Co się dzieje z niektórymi duchownymi i mnichami, którzy nagle przestali występować w spisie parafii/monasterów? Czy Ci duchowni zostali suspendowani? Jeśli, tak to dlaczego w komunikatach Soboru Biskupów informacje te są podawane wyrywkowo.

Jeśli chodzi o duchownych parafialnych, którzy przestali występować w spisach, to trzeba powiedzieć, że przyczyn może być kilka. Podstawowa przyczyna to przeniesienie na inną parafię, kolejne to: odejście na emeryturę i czasem przypisanie jako rezydenta do innej parafii (diecezji). Ostatnio też sporo duchownych zmarło. Wśród mnichów bywa przejście z jednego monasteru do drugiego, ale też zdarzają się przypadki kiedy mnisi porzucają swój stan zakonny i zaczynają prowadzić życie świeckie. Sobór biskupów wydaje się, że informuje o przypadkach pozbawienia kapłaństwa, natomiast nie informuje o zawieszeniu (suspendowaniu), dlatego, że bywa ono często czasowe.

Kategorie: Inne, ks. Andrzej KuźmaCzy można ochrzcić syna imieniem Bogdan (Bohdan)? Jest to dość popularne imię występujące w Polsce, na Ukrainie czy też w Rumunii. W źródłach rosyjskich znalazłem jakieś ukierunkowania, że odpowiednikiem greckim jest Teodor bądź też Teodot? Jak to wygląda naprawdę? Czy istniał jakiś święty o imieniu Bogdan w obszarze słowiańskim bądź rumuńskim, którego czci Cerkiew? Czy kapłan ochrzci dziecko z imieniem Bogdan, czy nada któreś z powyżej wspomnianych? Zenon

Wcześniejsza odpowiedź na to pytanie zawierała pewne błędy. Dziękuję za wrażliwość i życzliwe korekty. Imię Bogdan występuje w spisie imion prawosławnych, które wydała nasza Cerkiew. Natomiast dzień pamięci obchodzony jest w dniu 4 marca to jest w dniu św. Teodata. W tym wypadku imię Bogdan jest słowiańską wersją imienia Teodat. Wydaje mi się jednak, że nie we wszystkich kalendarzach ten święty występuje.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaDo jakiego czasu używa się słowa „nowo predstawlenyj”? Maria

Osobę zmarłą jako „nowoprestawlenyj” (nowoprestawlennaja) używamy w naszych modlitwach do czterdziestego dnia od odejścia z tego świata.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaŚwięta Kościoła Katolickiego Siostra Faustyna Kowalska pisze w swoim dzienniczku o o tym, że miała objawienie o istnieniu czyśćca. Czy jest jakaś święta osoba Kościoła Prawosławnego, która twierdzi, że czyśćca nie ma? Np. że objawił się jej Jezus i powiedział, że czyśćca nie ma? Jeżeli zatem Kościół Prawosławny odrzuca naukę o czyśćcu to co sądzi o dzienniczku św. Siostry Faustyny? Michał

Wydaje mi się, że Kościół prawosławny w jakiś specjalny sposób nie wyrażał się o dzienniczku siostry Faustyny Kowalskiej. Natomiast wyrażał się wobec dogmatu Kościoła rzymskokatolickiego na temat istnienia czyśćca. Dogmat ten Kościół rzymskokatolicki wprowadził na soborze Florenckim w 1438 r. dlatego też to wydarzenie jest brane przez teologów prawosławnych jako zasadnicze w kontekście wprowadzenia dogmatu. Prawosławie krytycznie odniosło się do tej nowości teologicznej wprowadzonej na zachodzie w XV w. Jednocześnie prawosławni podkreślają wielką wagę i potrzebą modlitwy za zmarłych. W pewien sposób przyjmują jako teologumenę (nie jako dogmat) wizje błogosławionej Teodory żyjącej w X w. gdzie ta święta opisuje wędrówkę duszy ludzkiej po śmierci do Raju przechodząc przez poszczególne „komory celne” (mytarstwa).

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeKto wybiera duchownych na święta parafialne, czy jadą oni sami z siebie, czy dostają „zaproszenie”? Na niektórych świętach jest bardzo dużo duchownych, biskup, diakoni na innych jest dużo skromnej. Anna

Nie ma reguł twardo ustalonych co do zapraszania duchownych na święta parafialne. Ogólnie rzecz biorąc to proboszcz zaprasza biskupa na święto, ale biskup według swego harmonogramu określa, gdzie, w której parafii będzie sprawował św. Liturgię. Zwykle też zaprasza swoich sąsiadów kapłanów. Natomiast przyjeżdżają, ci duchowni, którzy mogą. Z pewnością jeśli święto parafialne jest połączone z jakimś jubileuszem to przyciągnie więcej duchownych.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaJak w starożytnym Kościele wyglądała kwestia przyjmowania Komunii? Czy faktycznie odbywało się to również „na rękę” co obecnie sprawia tyle kontrowersji w KRK? Wiadomo również jak to się zmieniało na przestrzeni wieków na wschodzie i zachodzie? Maciej

Forma przyjmowania św. Darów rzeczywiście na przestrzeni wieków zmieniała się. Ks. Henryk Paprocki w swojej pracy „Misterium Eucharystii” pisze: „Przede wszystkim Chleb eucharystyczny w pierwszych wiekach przyjmowano na rękę, a następnie pito z kielicha wino”. Praktyka ta dotyczyła zarówno Kościoła na wschodzie jak i na zachodzie, ale też z różnych przyczyn ulegała pewnej ewaluacji. Temat jest szerzej omówiony na str. 282-284 w wyżej wspomnianej publikacji.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy w tradycji prawosławnej, bo podejrzewam że kanony o tym nie mówią, można wykonać nagrobek w formie sześcianu, bez dodatkowych stojących tablic, krzyży, stylizowanych dodatków. Na płycie umieściłbym wyłącznie krzyż prawosławny, imię (nadane na chrzcie bo imię urzędowe było inne), nazwisko, datę urodzenia i śmierci. Bez dodatkowych tekstów, skrótów Ś.P. Czy taka forma jest odpowiednia? Marian

Rzeczywiście, żadne ukazania nazwijmy to kanoniczne nie mówią w jaki sposób powinien wyglądać nagrobek. W rycie poświęcenia nagrobka mowa jest o poświęceniu krzyża nadgrobnego. Wynika stąd, że zasadniczym elementem upamiętnienia miejsca pochówku osoby zmarłej jest krzyż. Pozostałe elementy okazują się mniej ważne.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaMąż podczas wakacji zgubił obrączkę. Niestety nie udało się nam jej odnaleźć. Będzie wyrabiał nową u jubilera. Czy jak już będzie miał nową, należy ją poświęcić? Jeżeli tak, gdzie możemy to zrobić? marta

Właściwie nie ma modlitwy na poświęcenie obrączek w czasie obrzędu zaręczyn i sakramentu małżeństwa. W takiej sytuacji trudno mówić o ewentualnym poświęceniu nowej obrączki w przypadku zgubienia. Wyjściem z obecnej sytuacji byłaby po prostu noszenie nowo wykonanej obrączki lub można poprosić duchownego w swojej parafii aby pokropił wodą święconą.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCo można zrobić w sytuacji gdy w szkole do której uczęszcza syn nie ma Religi prawosławnej. W promieniu 100 km nie ma Cerkwi. Czy szkoła ma obowiązek zapewnienia edukacji religijnej według wiary. Anna

Szkoła powinna zapewnić nauczanie religii jeśli co najmniej siedmioro dzieci deklaruje chęć uczęszczania na religię prawosławną w danej szkole. Jeśli takiej liczby nie ma należałoby znaleźć najbliższy punkt katechetyczny i z tym punktem szkoła powinna wejść we współpracę. Jeśli te ukazania nie są dostateczne prosiłbym jeszcze raz napisać pytanie ze wskazaniem miejsca zamieszkania i nauki chłopca. Wówczas będzie możliwym wskazanie takiego punktu. Pytanie nie będzie opublikowane, natomiast podejmiemy kontakt indywidualny.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałePo jakim czasie od urodzenia dziecka należy je ochrzcić? Antoni

Nie ma konkretnie określonego wieku, kiedy należałoby chrzcić dzieci. W naszej powiedzmy tradycji i realiach chrzest zwykle bywa po miesiącu, dwóch, trzech lub więcej. Wydaje się, że Grecy chrzczą dzieci 2-4 letnie. Kiedyś chrzczono po kilku dniach po narodzeniu, ale wynikało to z powodu dużej śmiertelności dzieci. Myślę, że najwłaściwiej byłoby, jeśli nie ma innych przeszkód zastosować się do lokalnej tradycji.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaStrona 10 z 136« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »