki są inne można starać się zachować 6-cio godzinny post. Są to jednak moje rozważania oparte na praktyce cerkiewnej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiaraCzy w cerkwi możliwy jest ślub z wyznawcą islamu pod warunkiem że dzieci będą prawosławne? Czy w cerkwi prawosławnej jest możliwość ślubu jednostronnego? Gdzie można uzyskać pozwolenie na taki ślub? Aleksandra

W prawosławiu niemożliwym jest zawarcie sakramentu małżeństwa z osobą nie ochrzczoną. Deklaracja wychowania dzieci w wierze prawosławnej jest warunkiem przy zawieraniu małżeństwa z innym chrześcijaninem niż prawosławny, nie dotyczy jednak małżeństw międzyreligijnych. Pojęcie „ślubu jednostronnego” w prawosławnym Prawie Kanonicznym nie występuje i takie związki nie mają miejsca. Zagadnienie małżeństwa osoby prawosławnej z niechrześcijaninem było znacząco dyskutowane w fazie przygotowawczej do Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego (Sobór odbył się w 2016 r. na Krecie). Problem ten występuje w wielu krajach bliskowschodnich (Patriarchat Aleksandryjski, Antiocheński i in.) Wskazywano wówczas, by osobę prawosławną, która zawarła związek cywilny z niechrześcijaninem traktować jako przebywającą w legalnym związku małżeńskim i nie pozbawiać prawa brania udziału w życiu cerkiewnym. Tzn. Taka osoba (strona prawosławna) może przystępować do Eucharystii, ochrzcić i wychowywać dzieci w Cerkwi prawosławnej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJak cerkiew odnosi się do Sybilii? Czy uważa ona ją za księgę niewłaściwą czy dobrą? Anonim

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, gdyż tak właściwie to Cerkiew nijak nie odnosi się tzw. „Wyroczni sybillińskich”. Księgi te są sekciarskim fałszerstwem z VI w. inspirowanym antycznymi wyroczniami. Księgi te nie zawierając żadnych potrzebnych prawosławnemu chrześcijaninowi treści a wręcz odwrotnie – mogą być niebezpieczne dla duchowego rozwoju.

Kategorie: ks. Igor Habura, pozostałeSkąd w prawosławiu przekonanie, że Święty Józef był starcem i wdowcem? Przecież wykonywał swój zawód cieśli, przeszedł drogę z Betlejem do Egiptu i z powrotem (przeszło 120 km pieszo przez pustynię z dzieciątkiem i małżonką, prowadząc osiołka), a więc mówiąc kolokwialnie: musiał mieć krzepę (oczywiście nie odmawiać sił witalnych ludziom starszym). Pytam o to, bo ostatnio rozmawiałem ze znajomym mnichem greckim, który zażarcie bronił tych apokryficznych opowieści, a argumenty zdroworozsądkowe na podstawie Biblii nie były przezeń brane pod uwagę. Dawid

Całą tradycja hagiograficzna Cerkwi od najwcześniejszych przekazów mówi o „podeszłym wieku” Józefa im jego synach z pierwszego małżeństwa. Argument o „krzepie” jest dość płytki. Skoro podróż i konieczna do niej siła fizyczna ma świadczyć o młodym wieku Józefa to dlaczego taki młody i silny mężczyzna umiera pomiędzy 12 a 30 rokiem życia Jezusa? Zwrot o „apokryficznych opowieściach” jest zdecydowanie nie na miejscu, gdyż to apokryfy w przeważającej części czerpią z Tradycji, a nie na odwrót. Jedyny „zdroworozsądkowy argument” jaki tu widzę to fakt, iż skoro całe pokolenia chrześcijan przyjmowały tę tradycyjną narrację, to nie widzę powodu abyśmy uważali się za tak błyskotliwych i mądrych, że dopiero my po 2000 lat odkryliśmy prawdę.
W sprawie lepszego poznania prawosławnej tradycji dot. św. Józefa proponuję i rekomenduję zapoznanie się z synaksarionem lub w wersji online z żywotem św. Józefa na:
http://www.typo3.cerkiew.pl/index.php?id=swieci&tx_orthcal%5Bsw_id%5D=1199&cHash=94cfeeef9984ebafba00d4ada5571227

Kategorie: ks. Igor HaburaDlaczego w Bohorodiczne święta czyta się fragment Ewangelii o Marcie i Marii? Marta

Fragment Ewangelii Łk 10, 38–42; 11, 27–28 jest czytany podczas świąt Maryjnych nie ze względu na Martę i Marię, gdyż nie stanowią ona trzonu perykopy, a ze względu na dialog z wersetów 11,27-28:
„Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”

Słowa o błogosławionym łonie i piersiach dotyczą świętej Bożej Rodzicielki i dlatego ten fragment jest odczytywany podczas Boskiej Liturgii.

Kategorie: ks. Igor Habura, liturgika, Pismo Święte (egzegeza)Jakie są kategorie świętych? Oraz jakie były kategorie świętych ST? Julia

Polecam zapoznać się z artykułem na stronie:
http://www.typo3.cerkiew.pl/index.php?id=swieci_kit

Kategorie: ks. Igor Habura, pozostałeMam pytanie dotyczące jednego z przykazań danego przez Boga Mojżeszowi: Nie czyń sobie obrazu rytego, ani żadnego podobieństwa…dalsza część jest na pewno znana batiuszce. I teraz pytanie, skoro zabroniona jest rzeźba, to dlaczego w cerkwi św. Mikołaja w Białymstoku pojawiła się płaskorzeźba św. Mikołaja? Z góry uprzedzam, żeby nie odpowiadać, że jest to płaskorzeźba, bo jak sama nazwa mówi nadal jest to rzeźba, tyle, że płaska. Kasia

Doskonałą odpowiedzią na pytanie będzie tekst metr. Kallistosa Ware:
http://www.typo3.cerkiew.pl/index.php?id=prawoslawie&a_id=75
W przypadku rzeźb to wszystko co dotyczy ikon może być również zastosowane do rzeźb o płaskorzeźb.

Kategorie: ks. Igor Habura, Pismo Święte (egzegeza)Strona 4 z 117« Pierwsza...23456...102030...Ostatnia »