Co to jest typikarion (typik)? Kacper

W j. polskim nie jest ustalona jednoznaczna pisownia słowiańskiego określenia Typikon. Dlatego też przy zapisie używa się różnych form. Typikarion i Typik są to synonimy, do których można dołączyć też Typikon. Z jednej strony jest to ustaw cerkiewny, z drugiej księga regulująca zasady i porządek nabożeństw.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, tłumaczeniaDlaczego kremacja nie jest uznawana w cerkwi prawosławnej? Wiem że chodzi o to że na sądzie ostatecznym nie będzie możliwe wskrzeszenie ponieważ ciało zostało zniszczone, ale co się stanie z tymi, których poddano kremacji? Rozumiem że należy uważać to za grzech, a co jeśli to rodzina zdecydowała o kremacji, a nie zmarły? Anonim

Bardzo ważnym jest abyśmy rozumieli, że kremacja jest niezgodna z prawosławnym rozumieniem człowieka i nie powinna mieć miejsca przy pochówku zmarłego. Często ludzie nie wiedzą, że takie „ułatwianie” pochówku jest niewłaściwe i z tego rodzi się problem dla duchownych i dla rodziny. Ciało, które powstało z prochu, w naturalny sposób powinno obrócić się w proch. Zdarzają się przypadki, kiedy ludzie giną w pożarach i ich ciała również zostają zwęglone. Są święci, których ciała spalono. Dlatego też należy wierzyć, że i przypadku kremacji Pan Bóg rozwiąże problem. Należy jednak mieć świadomość, że takie działanie jest niedobre i sprzeczne z chrześcijańskimi zasadami.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchoweCzy codziennie (od poniedziałku do piątku) muszą być odprawiane liturgie w cerkwi czy wystarczy tylko w niedzielę? Kacper

Tyko w parafiach o większym znaczeniu (np. parafie katedralne lub inne) odprawiane są Liturgie codziennie. W mniejszych parafiach odbywają się zwykle w niedziele i święta. Nie ma takiego nakazu ani wymogu aby były one sprawowane każdego dnia.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaWybieram się w niedługim czasie na Ukrainę i mam pytanie odnośnie Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego i nadanej mu autokefalii przez Fanar. Jaki jest stosunek PAKP do tej Cerkwi, czy można uczestniczyć w nabożeństwach i przystępować do sakramentów? Jarosław

W okresie kiedy na Ukrainie zaczęły tworzyć się działania związane z uznaniem tzw. Patriarchatu kijowskiego i nadania mu autokefalii przez Patriarchat ekumeniczny, Sobór Biskupów PAKP, który odbył się 15 listopada 2018 r. wydał komunikat, którego fragment zacytuję: „Święty Sobór Biskupów zabrania duchownym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wchodzenia w liturgiczno-modlitewne kontakty z „duchownymi” tzw. „Patriarchatu Kijowskiego” i tzw. „Autokefalicznej Cerkwi”, które w dotychczasowych działaniach uczyniły wiele zła”.Wyrażenia wskazujące aby nie uczestniczyć w żadnych wydarzeniach związanych z powstałymi strukturami należy również odnieś do osób świeckich.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy dopuszczone jest małżeństwo z dwóch różnych wyznań chodzi mi o to że jeśli żona jest prawosławna a mąż np protestantem czy wtedy mężczyzna musi dać deklaracje, że dziecko zostanie ochrzczone w wyzaniu matki? Czy kobieta w kościele prawosławnym może pełnić funkcję duchownego? Jeśli tak to jaką i dlaczego też jeśli nie może to dlaczego? Michaił

W przypadku małżeństw mieszanych wyznaniowo, które zawierane są w Kościele prawosławnym wymagana jest deklaracja strony nie prawosławnej, że dzieci z tego małżeństwa zostaną ochrzczone w wierze prawosławnej. W Kościele prawosławnym nie dokonuje się święceń kobiet na jakikolwiek stopień kapłański. Wynika to z tradycji Kościoła i wymogów kanonicznych. Niemniej jednak kobiety bardzo często pełnią funkcje katechetów, dyrygentów chórów, lektorów i in. są to funkcje bardzo ważne i wymagające odpowiedzialności.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJaka księga opisuje wszystkie obrzędy prawosławne: Boskie Liturgie, akafisty i inne. Kacper

Nie ma takiej jednej księgi, która zawierałaby wszystkie nabożeństwa. Myślę, że najprostszą księgą liturgiczną (ale bogatą liturgicznie) jest Czasosłow. Zawiera on schemat Wieczerni, Utrenii, Godzin (1,3,9 Czas), Powieczeria, czasem też fragmenty Liturgii i in. Teksty liturgiczne, które są czytane w czasie nabożeństw znajdują się w takich księgach jak: Minieja, Oktoich, Triod’ (postna lub cvietna). Akatysty mogą być wydawane jako pojedyncze książeczki lub też zebrane w zbiory Akatystów. Księga, która zawiera ukazania liturgiczne i ogólny porządek (ustaw) nazywa się Typikon.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy człowiek świecki (wierny) może w domu sprawować czyn obiednicy bez duchownego?

Obiednica, (wersja w czasie wielkiego postu to Izobrazitielnyje), składa się z Psalmów i troparionów, które można czytać samodzielnie w warunkach domowych. W niektórych wersjach do Obiednicy dodawana jest Pieśń Cherubinów i czytanie Pisma Świętego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaKiedy powstaje pokrewieństwo duchowe? Anonim

Pokrewieństwo duchowe powstaje w rezultacie chrztu. Zachodzi ono pomiędzy chrzestnym (chrzestnymi) i osobą chrzczoną. Zachodzi ono również między rodzicami chrzestnymi i rodzicami biologicznymi (chrzczonego dziecka).

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaDlaczego podczas Boskiej liturgii tak mało ludzi w Przystępuje do św. Pryczastia? Skąd tradycja spowiedzi zawsze przed przyjęciem jej? Jan

Myślę że, niska ilość wiernych, którzy przystępują do Eucharystii spowodowana jest wciąż zbyt niską świadomością wartości życia liturgicznego i eucharystycznego. Pocieszającym jednak jest to, że ta świadomość wciąż rośnie i w wielu parafiach naprawdę wielu ludzi przystępuje do Czaszy. Tradycja spowiedzi przed każdym przystąpieniem do Eucharystii wywodzi się z późnej praktyki Cerkwi, kiedy rzadko przystępowano do Priczastia, a kiedy już przystępowano, to należało po tym długim okresie najpierw przystąpić do spowiedzi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchoweJestem rzymskim katolikiem po ślubie kościelnym i po rozwodzie cywilnym. Jestem związany z kobietą o takim samym statusie i takiej samej sytuacji życiowej. Czy w przypadku konwersji do kościoła prawosławnego byłaby możliwość zawarcia powtórnego małżeństwa w cerkwi, przed Bogiem i uczestniczenia w życiu religijnym w pełnym wymiarze np. przyjmowanie komunii? Wiesław

Wydaje mi się, że nie jest to właściwa droga do Kościoła prawosławnego. Konwersja do prawosławia oczywiście może dokonać się, ale powinna ona wynikać z osobistego duchowego przekonania i chęci życia w prawosławiu. W waszym przypadku obserwuje się „ucieczkę” do prawosławia, po to by uzyskać pewne korzyści, których nie możecie posiąść w Kościele rzymskokatolickim. Zastanówcie się głęboko nad tą sprawą. Najlepiej spróbujcie porozmawiać z prawosławnym duchownym w waszej okolicy.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaStrona 1 z 2312345...1020...Ostatnia »