Jako osoba niedawno przyłączona do Cerkwi i nie wyrastająca w prawosławiu, chciałbym zapytać o pewne cerkiewne detale: – dla czego na Wschodzie zakrywanie włosów przez kobiety jest tak powszechne? Czy jest to tylko tradycja ludowa czy wynika z jakichś tekstów kanonicznych? – w świątyni, do której chodzę znajduje się pojemnik ze święconą wodą, z którego niektórzy wierni piją podczas liturgii. Jaki jest tego cel i czy to powszechne we wszystkich kościołach? Ewa

O nakrywaniu głowy przez kobiety w czasie modlitwy mówi apostoł Paweł w 1Kor. 4-6. W tradycji prawosławnej ten zwyczaj jest różnie postrzegany. W Cerkwi rosyjskiej do nakrywania głowy przez kobiety podchodzi się w sposób dość surowy. Chustka jest niezbędnym elementem ubioru kobiety w świątyni. Ale już w tradycji greckiej czy innych cerkwiach bałkańskich kobiety dość rzadko nakrywają głowy. W naszej Cerkwi łączymy niejako obie te tradycje i kobiety w zasadzie dowolnie interpretują stosowanie tego elementu ubioru. Pojemnik z wodą, który czasem bywa w świątyni nie zawsze napełniony jest święconą wodą. Najczęściej jest on miejscem, gdzie osoba spragniona może po prostu napić się wody.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, życie duchoweJak rozwiązać sytuację kiedy jestem w trakcie brania antybiotyków. I muszę wziąć jeden rano w trakcie posiłku, a chciałabym przystąpić do spowiedzi? Anita

Rozumiem, że chodzi o to, iż po spowiedzi chce Pani przystąpić do Eucharystii? Przed spowiedzią nie wymaga się aby osoba była na czczo, wymaga się tego przed Eucharystią. W zasadzie potrzeba przyjmowania leków nie stanowi większego problemu w przyjęciu Eucharystii. Sugerowałbym powiedzieć duchownemu po spowiedzi o tym, że brała Pani niezbędne leki.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchoweJestem prawosławna, mój narzeczony katolikiem. Toczą się miedzy nami dyskusje w którym kościele wziąć ślub i w której wierze wychować dzieci. W związku z tym byłabym bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi na moje pytania. 1) Czy podczas ślubu w Cerkwi Prawosławnej tak samo jak i w KRK należy złożyć oświadczenie, że dzieci z małżeństwa zostaną ochrzczone i wychowane w wierze prawosławnej? 2) Czy projekt dokumentu Komisji Teologicznej Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego zmieniający tekst oświadczenia narzeczonych: „Oświadczam, że będę trwał/trwała w mojej wierze i uznaję prawo mojego małżonka/mojej małżonki do trwania we własnej wierze. Przyrzekam uczynić, co będzie w mojej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w wierze mojego Kościoła, biorąc pod uwagę, że mój małżonek/moja małżonka ma to samo prawo i obowiązek w swoim Kościele. Dlatego będę poszukiwać zgody z moim małżonkiem/małżonką w podejmowaniu wyborów dla dobra naszej wspólnoty i życia duchowego naszych dzieci.” został pozytywnie rozpatrzony? 3) Jaka jest rola Baciuszki/ księdza katolickiego na ślubie w kościele inego wyznania? Czy ogranicza się jedynie do błogosławieństwa nowożeńców? Justyna

Postaram się odpowiedzieć w kolejności jak były stawiane pytania:
1. Jeśli zdecydujecie się zawrzeć małżeństwo w Kościele prawosławnym, wymagana jest deklaracja was obojga o ochrzczeniu i wychowaniu dzieci w prawosławiu. Nie jest to oddzielny dokument, który podpisujecie, lecz prośba strony prawosławnej ( tj. Pani w tym przypadku) o udzielenie dyspensy przez biskupa (prawosławnego) na zawarcie związku wyznaniowo mieszanego. W tej prośbie (podaniu) zawieracie klauzulę mniej więcej o treści, którą wskazałem wyżej.
2. Dokument „Małżeństwo chrześcijan osób o różnej przynależności wyznaniowej” pozostaje dalej w formie projektu i konsultacji między Kościołami. Na tym etapie mogę tylko tyle powiedzieć.
3. Wydaje mi się, że zarówno w Kościele rzymskokatolickim jak i prawosławnym nie przewiduje się żadnych działań liturgicznych duchownego z innego Kościoła.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaw czerwcu borę ślub (mieszany) jestem prawosławna zaś mój narzeczony jest wyznania rzymskokatolickiego. Pobieramy się w cerkwi. Ksiądz nie chce wydać narzeczonemu dyspensy bez uczestnictwa w 10-ciu spotkaniach kursu małżeńskiego wraz z odrabianiem prac domowych i kurs trwa 30 godzin kosztuje 300 zł oraz z wizytami w poradni przedmałżeńskimi. W cerkwi mamy wszystkie formalności załatwione akt chrztu, bierzmowania oraz mój akt chrztu.Co możemy zrobić w tej sytuacji. Karolina

Dla zawarcia małżeństwa w Cerkwi prawosławnej nie jest wymagana dyspensa od duchownego z Kościoła rzymskokatolickiego. Wymagane jest świadectwo chrztu, które jeśli dobrze rozumiem zostało już dostarczone. Dokumenty już raczej zostały skompletowane. Jeśli czegoś brakuje duchowny prawosławny z pewnością Was poinformuje.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaW 325 roku biskupi napisali: „Wierzę w Ducha Świętego, (…) który od Ojca pochodzi”. W 1014 r. zaczęto się modlić:” Wierzę w Ducha Świętego, (…) który od Ojca i Syna pochodzi” (w zachodniej części Europy). Ci chrześcijanie którzy (od 1014 r.) mówili jak w roku 325 zostali nazwani heretykami. Czy ktokolowiek powiedział, że biskupi Rzymu (wszyscy razem), zyjący przed 1014 r. byli heretykami? Nie jest to podchwytliwe pytanie. Pewnie istnieje jakieś logiczne wytłumaczenie. Przychodzą mi na myśl dwa potencjalne rozwiązania: 1. Nastęcy apostołów mogą związać w niebie co tylko chcą. 2. Biskupi nie zmienili wyznania wiary tylko je „uzupełnili”. Wojciech

Pana pytanie dotyczy „Filioque”… Po pierwsze, rok 1014 jest tylko umowną datą wprowadzenia Filioque do Symbolu Wiary. Problem z Flioque zaczyna się dużo wcześniej, bo w czasach św. Augustyna, który tłumacząc dogmat o Trójcy Świętej pozwolił sobie na „wywyższenie” Syna Bożego i uznanie także i Jego, a nie tylko Ojca za źródło pochodzenia Ducha Świętego. Uczynił tak, ponieważ chciał w sporze z arianami pokazać boskie pochodzenie Syna Bożego, który jest tym samym Bogiem, co Ojciec, a nie stworzeniem bożym, jak nauczał Ariusz. Następnie w historii Kościoła (w szczególności od IX wieku) Filioque stało się tematem sporów teologicznych Wschodu z Zachodem. Chcąc nazwać kogoś heretykiem najpierw należy wykazać mu herezję, czyli błędną naukę. Problem z Filioque polega na tym, że do dogmatu o Trójcy Świętej, wyłożonym na Soborach Powszechnych w Nicei i Konstantynopolu, wprowadzono dodatek, który nie był zgodny z grecką koncepcją teologiczną. Dogmat jest ujętą logicznie, w słowach, nauką o Bogu, nie ma charakteru czasowego, lecz dotyka wieczności, bowiem jest uchwyceniem rzeczywistości boskiej. Dlatego w kontekście dogmatycznym Filioque jest elementem zbędnym, błędnym i wprowadzającym nieporozumienie, które do dziś podzieliło Kościół na Wschodni i Zachodni. Jednak o Filioque można myśleć także inaczej, bo w kontekście historycznym. Wówczas jest to zgodne z faktem pojawienia się Ducha Świętego na ziemi od Ojca i Syna. TO bowiem Pan Jezus posłał Pocieszyciela, który od Ojca pochodzi. Jeśliby Filioque było pojmowane wyłącznie w historycznym aspekcie, to nie stanowiłoby żadnego problemu w dialogu między chrześcijańskim Wschodem i Zachodem.
Wracając jednak do Pana pytania… Jeśli przez słowo „ktokolwiek” rozumiemy „którykolwiek z teologów prawosławnych, bądź autorytetów Kościoła prawosławnego”, to odpowiedź brzmi: „NIE!”. Żaden wierzący człowiek nie może tego powiedzieć, ponieważ do 1054 r. biskupi Rzymu byli biskupami Jednego Kościoła, tak jak i biskupi Wschodu. Dopiero schizma z 1054 roku to zmieniła, doprowadzając do takiej sytuacji, w której wyznawcy tego samego Jezusa Chrystusa zaczęli obrzucać siebie nawzajem przezwiskami typu „heretyk”. Jeżeli padały takie stwierdzenia, to dotyczyły konkretnych osób, a nie wszystkich biskupów Rzymu.
Następcy apostołów mogą wiązać na ziemi to, co chcą – „cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie” (Mt 16,19).
„Filioque” było jednak zmianą charakteru dogmatu trynitarnego, a nie tylko uzupełnieniem.

Kategorie: filozofia religijna, ks. Łukasz Leonkiewicz, Pismo Święte (egzegeza)Szukamy imienia dla syna. Czy w Cerkwi istnieje imię Witold? Ewa

Imię Witold jest pochodzenia litewskiego i oznacza „władający ludem”. Imienia tego nie ma w spisie imion prawosławnych. Są natomiast święci o imionach podobno brzmiących, które można nadać na chrzcie: Wiktor, Wiktorin, Witalij.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaCzy podczas spowiedzi należy wymienić grzech jakim jest współżycie przedmałżeńskie? Czy mogę zostać niedopuszczona do Eucharystii? Ewelina

Współżycie przed sakramentem małżeństwa jest grzechem i jak każdy grzech powinien zostać wypowiedziany w czasie spowiedzi. Jeśli osoba traw w grzechu i nie wyraża skruchy, może zostać niedopuszczona do Eucharystii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiaraMoja siostra urodzona i ochrzczona w cerkwi prawosławnej w Polsce aktualnie mieszka w Londynie, urodziła tam dziecko i chce je ochrzcić w cerkwi prawosławnej. Najbliżej jej miejsca zamieszkania jest grecka cerkiew prawosławna (nabożeństwa w języku greckim). Czy nie ma przeszkód, żeby dziecko przyjęło chrzest w greckiej cerkwi prawosławnej? Chrzest powinien być tłumaczony na język polski/angielski, jakie są wymogi dotyczące tłumacza, czy powinien to być duchowny prawosławny? Irena

Nie ma żadnego problemu aby dziecko zostało ochrzczone w greckiej parafii prawosławnej. Jeśli dobrze rozumiem parafia jest greckojęzyczna? więc i chrzest będzie odbywał się w j. greckim. Nie stanowi żadnego problemu wybór języka w którym będzie sprawowany sakrament. Czasem duchowni pytają o to, w jakim języku rodzice lub rodzina chce aby odbył się chrzest. Czasem jednak nie mają takich „możliwości” lingwistycznych. Nie bardzo rozumiem tej części pytania dotyczącej „tłumaczenia chrztu”? Jeśli w tym sformułowaniu chodzi o wydanie metryki chrztu i w jakim języku zostanie ona wystawiona, to tutaj również nie ma żadnego problemu. Może być ona w j. greckim lub angielskim.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałe, rodzinaChciałaby się dowiedzieć kto powinien przystępować do sakramentu namaszczenia chorych, jak sama nazwa to ludzie chorzy tylko stwiedzenie takie dotyczy prawie wszystkich. Mam 65 lat jeszcze nigdy nie uczestniczyłam w tym sakramencie bo uważałam ze są bardziej chorzy niż ja bolą mnie nogi, stawy zawsze zwalam to na wiek, zawsze mówię ze czuję się zgodnie z wiekiem Jak do tego należy podejść? Anna

Zapraszamy do zapoznana się z artykułem „O istocie sakramentu chorych” ks. Doretusza Sawickiego. 

http://katedra.org.pl/2019/04/17/o-istocie-sakramentu-chorych/

Kategorie: liturgika, Redakcja, wiara, życie duchoweSpytałam się księdza z parafii rzymsko katolickiej i powiedział mi, że nie mogę „odejść” z kościoła dopóki nie skończę osiemnastu lat. Jak jestem niepełnoletnia, to tylko za zgodą rodzica. Ale moja mama raczej się nie zgodzi, bo nie chce. Zresztą u mnie nikt nie jest i nie był prawosławny, więc moja mama jest tym bardziej na „nie”. Mi bardzo zależy by przejść na prawosławie, no ale z moją mamą chyba się nie dogadam… A więc czy nawet jeśli jeszcze jestem osobą wyznania rzymsko katolickiego, ale nie chodzę do tamtego kościoła, to czy moglabym chodzic to kościoła prawosławnego by się pomodlić? Mam nadzieję że nie będzie to jakis problem, że zamiast tam będę chodzic do prawosławnego? Czy to będzie odebrane jako grzech? Klaudia

W poprzedniej mojej odpowiedzi sugerowałem aby poczekać z realizacją Twoich zamiarów. Niech ten czas pozostający do okresu ukończenia 18 lat będzie okresem głębokiego zastanowienia się, tak aby decyzja nie była podjęta zbyt pochopnie. Bardzo ważną rzeczą jest aby nie konfliktować się z rodziną i opinia mamy w tej kwestii jest bardzo ważna. Ze strony prawosławia nie ma żadnego problemu abyś chodziła do świątyni prawosławnej aby tam się modlić. Kościół rzymskokatolicki również nie poczytuje za grzech modlitwę swoich wyznawców w świątyniach prawosławnych.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej KuźmaStrona 20 z 63« Pierwsza...10...1819202122...304050...Ostatnia »