Jeżeli mieszkamy w tym samym domu i robimy remont, przeprowadzamy się do innego pokoju gdzie mieszkała osoba która według nas i do nas źle się zachowywała czy można przeczytać jakieś modlitwy, czy trzeba poprosić duchownego aby poświęcił? Co zrobić w takiej sytuacji? Ta osoba jest z rodziny. Krzysztof

W tym roku ‚pandemiczne’ trudności/problemy/ograniczenia spowodowały, że niewiele mieszkań/domów było oświęconych wodą święconą po święcie Chrztu Pańskiego – zabrakło modlitwy duchownego z domownikami. Wskazane byłoby zatem za/poprosić duchownego, aby oświęcił ten pokój i całe mieszkanie. Jeżeli tymczasem nie da się tego zrobić (?) spróbujcie samodzielnie pokropić to pomieszczenie wodą święconą. Możecie pomodlić się swoimi słowami (to najbardziej ‚autentyczna’ modlitwa) i (prze)czytać Psalm 90[91].

Kategorie: Ks. Włodzimierz Misijuk, liturgika, rodzina, wiara, życie duchoweMieszkam w UK, od dłuższego czasu nie byłem u spowiedzi i nie przyjmowałem komunji Świętej. Potrzebuję spowiedzi, w mieście gdzie Mieszkam znajduje się polski kościół katolicki. Ze względu ze ma to być spowiedzi, jest możliwość odbycia jej w języku polskim, w tym kościele. W języku angielskim, nie był bym w stanie wyznac wszystkich grzechów z których muszę się wyspowiadać. Czy mogę pójść do spowiedzi w polskim kościele katolickim? Piotr

W UK są również cerkwie, w których nabożeństwa sprawowane są po cerkiewnosłowiańsku, a z duchownymi można porozumieć się po rosyjsku. Jeśli rosyjski też jest barierą, radziłbym, abyś do spowiedzi po angielsku przygotować się ze słownikiem. Spowiedź w ścisłym tego słowa znaczeniu to ujawnianie Bogu naszych grzechów w obecności świadka, którym jest duchowny. Wysłuchawszy spowiedzi duchowny zapytuje czy żałujemy, że popełniliśmy te grzechy i usłyszawszy potwierdzenie, wypowiada nad nami modlitwę rozgrzeszającą. Jeśli oczkujesz przy jakiejś porady, która może towarzyszyć spowiedzi, może być trudniej, ale z nazywaniem grzechów po imieniu i po angielsku przy pomocy słownika (są łatwo dostępne w internecie…) nie powinno być problemu… Spowiedź w kościele tylko dlatego, że jest polski, nie jest w tym kontekście rozwiązaniem Twego problemu. Brak jedności wiary (różnice dogmatyczne pomiędzy rzymskimi katolikami a prawosławnymi chrześcijanami) powoduje, że nie sprawujemy wspólnie nabożeństw, a do sakramentów przystępujemy tylko „u siebie”.

Kategorie: Ks. Włodzimierz Misijuk, liturgika, wiara, życie duchoweW jakim wieku najwcześniej można ochrzcić dziecko, czy 14-letnia dziewczyna może być chrzestną? Paulina

Nasze Prawo Kościelne nie wskazuje jednoznacznie dolnej granicy wieku od kiedy można pełnić rolę ojca chrzestnego lub matki. Wskazany w pytaniu wiek dziewczyny wydaje mi się odpowiednim i akceptowalnym.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaMój narzeczony jest wyznania prawosławnego, ja przynależę do Kościoła Katolickiego. Ślub będziemy brali w kościele katolickim, ale mi bardzo zależy, aby dostać błogosławieństwo również od batiuszki. Czy jest to w ogóle możliwe? Gdyby było to czy takie błogosławieństwo miałoby się odbyć przed dniem ślubu czy mogłoby odbyć się na ceremonii zaślubin? Agata

Takie błogosławieństwo może mieć jedynie charakter prywatny. Duchowni prawosławni nie biorą udziału w celebracji sakramentu małżeństwa w innych Kościołach, czy też w jakiś sposób uczestniczą w błogosławieństwach. Sugeruje, by Pani narzeczony porozmawiał z proboszczem swojej parafii na ten temat.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJestem w małżeństwie mieszanym, ja i dzieci jesteśmy prawosławne, a mąż praktykującym rz-katolikiem. Chciałam zapytać, czy jak córki po przystąpieniu do Św. Pryczaszczenija podchodzą po prosforę i biorą cząstkę i niosą swojemu tacie, to nie popełniają błędu/ grzechu? Czy mogą dzielić z nim tą prosforę tak jak wigilijną czy z molebnia o zdrawije? Kasia

Dziewczynki bardzo ładnie postępują, należy im się pochwała. Osoba, która nie jest wyznania prawosławnego, może otrzymywać posforkę rozdawaną po Priczastii lub też nabywaną w inny sposób.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałe, rodzinaDlaczego w niektóre dni liturgia zaczyna się od wieczerni (np. w Wielką Sobotę)? Wiadomo, że ustaw mówi o liturgii zaczynającej się wieczorem. Według tego liturgia Wielkiej Soboty i Paschalna następowały kiedyś bezpośrednio po sobie. Czym taki układ był motywowany? Dlaczego święto Zwiastowania również posiada taki liturgiczny zabieg a inne święta nie? Łukasz

Pytanie zawiera wiele wątków na które odpowiem ogólnie. Zwykle, Liturgie, które rozpoczynają się Wieczernią są związane z dniami postnymi. Eucharystia w ten sposób jest przerwaniem postu i podaniem wiernemu strawy duchowej i cielesnej. Taka Liturgia nie kończy postu w kontekście dopuszczalności spożywania wszystkich produktów. Nasz cerkiewny ustaw (reguły) zaczerpnięty jest z tradycji monastycznej, gdzie życie w monasterach jest podporządkowane cyklom liturgiczny i nie ma większego problemu z rozpoczęciem św. Liturgii po południu (tej, która rozpoczyna się z Wieczerni). Trzeba powiedzieć, że mamy pewien problem z przeniesieniem tego cyklu monastycznego na grunt parafialny. W praktyce parafialnej takie Liturgie rozpoczynające się od Wieczerni sprawowane są z rana. Jeśli chodzi o Liturgię Wielkiej Soboty, która rozpoczynałaby się po południu i Liturgię Paschalną, która rozpoczynałaby się nad ranem (w Niedzielę) to ten odstęp czasowy w praktyce nie byłby taki mały.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaJak w cerkwi prawosławnej wygląda pogrzeb dzieci martwo urodzonych? Jako osoby nieochrzczone nie są oficjalnie członkami kościoła, jednak czy nie należało by dać jakąkolwiek liturgiczną pociechę zrozpaczonym rodzicom? Łukasz

Pogrzeb nie odbywa się tak jak miałoby być to w przypadku dzieci ochrzczonych. Wierzymy jednak, że Dobry Bóg przyjmuje ich dusze, które z przyczyn tylko Jemu wiadomych spotkał taki los. Cerkiew wznosi modlitwy za dzieci zmarłe zaraz po urodzeniu lub też w łonie matki. Niżej podaję ryt, który został zatwierdzony w rosyjskiej Cerkwi.
https://foma.ru/posledovanie-o-usopshih-mladentseh-ne-priemshih-blagodati-svyatago-kreshheniya.html

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiaraCzy dziecko 7 lat może przystąpić do Pryczasti a bez spowiedzi? Syn był już w pieszej spowiedzi, ale czy będąc np. w niedzielę na liturgii może bez spowiedzi przystąpić do Pryczasti? Ewelina

W tradycji kanonicznej mowa jest o spowiedzi dzieci od lat 10-ciu (kanon 18 Tymoteusza Aleksandryjskiego), lub nawet później. Nie ma jednoznacznej reguły odnośnie do tego tematu. W naszej tradycji ukształtował się zwyczaj spowiedzi dzieci wraz z wstąpieniem w okres szkolny. Jest to sprawa raczej umowna, dlatego też uważam, że nie koniecznie jest za każdym razem uzależniać Eucharystię od sakramentu spowiedzi. Natomiast nie należy również zaniedbywać sakramentu spowiedzi i dziecko powinno spowiadać się. Pani intuicja (lub wiedza) jest słuszna, dziecko może przystępować do Eucharystii nie koniecznie za każdym razem poprzedzonej spowiedzią. Właściwym jest uczyć i podkreślać potrzebę pewnego przygotowania do Eucharystii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy można prosić o podanie modlitwy za dziecko zmarłe w czasie ciąży (około 4 tygodnia ciąży)? Co się teraz z nim dzieje? Czy jest już w Królestwie Niebieskim? Sylwia

Ojcowie Cerkwi wskazują, że takich dzieci Pan Bóg nie pozostawia i otrzymują one właściwe miejsce w Bożym świecie. Często również wskazuje się na Dzieci betlejemskie, które nie były ochrzczone i nawet nie wiedziały dlaczego giną. Pan Bóg przyjął je do siebie i uczynił świętymi. Niżej znalazłem modlitwę św. Stefana o dzieciach, które umarły jeszcze w łonie matki.

Молитва о мертворожденных младенцах
Господи, помилуй чадо мое, умершэе во утробе моей. За веру и слезы мои, ради милосердия Твоего, Господи, не лиши иего света Твоего Божественного!

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchoweJaka jest nauka Cerkwi w kwestii ponownego ożenku wdów i wdowców? Ewa

Małżeństwo osób owdowiałych może mieć miejsce według rytu dla osób wstępujących w drugi związek małżeński. Jest to ogólnie stosowana praktyka Cerkwi. Nie mogę wyczuć sedna sprawy w zadanym pytaniu, ale dla bardziej szerokiego kontekstu polecam prace: Arcybiskup Sawa (Hrycuniak), Prawosławne pojmowanie małżeństwa, Białystok 1994 lub John Meyendorff, Małżeństwo w prawosławiu. Liturgia, Teologia, Życie, Lublin 1995.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, literatura, liturgikaStrona 1 z 4112345...102030...Ostatnia »