Jaki jest stosunek wiary prawosławnej do „szeptuch”, które można spotkać na Podlasiu? Czy korzystanie z ich usług jest grzechem? Mariusz

Podobne pytania już pojawiały się już w ramach sekcji „zapytaj” tu http://www.cerkiew.pl/zapytaj/?p=404 oraz tu http://www.cerkiew.pl/zapytaj/?p=386. Wygląda na to, że jest to problem wyjątkowo żywotny i ważny dlatego postaram się jeszcze raz, maksymalnie wyczerpująco dopowiedzieć na to zapytanie.

Podstawą i fundamentem nauki Cerkwi Prawosławnej jest Święta Tradycja, której elementem jest Pismo Święte. Każdy element prawosławnej teologii jest głęboko zakorzeniony i umotywowany w nauczaniu Jezusa Chrystusa oraz w pozostałych tekstach biblijnych tak Nowego jak i Starego Testamentu. Kolejnymi z części składowych Tradycji są nauczanie soborów powszechnych oraz nauki Ojców Cerkwi.

Czytaj dalej

Kategorie: Bóg, ks. Igor Habura, Pismo Święte (egzegeza), pozostałe, wiara, życie duchoweInteresuję mnie to jak wykonywali znak krzyża chrześcijanie do czasu podziału? Piotr

Tradycja czynienia znaku krzyża czerpie swoje początki jeszcze z czasów apostolskich. W jednej z wersji żywota św. Jana Teologa zawarta jest wzmianka mówiąca o tym, że umiłowany uczeń Chrystusa tuż przed swoją śmiercią, leżąc już w grobie uczynił na sobie znak krzyża całą ręką.
Tertulian zaświadcza, że chrześcijanie żegnają się codziennie i podczas każdej wykonywanej przez czynności np. wychodząc z domu i wracając do niego, kładąc się spać i wstając z nocnego odpoczynku itp. Nie konkretyzuje on jednak, w jaki sposób tego dokonują.
Hipolit Rzymski z kolei, rekomenduje, aby starać się czynić krzyż na swoim czole z pokorą. W tym przypadku najprawdopodobniej chodzi w o użycie kciuka prawej ręki.
Św. Efem Syryjczyk zaznacza: „Życiodajnym Krzyżem „pieczętowane” są nasze domy, nasze drzwi, nasze usta, nasze piersi…, nieustannie upiększajcie nim swoje ciało”.
Około V wieku pojawia się praktyka „pieczętowania się” znakiem krzyża dwoma palcami, jako symbol walki z monofizytami.
Nie oznacza to, że taka sytuacja miała miejsce w całym Kościele chrześcijańskim, bowiem w niektórych tradycjach lokalnych znany był jeszcze później zwyczaj użycia jednego palca, o czym wzmiankują m.in. święci: papież Grzegorz Dialog, czy Andrzej z Krety.
Czynienie znaku krzyża trzema palcami pojawia się w XII w. – początkowo w Konstantynopolu, Aleksandrii, później również w Antiochii i Jerozolimie.

Kategorie: historia, ks. Adam Magruk, liturgikaSława Iisusu Chrystu! Mam pewne wątpliwości co do jednego ze świadków na ślubie. Bardzo bym chciała, żeby świadkiem na moim ślubie była moja przyjaciółka, a co za tym idzie i jej obecny partner. On jest po rozwodzie, sam jest katolikiem, ślub odbył się w cerkwi. Rozwód był z jego inicjatywy i był tylko urzędowy, nie było zdjęcia błogosławieństwa. Chciałabym zapytać, czy Cerkiew dopuszcza aby świadkiem był rozwodnik? Ja osobiście nie mam z tym problemu, ale chciałabym mieć pewność, że ze strony Cerkwi nie ma żadnych przeciwwskazań. Ewa

Wydaje mi się, że nie będzie problemem ze strony Cerkwi, aby osoba, która była wcześniej w związku małżeńskim, teraz zaś jest po rozwodzie cywilnym była świadkiem na ślubie. Jasnych ukazań nie ma na ten temat. Ważnym jest aby ta osoba była pełnoprawną i ochrzczoną. Sugerowałbym aby o tym wcześnie porozmawiać z proboszczem parafii gdzie będzie udzielany sakrament. Czasem duchowni mogą mieć własne zapatrywania, ale ogólnie nie powinno to być problemem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy w prawosławiu chrzestnym może być rozwodnik albo chrzestną kobieta w ciąży? Ewa

Zarówno osoba po rozwodzie może być Ojcem chrzestnym jak też nie ma przeszkód aby kobieta w ciąży była Matką chrzestną. Najistotniejsze jest aby osoby te były wyznania prawosławnego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaMam 2 pytania do o. Adama odnośnie Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów (LUOD). Jak wiemy liturgia ta, jest sprawowana przede wszystkim w Wielkim Poście. Słyszałem też, że bardzo często w dni poza Wielkim Postem jest sprawowana na Athosie, kiedy poszczególne monastery mają dużo pielgrzymów do przyjęcia. 1. Czy teoretycznie zgodnie z ustawem, mogłaby być sprawowana LUOD w dni, które się nie sprawuje św. Liturgii Jana Chryzostoma czy Bazylego Wielkiego, takie jak np. środy i piątki w Maslenicy, Wielki Piątek? 2. Dlaczego podczas (LUOD) pada prośba w ektenii: „Aby Przyjaciel człowieka, Bóg nasz, przyjął je na swój święty, duchowy i nadniebiański ołtarz jako wonność duchową, i w zamian zesłał nam Bożą łaskę i dar Świętego Ducha, módlmy się”, skoro powyższe wezwanie dopełniło i spełniło się poprzedzającej niedzieli? Z góry dziękuję za odpowiedzi na udzielone pytania. Pozdrawiam Ojcze Adamie. Szymon

1. Zgodnie z 52 kanonem soboru in Trullo Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów: sprawowana była pierwotnie we wszystkie dni świętej Czterdziesiątnicy za wyjątkiem sobót, niedziel i święta Zwiastowania Bogurodzicy. Więcej, był taki okres, kiedy nabożeństwo to odprawiane było właśnie w te dni, o których wspomina Pan w pytaniu: tj. środę i piątek tygodnia „Maslenicy” [dowodem i pozostałością tej praktyki jest praktyka niesprawowania pełnej liturgii eucharystycznej w te dni oraz czytania starotestamentowe wyznaczone na szóstą godzinę (sc. Szestyj Czas) oraz wieczernię], jak też w Wielki Piątek (wspomina o tym m.in. św. Symeon Tessalonicki). Wszystko wskazuje na to, że z uwagi na to, że monastyczny typikon jerozolimski nie przewidywał w swych regułach nie tylko pełnej liturgii , ale i Uprzednio Oświęconych Darów.

Czytaj dalej

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, wiaraCzy w Cerkwi można ochrzcić dziecko nadając mu imię Gustaw? Natalia

Imię Gustaw raczej nie jest nadawane na Chrzcie. Chociaż właściwie można byłoby, gdyż nosił to imię jeden ze świętych szwedzkich, w okresie sprzed podziału Kościoła. Duchowny na parafii może jednak zaproponować podobne imię do Gustawa.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaChcielibyśmy nadać synkowi imię Fabian. Czy takie imię jest również w Cerkwi? Małgosia

Imię Fabian może być nadawane na Chrzcie. Słowiański odpowiednik to Fawij, który był męczennikiem i biskupem rzymskim żyjącym w III w.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaMam pytanie dotyczące „Modlitw dla matki po 40 dniach”. Dlaczego modlitwy te czyta się w Cerkwi przeważnie po chrzcie (nawet jeśli miał on miejsce w cerkwi po 40 dniach od urodzenia dziecka)? W modlitwie 2 dla dziecka są słowa „…a przeto niech stanie się ono godnym świętego chrztu…” i dalsza modlitwa „… i spraw, aby w czasie właściwym zostało odrodzone wodą i duchem…”. Czy umiejscowienie modlitw w Trebniku nie wskazuje innej kolejności? 40 dzień, modlitwy, Sakrament Chrztu i Miropomazanija. Jurek

W przypadku, kiedy chrzest odbywa się w świątyni po 40 dniach, można najpierw przeczytać modlitwy na wprowadzenie matki i dziecka, a następnie sprawować chrzest.
Umiejscowienie modlitw w kolejności, o której mowa w pytaniu wskazuje na przypadek, kiedy chrzest odbywa się właśnie po 40 dniu od narodzin dziecka.

Kategorie: ks. Adam Magruk, liturgika, rodzinaCzy w Cerkwi Prawosławnej można ochrzcić dziewczynkę imieniem Łucja? Jeśli tak to jaki jest cerkiewny odpowiednik tego imienia? Agnieszka

Mam chrześniaczkę o tym imieniu. To wnuczka ks. Henryka Paprockiego. Imię w cześć św. Męczennicy Łucji (cs. Muczenica Łukija Sirakuzskaja ur. ok. 281 w Syrakuzach na Sycylii, zm. 13 grudnia 304 tamże).
Oto adres pod którym można znaleźć informacje o jej życiu i męczeńskiej śmierci:
https://azbyka.ru/days/sv-lukija-sirakuzskaja

Kategorie: imiona, ks. Paweł StefanowskiNawiązuję do jednej z odpowiedzi dotyczącej czynieniu znaku Krzyża nad łóżkiem. W jaki sposób powinniśmy to czynić: poprzez złożenie palców jak do „codziennego” znaku Krzyża (dwa palce do wewnątrz i trzy złączone) czy poprzez ułożenie ich na kształt IC XC? Moja babcia zawsze stosowała pierwszy „układ dłoni” przed rozpoczęciem posiłku, współcześnie jednak spotykam też jednak wariant z palcami na kształt IC XC (tak jak duchowni). Przypuszczam, że wariant drugi jest zarezerwowany tylko dla duchownych, zaś my, jako ludzie świeccy, powinniśmy używać gestu błogosławieństwa poprzez złożenie palców używane w codziennych modlitwach. Jak jest właściwie? Krzysztof

Pańskie wywody są właściwe. Chociaż jasnych reguł nie ma w jaki sposób osoba świecka powinna czynić znak Krzyża nad posiłkiem czy w innych sytuacjach, zwyczajowo powinny to być złączone trzy palce jak do żegnania się. Inna forma, o której wspomina się w pytaniu jest raczej zarezerwowane dla duchowieństwa.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, rodzina, wiara, życie duchoweStrona 1 z 1312345...10...Ostatnia »