Będąc w Rumunii zauważyłem, że diakon w czasie Boskiej Liturgii w katedrze patriarszej nosił krzyż pektoralny. Czy jest to nagroda/zwyczaj typowy tylko dla Cerkwi Rumuńskiej? Luka

Rzeczywiście w rumuńskiej tradycji stosowana jest praktyka noszenia krzyża pektoralnego przez pierwszego diakona świątyni katedralnej. Zwykle jest to archidiakon (może pochodzić z duchowieństwa żonatego), któremu biskup daje prawo noszenia krzyża. Dotyczy to nie tylko świątyni patriarszej ale każdej świątyni katedralnej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaBędąc przewodnikiem polskiej grupy po rumuńskiej Bukowinie w żeńskim monasterze Sucevita, po raz pierwszy zobaczyłem jak mniszka prawosławna wchodzi do ołtarza. Do tej pory sądziłem, że kobiety w ogóle nie mogą wchodzić za ikonostas w cerkwi prawosławnej. Czy wynika to z lokalnej tradycji (rumuńskiej, bałkańskiej?), że mniszki jako kobiety konsekrowane są zwolnione z tego zakazu? Bartłomiej

Sytuacja kiedy mniszki w monasterze żeńskim mogą wchodził do prezbiterium zaobserwowana w Rumunii nie jest czymś odosobnionym. Związane jest to z pomaganiem (przysługiwaniem) duchownemu w czasie nabożeństw. Taka praktyka stosowana jest w wielu lokalnych cerkwiach prawosławnych. Zwykle wyznacza się dwie lub trzy mniszki, które posiadają takie prawo. W Rumunii istnieje również bardzo ciekawy zwyczaj, kiedy w dniu wyświęcenia ołtarza (prestoła), mogą wchodzić do prezbiterium wszyscy wierni (kobiety i mężczyźni) aby pocałować nowowyświęcone miejsce gdzie będzie sprawowana Bezkrwawa Ofiara.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaJestem po rozwodzie cywilnym już kilka lat i obecnie chciałabym uzyskać unieważnienie ślubu cerkiewnego. Jak to wygląda jeżeli z byłym mężem mam dziecko? Czy po unieważnieniu mogę wziąć ślub w Kościele katolickim? Kasia

Wszelkie sprawy związane ze zdjęciem błogosławieństwa z małżeństwa powinny być załatwiane w obecnej Pani parafii. Warunki zawarcia małżeństwa w Kościele rzymskokatolickim ustala Kościół rzymskokatolicki.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy to prawda, że w cerkwi prawosławnej można trzy razy wziąć ślub? Ania

I tak i nie. Sakrament małżeństwa jest jeden i posiada on wartość, która przenosi nas do wymiaru wieczności. Natomiast z dawnych czasów Cerkiew miała świadomość, że bądź to w wyniku śmierci jednego z małżonków, bądź też z przyczyn zdrady małżeńskiej jednej ze stron, małżeństwa rozpadają się. W takim wypadku zostało przewidziane zawarcie drugiego, a nawet trzeciego małżeństwa. Teolodzy nie jednoznacznie odnoszą się do tzw. drugiego i trzeciego małżeństwa, nie koniecznie traktują je jako sakrament, lecz zgodę Cerkwi na odstępstwo od właściwej normy jaką jest (pierwszy) sakrament małżeństwa.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaChciałam zapytać o znaczenie pocałunku w rękę batiuszki po pomazaniu olejem na wsienocznym – czy jest to zwyczaj? Czy każdy prawosławny powinien to robić, czy wystarczy ukłon? Anna

Jest to pobożny zwyczaj, który wyraża nasz szacunek do stanu duchownego. Nie jest to nakazane żadnymi normami cerkiewnymi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaW każdej cerkwi panuje odrębny obyczaj stawania na kolana. W których momentach Liturgii – prawidłowo powinno się klęczeć? Zdaję sobie sprawę z faktu, że czasem jest tak, iż wierny po prostu potrzebuje modlitwy na kolanach. Alina

Nie ma reguł, które określałyby kiedy należy stawać na kolana w czasie Liturgii. Zwykle wierni stają na kolana w najważniejszym momencie św. Liturgii tzn. w czasie Kanonu eucharystycznego. Czasem na czytaniu Ewangelii lub na Pieśni Cherubinów. Myślę, że nie należy się dziwić braku jednolitej praktyki, natomiast postępować za zwyczajami lokalnymi lub wykorzystywać swoją świadomość liturgiczną.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaJak dokonać aktu apostazji? Według konstytucji RP dokonanie owego aktu powinno być możliwe, a tymczasem nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat. Martyna

Jeśli chodzi o stronę prawną dokonania apostazji, to właściwym byłoby skierowanie pytania do prawnika, właściwie do konstytucjonalisty.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałeZostałam dziś poproszona o zostanie matką chrzestną. Mama dziecka jest wiary prawosławnej, natomiast tata (jak i ja) jest katolikiem. Szukam informacji na temat przebiegu sakramentu, jak i tradycji z nim związanych. A także czy podczas Mszy mogę przyjąć komunię święta? Maja

Myślę, że najlepiej byłoby aby ktoś Pani w prostych słowach opowiedział jak przebiega chrzest w Kościele prawosławnym. Można również pójść do parafii i poprosić duchownego o to by pozwolił uczestniczyć (stać obok) w czasie chrztu jakiegoś innego dziecka. Chrzest najczęściej sprawowany jest poza Liturgią eucharystyczną i nie jest celebrowana wtedy Eucharystia. Dziecko otrzymuje Eucharystie najczęściej w kolejną niedzielę po chrzcie. Pani jednak nie może przystępować do Komunii gdyż mogą do niej przystępować wyłącznie osoby wyznania prawosławnego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy post np w środy i piątki zaczyna się od wschodu słońca czy już od północy? Marta

Teoretycznie post środowy rozpoczyna się we wtorek wieczorem, piątkowy zaś we czwartek wieczorem. Z tego względu Cerkiew np. zezwala na zawieranie ślubów w piątki po południu i spożywanie produktów mięsnych tego dnia wieczorem. W praktyce jednak bardzo rzadko bywa tak, że rozpoczynamy post we czwartek wieczorem i kończymy w piątek po południu. Najczęściej praktykowany jest post powiedzmy „od północy do północy”. Myślę, że należałoby przyjąć którąś z tych zasad i konsekwentnie trzymać się jej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaDlaczego biskupem może zostać tylko zakonnik? Jaka jest historia mianowania biskupami wyłączni mnichów? Justyna

Tradycja wyboru biskupów spośród nie żonatego duchowieństwa była wprowadzana stopniowo. Pierwsze wymogi kanoniczne dotyczące tego zagadnienia pojawiają się w VI w. Następnie zaś Sobór trulliański (692) w kanonie 48 nakazywał aby duchowni, którzy mają być podniesieni do godności biskupiej i są żonaci za obopólna zgodą rozstali się ze swoimi żonami. W przeciwnym wypadku duchowny taki nie mógł być podniesiony do godności biskupiej. Tak więc od przełomu VII/VIII w. praktyka ta nabiera wymiaru coraz bardziej powszechnego. Nie chodzi jednak tutaj o wybór biskupów spośród mnichów lecz spośród nie żonatych. Z czasem jednak zaczęto zwracać uwagę, aby osoba, która ma być podniesiona do godności biskupa wcześniej otrzymała postrzyżyny monastyczne. Dzisiaj ta praktyka w lokalnych Cerkwiach prawosławnych jest raczej powszechna.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaStrona 1 z 2512345...1020...Ostatnia »