Czy wydawane są metryki chrztu dla ludzi wyznania prawosławnego, którzy biorą ślub w Kościele rzymskokatolickim i zostają przy swojej wierze, błogosławieństwa od biskupa przypuszczam nie otrzymają. Ciekaw

Nie wiem na ile moja odpowiedź będzie rzetelna i aktualna, dlatego, że praktyka w kontekście zadanego pytania może być różnie interpretowana w poszczególnych diecezjach a nawet parafiach. Ogóle ukazania w traktowaniu tego zagadnienia polegają na tym, że parafia wydaje metrykę chrztu, jeśli osoba prawosławna, która zawiera związek małżeński w Kościele rzymskokatolickim dostarczy zaświadczenie o tym, że pozostaje przy swojej wierze. Kiedy zawierane są związki małżeńskie czy to czysto prawosławne czy też mieszane zwykle nie prosi się biskupa o błogosławieństwo. Sprawy załatwia się w parafii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaMam pytanie odnośnie obchodzenia imienin, jeśli osoba świecka chce obchodzić imieniny to szuka sobie patrona jakiego chce czy ten który jest bliżej daty urodzin. Czy osoby duchowne (mnisi ogółem czyli razem z biskupami) wybierają sami patrona czy tak jak na postrzyżynach np. małej schimy biskup wybiera imię dla mnicha i wtedy obchodzi imieniny jako przykład podam bp.Pawła obchodzi imieniny teraz czyli 12lipca na śww.Piotra i Pawła a na postrzyżynach w kaplicy św.arch.Michala w Warszawie metropolita udzielając święceń małej schimy nadał imię w część sw. Pawła Szwajko więc mam pytanie jak to więc jest Jakub

Mnisi lub mniszki w czasie tzw. postrygu otrzymują imię, te które nadaje im osoba dokonująca postrygu. Najczęściej jest to biskup. I to właśnie biskup wybiera i nadaje nowe imię dla tej osoby. Przy wyborze imienia może sugerować się biskup różnymi, tylko jemu wiadomymi czynnikami.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma, liturgikaChciałbym zapytać jak funkcjonuje ekskomunika w prawosławiu. Kto może rzucać klątwę, jak można powrócić na łono Kościoła, czy jest to oparte na jakiś dekretach, czy wyłącznie na treści Pisma Świętego. Arek?

Prawo Kanoniczne przewiduje nałożenie ekskomuniki na osobę, która z uporem głosi herezję bądź łamie zasady cerkiewne. Najczęściej jednak mowa jest o wydaleniu ze stanu duchownego jak też z Kościoła (Kanon apostolski 28, Antiocheński 4). Każda kara kościelna posiada charakter poprawczy, tzn. nakładana jest po to by osoba zrozumiała i zauważyła swój błąd. Celem takiej kary jest skłonienie do poprawy i powrotu do jedności z Kościołem. Powrót do Kościoła zawsze jest możliwy. Nakładanie kar kościelnych leży w gestii biskupa lub soboru biskupów.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaPosiadam w domu popularną ikonę Świętej Rodziny na której opis (greckie litery w aureoli Chrystusa) wygląda nieco inaczej niż na innych ikonach. Po prostu litera, która normalnie jest z lewej strony aureoli u mnie jest u góry. Czy pomimo takiego – błędnego lub po prostu innego – opisu ikony można uznać ją za kanoniczną? I skąd się bierze ta różnica, jeśli – załóżmy – nie jest to błąd? Paweł

Pojęcie jak też ikona tzw. „Świętej rodziny” w teologii prawosławnej nie występuje. Natomiast rzeczywiście ostatnimi czasy ta forma przedstawienia Marii, Józefa i Chrystusa znacząco upowszechniła się w prawosławiu i zaczęto nadawać takiemu wizerunkowi cechy zaczerpnięte z ikonografii wschodniej. Takie przedstawienie nawiązuje bardziej do pewnych odczuć emocjonalnych niż do prawidłowości teologicznej. Św. Józef nie był rzeczywistym mężem Bożej Rodzicielki i miedzy nimi nie było relacji jakie zachodzą między mężem i żoną. Natomiast narodzenie Zbawiciela z Marii dokonuje się za sprawą Ducha Świętego. Stąd też tworzenie takich ikon wiąże się bardziej ze środowiskiem zachodnim lub też chrześcijanie prawosławni naśladują nieudolnie wzorce zachodnie nie mając wiedzy teologicznej i stąd pojawiają się błędy w napisach na ikonach. Takie ikony funkcjonują, ale ich prawidłowość teologiczna jest dość wątpliwa. W tym wypadku myślę, że na ten błąd z napisem na ikonie nie należy zwracać większej uwagi, gdyż ogólny problem leży gdzie indziej.

Kategorie: ikonografia, ks. Andrzej KuźmaCzy w Prawosławiu istnieje coś takiego jak krzyż tau? Jakub

W prawosławiu istnieje szereg form krzyża. Tzw. forma „tau”, która upowszechniła się w niektórych środowiskach Kościoła rzymskokatolickiego funkcjonuje również w prawosławiu, chociaż nie cieszy się taką popularnością. Ta forma krzyża w prawosławiu nazywana jest krzyżem św. Antoniego, lub krzyżem egipskim.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaChciałbym zapytać o kult maryjny w prawosławiu. W Kościele katolickim jest ogromna liczba modlitw maryjnych, jest różaniec, jest miesiąc maryjny, są liczne dogmaty np. o niepokalanym poczęciu albo mówi się wręcz ze Maria była wspolodkupicielka. Są liczne sanktuaria Maryjne na całym świecie i wiele więcej. W Prawosławiu wydaje się ze ten kult nie ma aż tak olbrzymich rozmiarów. Ale może to tylko błędne spostrzeżenie? Antoni

W prawosławiu kult Bożej Rodzicielki jest również bardzo duży. Trudno byłoby tutaj o wyliczanie wszelkich form oddawania czci. Natomiast jeśli ktoś jest obeznany z prawosławiem to z pewnością zauważy jak wielką czcią otacza się Bogarodzicę. Z punktu widzenia Kościoła prawosławnego dogmat o niepokalanym poczęciu lub współczesne określanie Marii jako współodkupicielki są raczej uważane za niewłaściwą interpretacją Jej roli w zbawieniu człowieka.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiaraCzy biskup w prawie cerkiewnym może podjąć zwykłą pracę zarobkową np. być biskupem i kelnerem?

Kanony nie zabraniają osobom duchownym wykonywać pracę, która daje im utrzymanie. Zwraca się jedynie uwagę, aby duchowni nie wykonywali zajęć „niegodnych”. Pod pojęciem zajęć „niegodnych” najczęściej ukazuje się zajmowanie się lichwą, czyli pożyczaniem pieniędzy na procent. Wskazuje też inne zajęcia, które są moralnie wątpliwe. Praca kelnera nie jest pracą o charakterze wątpliwym, ale możemy wyobrazić sytuację kiedy trafi się gość lub goście w restauracji, którzy będą domagali się dużo alkoholu i taki kelner-biskup zobowiązany będzie ich obsługiwać. Więc zawsze w okolicznościach wybierania pracy należy patrzeć na różne aspekty.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaSyn po rozwodzie, prawosławny, narzeczona katoliczka po rozwodzie (sąd cywilny) czy mogą wziąć ślub w cerkwi? Irena

Mogą, tylko powinni uzyskać każde z nich unieważnienie swego małżeństwa w swoich Kościołach (Cerkwi), gdzie były zawierane małżeństwa. Najlepiej pójść z tą sprawą do proboszcza swojej parafii i przedstawić całe zagadnienie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy jeśli wolą osoby nienależącej do Cerkwi jest pogrzeb prawosławny, to czy może ona zostać w ten sposób pogrzebana? Paweł

Zwykle pogrzeb, który jest dokonywany w Kościele prawosławnym dotyczy osób, które są wyznania prawosławnego. Nad osobami, które nie są prawosławne raczej nie dokonuje się tego duchowego obrzędu. Zastanawiającym jest fakt woli takiej osoby, która nie jest prawosławną. Bywają takie sytuacje, kiedy osoba została ochrzczona w Cerkwi prawosławnej, potem z różnych powodów (np. wyjazdu) związała się z innym wyznaniem i w pewnym momencie życia (w tym wypadku pochówku), chciałaby powrócić do jedności z Cerkwią. Jeśli chodziłoby o taki, lub tego typu przypadek, to sugerowałbym porozmawiać z prawosławnym duchownym danej parafii. Najlepiej jednak uregulować sprawy za życia.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaUrodziłam się i wychowałam w wierze katolickiej. Wzięłam ślub, który niestety zakończył się rozwodem. Chciałabym z wielu względów dokonać konwersji na prawosławie. Nurtuje mnie pytanie, czy jeżeli kiedykolwiek jeszcze na mojej drodze pojawiłby się ktoś, z kim chciałabym zawrzeć związek małżeński, to czy sakrament mógłby być zawarty w kościele? Czy możliwy byłby jedynie ślub cywilny? Kasia

Z pytania wnioskuję, że planowana konwersja wynika z czysto duchowych poszukiwań i odkrywania swojej drogi do Boga. To jest bardzo ważne. Dlatego, że jeśli nasze wstępowanie do Kościoła prawosławnego związane jest z łatwiejszym „załatwianiem” swoich spraw natury małżeńskiej jest to swego rodzaju chytrość i takie postępowanie jest nie skuteczne na dłuższą metę. Natomiast będąc w naturalny sposób w Kościele prawosławnym może zdarzyć się, że spotkamy kogoś odpowiedniego i wówczas oczywiście można poukładać w sposób kościelny swoje sprawy.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej KuźmaStrona 20 z 145« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »