Po ślubie 8 dnia są czytane modlitwy na zdjęcie koron. Po co są czytane i czy przed przeczytaniem tych modlitw nie można się kochać z żoną. Łukasz

Sakrament małżeństwa rzeczywiście przewiduje tzw. modlitwy ósmego dnia na zdjęcie koron. W starożytnej praktyce chrześcijańskiej, nowożeńcy po zawarciu związku przez cały tydzień nosili nałożone na ich głowy korony (wieńce), które były zdejmowane po ośmiu dniach. Ten okres był wyrażeniem wdzięczności Bogu za okazaną łaskę i zbieraniem pozdrowień z tej okazji. Pozostawał też okresem powstrzymywania się od relacji seksualnych. W dzisiejszej praktyce modlitwy na zdjęcie koron (wieńców) są czytane zwykle tuż po zawarciu sakramentu małżeństwa więc ten okres powstrzymywania się nie istnieje. Wiele jednak par świadomie przenosi akt zdjęcia wieńców na ósmy dzień po zawarciu sakramentu zachowując starożytną praktykę.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaMam pytanie odnośnie chrztu dziecka. Ze względu na chorobę synka i pobyt w szpitalu, chrzciny odbyły się w dwóch etapach. Pierwszy odbył się w szpitalu. Bardzo mi zależało na ochrzczeniu dziecka i poprosiłam o chrzest na oddziale szpitalnym. Wiadomo, pandemia, ani mąż ani chrzestni nie mogli być z nami. Następnie udało nam się w końcu ochrzcić synka w Cerkwi już z chrzestnymi. Jednak nie jestem pewna czy dopełnienie chrztu odbyło się w należytym porządku. Ani nie było zadawania pytań chrzestnym, ani nie wyrzekli się sił nieczystych za chrześniaka. Nawet nie odmawiano Wieruju! Chrzczonki też nam nie wyswiecili. Może nie znam się dobrze na tym jak prawidłowo wszystko powinno się odbyć, może nie mam racji, ale wciąż chodzi mi to po głowie. Bardzo proszę o odpowiedź, co robić? Czy mam się czym martwić? Katarzyna

Po pierwsze nie ma czym się martwić. Dziecko zostało ochrzczone w Imię Św. Trójcy i to jest zasadnicza sprawa. Jeśli dobrze rozumiem, było pewne zagrożenie życia i dlatego spieszyliście się z chrztem, potem zaś było jego dopełnienie. W opisywanym przypadku wydaje się, że wszystko zostało zrobione prawidłowo. Takie elementy jak chrzczonka, są raczej pewnym dodatkiem, który nie dotyczy istoty chrztu. Ryt chrztu w przypadku dopełnienia przewiduje taką drogę, gdzie już nie występują egzorcyzmy i czytanie Kredo (Wieruju). Przynoście malucha do cerkwi, niech przystępuje do Eucharystii i niech korzysta z darów Łaski Bożej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina, wiara, życie duchoweDo kiedy u prawosławnych chrześcijan (w Polsce) trwa świąteczny okres Bożego Narodzenia? Np. u rzymskich katolików w tradycji ludowej okres ten trwa do 2 lutego (Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane potocznie Świętem Matki Boskiej Gromnicznej, do tego czasu np. może stać choinka lub wystawione są ozdoby świąteczne); liturgicznie, w zwyczajnej formie rytu rzymskiego, kończy się ten okres w niedzielę Chrztu Pańskiego, czyli pierwszą po święcie Objawienia Pańskiego (6 stycznia). Jak to wygląda w bratnim kościele prawosławnym? Proszę o odpowiedź możliwie szczegółową z datami. Adam

W kontekście liturgicznym okres świąteczny Bożego Narodzenia trwa do 31 grudnia (nowy styl 13 stycznia). W tym dniu jest zakończenie (oddanije) Święta. Następnie rozpoczyna się okres Przedświęcia (od 15 stycznia) Chrztu Pańskiego (Teofania- Objawienie). Samo Święto Chrztu Pańskiego ma miejsce 19 stycznia (nowy styl) i okres (liturgiczny) zakończenia tego Święta przypada na 27 stycznia. Nie ma jakichś wytycznych, które mówiłyby kiedy należałoby zabrać z domu choinkę. Być może przejęliśmy o katolików umowną datę rozbierania choinki przed Świętem Spotkania Pańskiego (Gromnice), które u prawosławnych przypada na 2 luty.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaW jaki sposób mogę uzyskać dokument potwierdzający chrzest w obrządku prawosławnym? Nie mam możliwości wyjazdu na Ukrainę, chrzestni nie żyją, chrzest był w Cerkwi w Doniecku gdzie obecnie nie ma możliwości pojechać. Sewer

Należałoby poprosić kogoś na miejscu (w Doniecku) aby zajął się tą sprawą i postarałby się o ten dokument w parafii. Inna możliwość to napisanie po parafii w której osoba była ochrzczona i uzyskać dokument drogą elektroniczną. Dzisiaj to nie jest takie trudne. Jeśli natomiast archiwa zostały zniszczone, wówczas należałoby poszukać osobę, która zaświadczyłaby (nie koniecznie rodzice chrzestni) o naszym chrzcie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaMoje pytanie dotyczy następującej sytuacji. Duchowni cerkwi prawosławnej w Polsce mogą sprawować czynności liturgiczne ze wszystkimi innymi lokalnymi cerkwiami prawosławnym. To jasne.Lecz, co ma zrobić duchowny chcący celebrować liturgię np. w Atenach, gdy podczas wspólnoty ołtarza razem z kanonicznymi duchownymi z Grecji będą duchowni z niekanoniczej struktury cerkwi ukrańskiej PCU (oczywiście z niekanoniczni z perspektywy Polski)? Może celebrować z jednymi, a z drugimi nie. Dodatkowe pytanie. Jak cerkiew w Polsce widzi problem ukraińskich rozłamów? Czy słuszne i pełnoprawne są działanie patriarchy Bartłomieja? Czy głównymi gospodarzami tych ziemi jest Patriarchat Moskiewski? Paweł

Na temat zaistniałej sytuacji na Ukrainie Sobór naszej Cerkwi wypowiadał się już wielokrotnie i nie będę powtarzał, tego co zostało powiedziane (komunikaty Soboru są dostępne na stronie internetowej). Chciałbym się odnieść do praktycznego zagadnienia, które zostało przedstawione w pytaniu. Mianowicie: co powinien zrobić duchowny należący do PAKP, kiedy przebywając np. w Atenach zostanie zaproszony do udziału w nabożeństwie w którym oprócz greckich duchownych uczestniczą duchowni nie kanoniczni z Ukrainy? Otóż według wskazań naszego Soboru Biskupów, duchowni z Polski nie może brać udziału w takim nabożeństwie. W samej Grecji nie ma jednomyślności wśród biskupów co do akceptacji autokefalii na Ukrainie i problem ten jest bardzo żywy, tak jak w całym świecie prawosławnym. Duchowni greccy o tym wiedzą i raczej starali by się nie wikłać zaproszonych (z PAKP) duchownych w coś co może stwarzać problemy natury kanonicznej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałeJak modlić się za osoby prawosławne i nieprawosławne, ale ochrzczone, których imion nadanych przy chrzcie z obiektywnych przyczyn nie znamy (np. za wrogów lub osoby publiczne), zwłaszcza, gdy świeckie imię nie posiada jednoznacznego cerkiewnego odpowiednika? Czy w przypadku osób prawosławnych w takim wypadku możliwe jest wpisanie świeckiego imienia na kartkę na proskomidię, czy też właściwą będzie jedynie modlitwa prywatna, z wymienieniem znanego nam imienia? Katarzyna

Wydaje mi się, że w większości przypadków znamy imiona osób za które chcemy się modlić. Natomiast w przypadku kiedy tych imion nie znamy jest taka formuła św. Bazylego: „wiedyj kojegożdo wozrast i imienowaije” (znasz imię i wiek każdego), tub też inne „imiena Gospodi iże ty wiesi…” („imiona które Ty Panie znasz”). Jeśli są to imiona, które nie występują w naszej tradycji chrzcielnej, to i tak należałoby używać imion nadanych na tym sakramencie w nie prawosławnej wspólnocie. Należy pamiętać, że jest wielu prawosławnych Rumunów lub Serbów, których imiona u nas również nie występują. Odnośnie do podawania karteczek na Proskomidii z imionami innowierców są dwie praktyki: Część duchownych akceptuje karteczki z imionami innowierców na Proskomidii, część zaś nie akceptuje. Sugerowałbym zapytać się o to duchownego, któremu karteczki będą podawane.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiaraCzy na ślubie w cerkwi musi być 4 świadków, czy wystarczy dwóch. W Grecji na ślubach jest tylko 2 świadków – kobieta i mężczyzna. Dodatkowo korony są zakładane na głowy nowożeńców a w Polsce są trzymane nad głowami. Skąd te różnice? Łukasz

Generalnie wystarczyłoby dwóch świadków. W naszej tradycji utrwaliło się angażowanie dwóch par świadków, czyli w sumie cztery osoby. Być może ta tradycja wynika z potrzeby trzymania koron nad głowami nowożeńców. Rzeczywiście w niektórych praktykach lokalnych Cerkwi, korony są nakładane. Są pary młode, którym te korony pasują, są też pary, które w koronach wyglądają dość zabawnie. Z tego też względu chyba w innych praktykach cerkiewnych ( w tym naszej), aby uniknąć takich sytuacji zaczęto trzymać korony nad głowami. Takie trzymanie koron jest znaczący wysiłkiem, więc powierzono te zadanie mężczyznom i stąd wzięły się dwie pary świadków.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaIstnieje taka modlitwa przy rozłączeniu duszy od ciała, czy ją tylko odmawia kapłan? Może istnieje modlitewnik (strona internetowa) w którym zgromadzone są takie modlitwy (na różne potrzeby), którymi może modlić się świecki człowiek jeżeli kapłana nie będzie? Krystyna

Myślę, że chodzi o Kanon czytany przy rozłączeniu duszy od ciała. Ogólnie kanony mogą być czytane przez osoby duchowne jak i świeckie. Więc ten Kanon również mógłby być czytany przez osobę świecką. Niemniej jednak jest tam taka modlitwa, gdzie wskazuje się aby była czytana przez duchownego. Modlitwy te znajdują się Trebniku, który jest księgą liturgiczną przeznaczoną dla duchownych. Jest szereg wydanych modlitewników (dla osób świeckich), które zawierają modlitwy na różne potrzeby. W sytuacji, która jest opisana w pytaniu najlepiej czytać Psałterz.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaJakie znaczenie ma dla nas członków PAKP to, że Cerkiew Rosyjska zabroniła swoim wiernym uczestnictwa w sakramentach sprawowanych w cerkwiach w jurysdykcji Patriarchatu Konstantynopola? Dawid

Ten zakaz posiada dla nas znaczenie informacyjne. Duchowni PAKP mogą uczestniczyć w nabożeństwach współcelebrowanych przez duchownych wszystkich prawosławnych kanonicznych Cerkwi lokalnych.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaOstatnimi czasy ze względu na ogromną chęć poszukiwania Boga, natknąłem się na Kościół Prawosławny, który to jest moim zdaniem najbliżej Świętej Wiary Apostolskiej (z małymi wyjątkami oczywiście). Mam pytanie do was. Jaki jest stosunek do przyjmowania przez członka Cerkwi Komunii Świętej z innych kościołów nie-prawosławnych, np. Kościołów nestorańskich, katolickich i luterańskich? Krystian

Kościół prawosławny dopuszcza do Eucharystii jedynie osoby należące do tego Kościoła. Inni chrześcijanie nie mogą przystępować do Eucharystii w Kościele prawosławnym. Analogicznie, osoby prawosławne nie mogą przystępować do Komunii w innych Kościołach. W prawosławiu Eucharystia jest traktowana, oprócz wielu duchowych znaczeń, jako znak przynależności do Kościoła.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaStrona 1 z 3912345...102030...Ostatnia »