W spisie imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno słowiańskim, Warszawska Metropolia Prawosławna 1936 r. nie ma wymienionego imienia Dobrosław. Imię Dobrosław zostało nadane dziecku w USC. „… W 2005 roku Serbski Kościół, dzieląc los ze swoją trzodą, w latach cierpień o zasięgu ogólnokrajowym objawił światu mnóstwo nowych męczenników i wyznawców wiary Chrystusa. Hołdem dla ich wyczynu była nowa kanonizacja męczenników i wyznawców prawosławia… Kanonizacja nowo uwielbionych świętych, którzy cierpieli za wiarę podczas pierwszej i drugiej wojny światowej oraz terroru komunistów, miała miejsce w maju 2005 r. W klasztorze Żytomislickim (Bośnia i Hercegowina), gdzie… odbyło się kolejne posiedzenie Serbskiej Rady Kościoła Prawosławnego…” Jednym ze świętych jest: Священник Доброслав Блажевич родился в 1916 году в Високом. Закончил семинарию в Сараево, в 1939 году рукоположен в диакона и священника. В июне 1941 года был схвачен усташами. Зверски убит на дороге в Бугойно. Тело не найдено. ŹRÓDŁO: https://pravoslavie.ru/41279.html Polska Cerkiew utrzymuje braterskie kontakty z Serbskim Kościołem Prawosławnym czego dowodem jest, że Jego Eminencja Metropolita Sawa, który za zgodą władz duchownych PAKP na ręce patriarchy serbskiego Hermana, w klasztorze Wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy, złożył śluby zakonne, otrzymując mnisze imię w cześć Św. Sawy Serbskiego. Biorąc powyższe pod uwagę, czy nie można uznać imienia Świętego Cerkwi Serbskiej Dobrosław i nadać go podczas chrztu dla dziecka w Cerkwi w Polsce. Jeżeli tak to jakie kroki należy podjąć? Uprzejmie proszę o pilną odpowiedź gdyż chrzest jest zaplanowany w dniu 10.08.2019 roku. Sławomir

Argumentacja jest bardzo ważna i przekonywująca. Sugerowałbym znaleźć w Kalendarzu Serbskiej Cerki, kiedy jest czczona pamięć św. Dobrosława i pokazać duchownemu jeszcze przed chrztem (właściwie jak najszybciej). Myślę, że można byłoby wydrukować żywot tego świętego (ten ze strony internetowej) i również pokazać tekst duchownemu.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaRazem z narzeczonym pragniemy się pobrać. On jest prawosławny ja jestem katoliczką. Uzgodniliśmy, że ślub będzie w moim kościele parafialnym (katolickim). Złożyliśmy wszystkie dokumenty, ale wczoraj się doeiedzieliśmy, że podczas ceremonii będzie pominięta Msza Święta, bo narzeczony nie może przyjąć komunii w żadnym innym miejscu poza cerkwią. Chcielibyśmy się dowiedzieć czy musimy rezygnować z formy kanonicznej ślubu, czy jednak kościół prawosławny dopuszcza taką możliwość. Joanna

Wszystkie śluby mieszane wyznaniowo (katolicko-prawosławne), które zawierane są w Kościele rzymskokatolickim, przy zachowaniu przez stronę prawosławną swojego wyznania odbywają się bez komunii dla strony prawosławnej. Nie słyszałem, aby takie działanie było określane jako pozbawione „formy kanonicznej”. Osoba wyznania prawosławnego może przystępować do komunii wyłącznie w Kościele prawosławnym. Taka sama zasada panuje w Kościele rzymskokatolickim , ale nie jest chyba do końca przestrzegana.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaW dzieciństwie popełniłem wielokrotnie grzech cudzołóstwa (m. in. nien. kont. pł.) nie wiem czy popełniłem to świadomie. Byłem u spowiedzi i pryczastii. Pragnę zostać batiuszką, czy jest to możliwe? Czy nie ma przeciwwskazań? Młodzieniec

Mam pewne wątpliwości do tego, że dziecko może popełniać grzech cudzołóstwa lub nierządu. Jeśli taka sytuacja zaistniałaby to chodziłoby o przestępstwo ścigane prawem. Nie bardzo rozumiem skrót zawarty w nawiasach, ale wydaje mi się, że nie chodzi tu o cudzołóstwo lub nierząd. Jeśli więc nie chodzi o wymienione grzechy, to inne raczej nie stanowiłyby przeszkody w ubieganiu się o święcenia kapłańskie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeBylem u spowiedzi na której wyznalem swój najcięższy grzech. Otrzymałem rozgrzeszenie i pokutę która nie zbyt wypełniam. czy grzech ten mimo tego został mi przebaczony? Co powinienem teraz robić? Anonim

Nie należy wątpić w to, że grzech został wybaczony. Jeśli szczerze wyznaliśmy swój grzech w sakramencie pokajanija i szczerze jego żałujemy, to nie powinien on obciążać naszego serca. W przeciwnym razie możemy popaść w grzech unynija (zwątpienia). Jeśli jednak myśli związane z tym opisywanym niepokojem dalej trwają, proszę pójść do spowiedzi i jeszcze raz powiedzieć o swoich problemach. Starać się również wypełniać gorliwie to co wskazał duchowny na poprzedniej spowiedzi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara, życie duchoweJeżeli planuje zawrzeć związek małżeński, lecz tylko cywilny to czy mogę ochrzcić dziecko w cerkwi ? Dodam ze jestem prawosławna a chłopak katolicki. Marta

Nie ma problemu z chrztem dziecka w Cerkwi jeśli rodzice nie zawarli ślubu religijnego. Pomyślcie jednak nad takim ślubem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy grzechy rozgrzeszone przez kapłana zostają zapomniane przez Boga i nie będziemy z nich sadzeni? Abc

Mocno w to wierzymy. W przeciwnym razie rola Cerkwi i jej misja stawałaby pod wielkim znakiem zapytania. Cerkiew została ustanowiona przez Chrystusa aby człowiek osiągał w niej zbawienie. W to nie możemy wątpić.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiaraCzy godzi się odmawiać MOLEBIEŃ jeżeli się nie jest kapłanem podobnie tycz się się Kanonu Pokutnego i Kanonu do Bogordzicy w wielkimi utarpieniu. Tomasz

Molebień posiada strukturę i prządek wskazujący, że przy jego odprawianiu potrzebna jest osoba duchowna. Natomiast jeśli chodzi o Kanony, zarówno pokajanny jak też do Bogorodzicy (czy jakiś inny), bez żadnego problemu można je czytać indywidualnie w domu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchoweW jednej z odpowiedzi zostało napisane: „Polecam książkę Czyściec, wydaną przez PIW”. Czy mógłbym dowiedzieć się czegoś więcej- najlepiej kto jest autorem publikacji? Wojciech

Nie znam książki o tytule „Czyściec”, która została wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Nie znajduję jej również w bibliotekach teologicznych. Z jakiś czas skontaktuję się z ks. Henrykiem Paprockim i wówczas postaram się dać bardziej adekwatną odpowiedź.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, literaturaBatiuszka z mojej parafii wydał bez żadnej zbędnej rozmowy akty chrztów dla moich kolegów czy koleżanek jak „uciekali” do kościoła katolickiego. Gdy ja, po prostu chcę wziąć ślub w innej parafii niż mieszkałam przez większość życia, batiuszka robi mi wielkie problemy: „albo weźmiesz w mojej parafii ślub, albo wcale” czy jeśli mnie ochrzcił to i musi udzielić ślubu? Czy to są zasady w naszej Cerkwi? Czy może po prostu jest tak zachłanny, że nie chce przepuścić zarobku koło nosa? W naszej parafii odbywają się max. 3 śluby w roku. Jestem zniesmaczona! Jekatierina

Sytuacja taka jest zupełnie nie zrozumiała. Nie wiem z czego ona wynika, ale rozumiem Pani zniesmaczenie. Można zwrócić się z zapytaniem do dziekana, czy takie zatrzymywanie metryki chrztu jest uzasadnione?

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaDlaczego kancelarie prawosławnych parafii odmawiają wydania metryki chrztu osobom zamierzającym zawrzeć związek małżeński z osobą nieprawosławną, gdy ślub odbędzie się w innym Kościele niż prawosławny. Sławomir

Dziękuję za sprecyzowanie. Pytanie jest już zupełnie jasne. Obserwując praktykę, która jest stosowana w parafiach przy wydawaniu Metryk chrztu w przypadku zawierania małżeństw z osobami innego wyznania wyróżniłbym dwa podejścia. W pierwszym przypadku, kiedy osoba przychodzi do parafii w której została ochrzczona i informuje duchownego, że zamierza wstąpić w związek małżeński i zmienić wyznanie. Wówczas w naturalny sposób u takiego duchownego włącza się instynktownie sprzeciw. Jedyną formą wyrażenia sprzeciwu jest odmowa wydania Metryki. Drugi przypadek zdarza się chyba częściej: związek małżeński jest zawierany w innym Kościele (najczęściej rzymskokatolickim), ale bez zmiany wyznania. W takich przypadkach duchowni reagują dwojako, uświadamiają osobę, aby trwała w wierze prawosławnej i wydają Akt chrztu lub też odmawiają wydania takiego Aktu. Myślę, że bardzo ważna w takich rozmowach jest postawa osoby, która ubiega się o Metrykę. Nieraz takie osoby po prostu żądają wydania dokumentu, duchownego zaś traktuje się jako „urzędnika”, który ma po postu wykonywać swoją funkcję. Stąd biorą się najczęściej nieporozumienia i jak Pan określił w poprzedniej wersji pytania „złośliwości”. Zagadnienie o którym mówimy jest bardzo ważnym. Małżeństwa mieszane dalej będą miały miejsce w naszej Cerki i rzeczywiści potrzebna jest pewna droga, która pozwalałaby na zredukowanie napięć powstających w takich sytuacjach.

Pytanie dotyczy odpowiedzi na poprzednie pytanie:

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaStrona 10 z 63« Pierwsza...89101112...203040...Ostatnia »