Podczas wynoszenia płaszczenicy (całunu) w Wielki Piątek w wielu parafiach ludzie ustawiają się aby przejść pod tymże całunem. W internecie znalazłem film, w którym ludzie, podobnie jak u nas, przechodzą pod ikonami https://fb.watch/f87Jl4M1DU/ które niosą pielgrzymi. Czy jest jakiś sens teologiczny takiego przechodzenia? Karol

W takich obrzędach nie ma teologicznego znaczenia. Przechodzenie pod Płaszczanicą lub ikonami posiada wymiar pobożnociowy w wielu miejscach szeroko rozpowszechniony i wpisujący się w ogólny obraz duchowości.   

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy osoba ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną może zawrzeć sakrament małżeństwa? Adam

W takich sytuacjach ważnym jest stwierdzenie stopnia zdiagnozowanej choroby psychicznej. Ocena właściwa należałaby do biskupa, który może posiłkować się opinią lekarzy ale też brać pod uwagę, czy związek cywilny był zawarty, lub czy może być zawarty? Jeśli upośledzenie nie jest duże, to taki związek może być zawartym.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy jeśli wstępuje w związek małżeński lektor to czy podczas sakramentu ślubu czyta się w modlitwie o rabach twoich: cztiecu (imia) i ….? Gienek

Raczej nie używa sią tego określenia w czasie sakramentu małżeństwa. Wynika to raczej ze zwyczaju a nie norm cerkiewnych. Jeśli natomiast duchowny używałby w czasie sakramentu tego określenia w żaden sposób nie byłoby to nieprawidłowością.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaSkąd w prawosławiu biorą się okazjonalne, ale mimo to dość powszechne, celebry Boskiej Liturgii św. Jakuba sprawowane na dodatkowym stole ołtarzowym przodem do wiernych, a nie ku wschodowi za ikonostasem? Na jednym z nagrań z Polski usłyszałem krótkie wyjaśnienia władyki, że to powrót do antycznej praktyki, nie natrafiłem jednak na żadne źródła ze strony prawosławnej, które by to potwierdzały. Czy to efekt jakichś nowych badań lub odkryć na temat starożytności chrześcijańskiej czy wpływ posoborowej praktyki liturgicznej Kościoła Rzymskokatolickiego? Jak w ogóle Kościoły Prawosławne odnoszą się do teorii, że w starożytności liturgia była celebrowana versus populum, jak głosi część łacinników? Źle rozumiana, lokalna, rzymska specyfika celebracji na wschód i jednocześnie przodem do ludzi? Praktyka dawniej istniejąca w niektórych regionach, ale porzucona na rzecz modlitwy orientowanej? Całkowity wymysł? Czy jest jakaś, najlepiej polskojęzyczna, prawosławna literatura na ten temat? Czy może jest to polemika, w której prawosławni zasadniczo nie uczestniczą?

Liturgia, która nosi imię apostoła Jakuba jest jedną z najstarszych Liturgii w Kościele prawosławnym. W zasadzie odprawiana jest raz w roku, kiedy Kościół czci pamięć św. Jakuba (brata Pańskiego). O sprawowaniu tej Liturgii mówi kanon 32 Soboru in Trullo (692). Przebieg nabożeństwa wygląda znacząco inaczej niż w tradycyjnie sprawowanej Liturgii św. Jana Chryzostoma. Ukierunkowanie głównego celebransa ku ludowi nie jest związane z reformami Soboru Vaticanum II, lecz ze starożytną praktyką jerozolimską (lub syryjską). Obszerniej na temat tej Liturgii polecam opracowanie zawarte w książce ks. Marka Ławreszuka „Modlitwa wspólnoty” na str. 138-141.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy ja jako katolik mogę być jako trzeci chrzestny? Zostałem o to poproszony, jednak sam nie mam pewności czy to jest możliwe a internet – ile ludzi tyle opinii. Jeśli jest to możliwe jakie warunki ja musze spełnić- może np. pismo od siebie z kościoła itp. Oraz jakie dokumenty są potrzebne ewentualnie matce dziecka. Znamy się bardzo długo, można by rzec ze jesteśmy prawie jak rodzina. Oni pochodzą z Ukrainy. Znajomość ta od kilku lat opiera się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Krystian

Praktyka „trzeciego chrzestnego” jest raczej u nas nie znana i nie funkcjonuje. Rozumiem, że chodzi tutaj raczej o więzi przyjacielskie i emocjonalne z rodzicami nowonarodzonego dziecka. Jeśli zaprzyjaźniona rodzina będzie miał w przyszłości kolejne dziecko i będzie to dziewczynka, to wówczas będzie mógł Pan być drugim rodzicem chrzestnym.  

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy ksiądz katolicki może przechodząc na prawosławie kontynuować kapłańska posługę? Rozumiem, ze trzeba nauczyć się liturgii… ciekawi mnie jednak jak wygląda ten proces. Krzysztof

Taka sytuacja może mieć miejsce. Nauczenie się odprawiania nabożeństw nie jest chyba największym problemem. Duchowny, katolicki zachowuje stan kapłański i wymaganym jest aby zachował swój stan cywilny, czyli pozostawał w celibacie. Osoba, która jest duchownym, nie może zawierać związku małżeńskiego.  

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej Kuźma, liturgikaChciałabym się dowiedzieć czy jest możliwe ochrzczenie dziecka w trakcie Wielkiego Postu? Agata

Dziecko można ochrzcić w każdym okresie roku. Zwykle jednak chrzty w Wielkim poście rzadko są sprawowane ze względu na uroczystości rodzinne (suto zastawione stoły), które następują po sakramencie chrztu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaDwa lata temu zmarła moja Mama. Noszę jej buty i ubrania, biżuterię, bo tak jest mi łatwiej poradzić sobie z olbrzymią tęsknotą i smutkiem. Zastanawiam się, czy nie ma do tego przeciwwskazań cerkiewnych… Anna

Nie widzę żadnych cerkiewnych przeciwwskazań

Kategorie: Ks. Włodzimierz Misijuk, liturgikaDlaczego w okresie od Narodzenia Chrystusa do święta Chrztu Pańskiego nie staje się na kolanach? Czy zrobienie pokłonu w cerkwi w tym okresie należy traktować jako grzech? Czytelnik

Tradycja kanoniczna i nauczanie Ojców Cerkwi wyraźnie wskazują, że w okresie paschalnym nie należy stawać na kolana i czynić pokłonów ziemnych. Jeśli chodzi o okres między Bożym Narodzeniem i Chrztem Pańskim, to nie widzimy wyraźnych wskazań kanonicznych, natomiast zapisy zawarte w Typikonie pod datą 25 grudnia mówią, że w tym okresie „nie stajemy na kolana i nie czynimy pokłonów ani w świątyni ani swojej celi”. Nie traktowałbym zrobienia pokłonu w tym okresie jako grzech, ale jest to rzecz, jak wskazuje Typikon, której nie powinno się czynić.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaMam pytanie dotyczące obowiązku uczestnictwa w liturgii. Podczas których świąt jest ono obowiązkowe, a w które święta nie trzeba być w cerkwi? Igor

Taka klasyfikacja na święta „obowiązkowe i nie obowiązkowe” w prawosławiu nie występuje. Naturalnym jest, że najważniejsze święta pozostają te z liczby dwunastu. Jest też szereg świąt o mniejszym znaczeniu. Jeśli możliwości nam pozwalają, to powinniśmy uczestniczyć w nabożeństwach świat tych najważniejszych. Natomiast nie mogę powiedzieć, że w nabożeństwach jednych świat powinniśmy uczestniczyć, a na inne święta nie trzeba iść do cerkwi. Takie prawne i dyscyplinarne podejście jest raczej obce naturze prawosławia. Uczestnictwo w nabożeństwach i św. Liturgii jest wyrazem naszej miłości do Boga a nie wynikiem nakazów.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaStrona 1 z 5312345...102030...Ostatnia »