Czy matuszka musi być wyznania prawosławnego? Jan

Tak.

Kategorie: liturgika, RedakcjaPlanujemy wraz z moją partnerką pobrać się w cerkwi. Jesteśmy związkiem gdzie jedno z nas jest wyznania prawosławnego a drugie katolickiego. Stąd moje pytanie czy w przyszłości nasze dziecko musi być ochrzczone w cerkwi czy bez problemu możemy ochrzcić w kościele katolickim? Jakie dokumenty potrzebne są w razie czego aby móc ochrzcić dziecko w kościele katolickim? Kamil

Jeśli zamierzacie zawrzeć związek małżeński w Cerkwi, to warunkiem udzielenia dyspensy na ślub mieszany jest wasza deklaracja, że w przyszłości dzieci zrodzone z tego małżeństwa zostaną ochrzczone w Cerkwi prawosławnej. Taka sam zasada obowiązuje również w Kościele rzymskokatolickim.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaProszę o informację czy niosąc małe dziecko do Pryczasti powinnam być na czczo? Barbara

Tak, wskazanym jest, aby osoba przynosząca dziecko do Eucharystii była na czczo.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaZa dwa miesiące przystepuję do sakramentu ślubu w cerkwi. Chciałabym się zapytać czy jest jakaś zasada lub tradycja, która nakazuje, aby obu świadkom towarzyszyły partnerki (świadkowe)? Czy nie jest to błędem, aby podczas ślubu tylko jednemu ze świadków towarzyszyła partnerka? Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, ponieważ świadek mojego narzeczonego (z którym się od lat przyjaźni) dopiero od niedawna spotyka się z dziewczyną, a jego była partnerka jest bardzo bliską mi osobą. Trudno mi się pogodzić z faktem, ze jego nowa partnerka, czyli osoba, której nie znam, miałaby być świadkiem na moim ślubie. Czy, biorąc pod uwagę tradycje ślubne w cerkwi, byłoby bardzo niezręczne, aby tylko jednemu ze świadków partnerka towarzyszyła oficjalnie, jako moja świadkowa? Joanna

Nie jestem w stanie twierdząco odpowiedzieć na pytanie. Biorąc pod uwagę opisaną sytuację wskazałbym, że chłopak nie musi mieć pary, tj. osoby, która towarzyszyłaby mu w czasie ceremonii i na przyjęciu. Nie są to rzeczy, które odnoszą się do sakramentu. Ważnym jest aby były osoby, które będą trzymać korony nad waszymi głowami. Wskazane jednak jest aby było czterech świadków, którzy złożą swoje podpisy pod dokumentem, który zostanie przekazany do USC. W takiej sytuacji należałoby znaleźć czwartą osobę, która oprócz trzech „starszych” (może to być Pani przyjaciółka), złożyłaby swój podpis na dokumencie.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy obowiązkiem jest branie ślubu w cerkwi parafialnej do której należy przyszła panna młoda? Czy można wziąć ślub w każdej innej wybranej przez siebie cerkwi? Ina

Nie ma obowiązku aby ślub odbywał się w parafii do której należy panna młoda. Może to być również parafia pana młodego. Aby jednak to była jeszcze inna parafia musi zaistnieć ku temu przyczyna. Np. czasowe miejsce zamieszkania lub inne czynniki. Natomiast nie jest raczej praktykowane sprawowanie sakramentów w dowolnie (i bez wyraźniej przyczyny) wybranej innej parafii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaRazem z narzeczonym pragniemy się pobrać. On jest prawosławny ja jestem katoliczką. Uzgodniliśmy, że ślub będzie w moim kościele parafialnym (katolickim). Złożyliśmy wszystkie dokumenty, ale wczoraj się doeiedzieliśmy, że podczas ceremonii będzie pominięta Msza Święta, bo narzeczony nie może przyjąć komunii w żadnym innym miejscu poza cerkwią. Chcielibyśmy się dowiedzieć czy musimy rezygnować z formy kanonicznej ślubu, czy jednak kościół prawosławny dopuszcza taką możliwość. Joanna

Wszystkie śluby mieszane wyznaniowo (katolicko-prawosławne), które zawierane są w Kościele rzymskokatolickim, przy zachowaniu przez stronę prawosławną swojego wyznania odbywają się bez komunii dla strony prawosławnej. Nie słyszałem, aby takie działanie było określane jako pozbawione „formy kanonicznej”. Osoba wyznania prawosławnego może przystępować do komunii wyłącznie w Kościele prawosławnym. Taka sama zasada panuje w Kościele rzymskokatolickim , ale nie jest chyba do końca przestrzegana.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJeżeli planuje zawrzeć związek małżeński, lecz tylko cywilny to czy mogę ochrzcić dziecko w cerkwi ? Dodam ze jestem prawosławna a chłopak katolicki. Marta

Nie ma problemu z chrztem dziecka w Cerkwi jeśli rodzice nie zawarli ślubu religijnego. Pomyślcie jednak nad takim ślubem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy godzi się odmawiać MOLEBIEŃ jeżeli się nie jest kapłanem podobnie tycz się się Kanonu Pokutnego i Kanonu do Bogordzicy w wielkimi utarpieniu. Tomasz

Molebień posiada strukturę i prządek wskazujący, że przy jego odprawianiu potrzebna jest osoba duchowna. Natomiast jeśli chodzi o Kanony, zarówno pokajanny jak też do Bogorodzicy (czy jakiś inny), bez żadnego problemu można je czytać indywidualnie w domu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchoweBatiuszka z mojej parafii wydał bez żadnej zbędnej rozmowy akty chrztów dla moich kolegów czy koleżanek jak „uciekali” do kościoła katolickiego. Gdy ja, po prostu chcę wziąć ślub w innej parafii niż mieszkałam przez większość życia, batiuszka robi mi wielkie problemy: „albo weźmiesz w mojej parafii ślub, albo wcale” czy jeśli mnie ochrzcił to i musi udzielić ślubu? Czy to są zasady w naszej Cerkwi? Czy może po prostu jest tak zachłanny, że nie chce przepuścić zarobku koło nosa? W naszej parafii odbywają się max. 3 śluby w roku. Jestem zniesmaczona! Jekatierina

Sytuacja taka jest zupełnie nie zrozumiała. Nie wiem z czego ona wynika, ale rozumiem Pani zniesmaczenie. Można zwrócić się z zapytaniem do dziekana, czy takie zatrzymywanie metryki chrztu jest uzasadnione?

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaDlaczego kancelarie prawosławnych parafii odmawiają wydania metryki chrztu osobom zamierzającym zawrzeć związek małżeński z osobą nieprawosławną, gdy ślub odbędzie się w innym Kościele niż prawosławny. Sławomir

Dziękuję za sprecyzowanie. Pytanie jest już zupełnie jasne. Obserwując praktykę, która jest stosowana w parafiach przy wydawaniu Metryk chrztu w przypadku zawierania małżeństw z osobami innego wyznania wyróżniłbym dwa podejścia. W pierwszym przypadku, kiedy osoba przychodzi do parafii w której została ochrzczona i informuje duchownego, że zamierza wstąpić w związek małżeński i zmienić wyznanie. Wówczas w naturalny sposób u takiego duchownego włącza się instynktownie sprzeciw. Jedyną formą wyrażenia sprzeciwu jest odmowa wydania Metryki. Drugi przypadek zdarza się chyba częściej: związek małżeński jest zawierany w innym Kościele (najczęściej rzymskokatolickim), ale bez zmiany wyznania. W takich przypadkach duchowni reagują dwojako, uświadamiają osobę, aby trwała w wierze prawosławnej i wydają Akt chrztu lub też odmawiają wydania takiego Aktu. Myślę, że bardzo ważna w takich rozmowach jest postawa osoby, która ubiega się o Metrykę. Nieraz takie osoby po prostu żądają wydania dokumentu, duchownego zaś traktuje się jako „urzędnika”, który ma po postu wykonywać swoją funkcję. Stąd biorą się najczęściej nieporozumienia i jak Pan określił w poprzedniej wersji pytania „złośliwości”. Zagadnienie o którym mówimy jest bardzo ważnym. Małżeństwa mieszane dalej będą miały miejsce w naszej Cerki i rzeczywiści potrzebna jest pewna droga, która pozwalałaby na zredukowanie napięć powstających w takich sytuacjach.

Pytanie dotyczy odpowiedzi na poprzednie pytanie:

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaStrona 1 z 2112345...1020...Ostatnia »