1. Córka jest prawosławna, wychodzi za mąż za katolika, ślub będzie w kościele katolickim,dlaczego odmawiają jej wydania świadectwa chrztu? Zaznaczam że nie chce zmieniać wyznania. Parafia tłumaczy się pismem o zakazie wydawania świadectwa. Czy naprawdę zakazano wydawać parafiom świadectwa chrztu do innego ślubu niż prawosławny? 2. Przygotowujemy się na rozmowę z Batiuszką Moje narzeczonej. Ja jestem Katolikiem a Ona Prawosławna. Bierzemy ślub w Kościele. Potrzebujemy m.in aktu chrztu Moje Narzeczonej. Wszystko przygotowane do ślubu. Moje pytanie brzmi co zrobić jeśli odmówi wydania aktu chrztu? Czy naprawde na końcowej drodzę przygotowania Batiuszka może stanąć na drodze i zablokować ślub w Kościele Katolika z Prawosławna? 3. Córka ma narzeczonego wyznania katolickiego, chcą wziąć ślub w kościele i odmówiono jej wydania świadectwa chrztu, jak inaczej można potwierdzić chrzest?

Te trzy pytania, które połączyłem razem, zostały zadane już dość dawno temu i przypuszczam, że wszystkie przedstawione tu sprawy już w ten czy inny sposób zostały rozwiązane. Problem małżeństw mieszanych, zwłaszcza, tych, które zawierane są w Kościele rzymskokatolickim stanowi dla nas wciąż duży problem i swego rodzaju wyzwanie. Z pewnością prawosławni duchowni, którzy odmawiają wydania metryki chrztu potrzebnej do zawarcia małżeństwa w Kościele rzymskokatolickim takiego ślubu nie zablokują. Ten problem jest znany duchownym rzymskokatolickim i mają oni swoje sposoby na jego rozwiązanie (nie wiem jakie?). Postawa prawosławnych duchownych przy tego typu sprawach wynika z duszpasterskiej troski, która zawiera się w odpływie młodych ludzi z Cerkwi i wstępowania w ten czy inny sposób do Kościoła rzymskokatolickiego. Myślę, że ta sprawa potrzebuje głębszego zbadania. Nie wiem na ile skuteczne są metody, które obecnie stosujemy? Czasem przynoszą one skutek odwrotny od zamierzonego. Problem małżeństw mieszanych był, jest i będzie i nie wydaje mi się abyśmy znaleźli szybko receptę na rozwiązanie tego zagadnienia.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJeżeli mieszkamy w tym samym domu i robimy remont, przeprowadzamy się do innego pokoju gdzie mieszkała osoba która według nas i do nas źle się zachowywała czy można przeczytać jakieś modlitwy, czy trzeba poprosić duchownego aby poświęcił? Co zrobić w takiej sytuacji? Ta osoba jest z rodziny. Krzysztof

W tym roku ‚pandemiczne’ trudności/problemy/ograniczenia spowodowały, że niewiele mieszkań/domów było oświęconych wodą święconą po święcie Chrztu Pańskiego – zabrakło modlitwy duchownego z domownikami. Wskazane byłoby zatem za/poprosić duchownego, aby oświęcił ten pokój i całe mieszkanie. Jeżeli tymczasem nie da się tego zrobić (?) spróbujcie samodzielnie pokropić to pomieszczenie wodą święconą. Możecie pomodlić się swoimi słowami (to najbardziej ‚autentyczna’ modlitwa) i (prze)czytać Psalm 90[91].

Kategorie: Ks. Włodzimierz Misijuk, liturgika, rodzina, wiara, życie duchoweW jakim wieku najwcześniej można ochrzcić dziecko, czy 14-letnia dziewczyna może być chrzestną? Paulina

Nasze Prawo Kościelne nie wskazuje jednoznacznie dolnej granicy wieku od kiedy można pełnić rolę ojca chrzestnego lub matki. Wskazany w pytaniu wiek dziewczyny wydaje mi się odpowiednim i akceptowalnym.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaMój narzeczony jest wyznania prawosławnego, ja przynależę do Kościoła Katolickiego. Ślub będziemy brali w kościele katolickim, ale mi bardzo zależy, aby dostać błogosławieństwo również od batiuszki. Czy jest to w ogóle możliwe? Gdyby było to czy takie błogosławieństwo miałoby się odbyć przed dniem ślubu czy mogłoby odbyć się na ceremonii zaślubin? Agata

Takie błogosławieństwo może mieć jedynie charakter prywatny. Duchowni prawosławni nie biorą udziału w celebracji sakramentu małżeństwa w innych Kościołach, czy też w jakiś sposób uczestniczą w błogosławieństwach. Sugeruje, by Pani narzeczony porozmawiał z proboszczem swojej parafii na ten temat.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJestem w małżeństwie mieszanym, ja i dzieci jesteśmy prawosławne, a mąż praktykującym rz-katolikiem. Chciałam zapytać, czy jak córki po przystąpieniu do Św. Pryczaszczenija podchodzą po prosforę i biorą cząstkę i niosą swojemu tacie, to nie popełniają błędu/ grzechu? Czy mogą dzielić z nim tą prosforę tak jak wigilijną czy z molebnia o zdrawije? Kasia

Dziewczynki bardzo ładnie postępują, należy im się pochwała. Osoba, która nie jest wyznania prawosławnego, może otrzymywać posforkę rozdawaną po Priczastii lub też nabywaną w inny sposób.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałe, rodzinaCzy dziecko 7 lat może przystąpić do Pryczasti a bez spowiedzi? Syn był już w pieszej spowiedzi, ale czy będąc np. w niedzielę na liturgii może bez spowiedzi przystąpić do Pryczasti? Ewelina

W tradycji kanonicznej mowa jest o spowiedzi dzieci od lat 10-ciu (kanon 18 Tymoteusza Aleksandryjskiego), lub nawet później. Nie ma jednoznacznej reguły odnośnie do tego tematu. W naszej tradycji ukształtował się zwyczaj spowiedzi dzieci wraz z wstąpieniem w okres szkolny. Jest to sprawa raczej umowna, dlatego też uważam, że nie koniecznie jest za każdym razem uzależniać Eucharystię od sakramentu spowiedzi. Natomiast nie należy również zaniedbywać sakramentu spowiedzi i dziecko powinno spowiadać się. Pani intuicja (lub wiedza) jest słuszna, dziecko może przystępować do Eucharystii nie koniecznie za każdym razem poprzedzonej spowiedzią. Właściwym jest uczyć i podkreślać potrzebę pewnego przygotowania do Eucharystii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy prawosławie wymaga określonego stroju pary biorącej ślub? Nie mamy wiele pieniędzy, nie stać nas na wesele i drogie ubrania. Czy u kobiety jest konieczna biała suknia oraz konkretne nakrycie głowy np. welon? Czy możemy pójść do ślubu w odświętnych ubraniach, które akurat mamy? Anna

Nie spotkałem w Prawie Kanonicznym ani w wymogach stawianych dla zawarcia związku małżeńskiego jakichkolwiek wskazań dotyczących ubioru osób wstępujących w związek. Istotą sakramentu jest błogosławieństwo Boże a nie zewnętrzny wygląd nupturientów. Odświętny i skromny strój pary młodej jak najbardziej może być zastosowanym.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy będąc w cerkwi z dzieckiem muszę go podnosić do pryszasci? Jak jest dużo dzieci a moje się kolejne boje się, aby się nie zaraziło wirusem covid. Chce je przyprowadzać do cerkwi. Mama

Przystępowanie od Eucharystii (Priczastia) jest aktem naszej wiary i chęcią życia we wspólnocie z Bogiem. W żaden sposób Eucharystia nie jest „przymusem” dla kogokolwiek. Osobiście uważam, że nie powinniśmy ograniczać dzieciom dostępu do tego sakramentu, jednak, jeśli Pani ma obawy można zastosować swój sposób regulowania tej kwestii. Mam wrażenie, że do sprawy Eucharystii w tym okresie podchodzimy czasem zbyt racjonalnie i „po ludzku”. Jest to jednak sprawa Boża i wierzymy, że przyjmujemy prawdziwe Ciało i Krew Zbawiciela. Jeśli jednak ten Boży Dar zaczniemy traktować „po ludzku” to nasza wiara stanie się swego rodzaju rytuałem a nie żywym uczestnictwem w Bożym życiu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, rodzina, wiara, życie duchoweCzy w cerkwi możliwy jest ślub z wyznawcą islamu pod warunkiem że dzieci będą prawosławne? Czy w cerkwi prawosławnej jest możliwość ślubu jednostronnego? Gdzie można uzyskać pozwolenie na taki ślub? Aleksandra

W prawosławiu niemożliwym jest zawarcie sakramentu małżeństwa z osobą nie ochrzczoną. Deklaracja wychowania dzieci w wierze prawosławnej jest warunkiem przy zawieraniu małżeństwa z innym chrześcijaninem niż prawosławny, nie dotyczy jednak małżeństw międzyreligijnych. Pojęcie „ślubu jednostronnego” w prawosławnym Prawie Kanonicznym nie występuje i takie związki nie mają miejsca. Zagadnienie małżeństwa osoby prawosławnej z niechrześcijaninem było znacząco dyskutowane w fazie przygotowawczej do Wielkiego Soboru Kościoła Prawosławnego (Sobór odbył się w 2016 r. na Krecie). Problem ten występuje w wielu krajach bliskowschodnich (Patriarchat Aleksandryjski, Antiocheński i in.) Wskazywano wówczas, by osobę prawosławną, która zawarła związek cywilny z niechrześcijaninem traktować jako przebywającą w legalnym związku małżeńskim i nie pozbawiać prawa brania udziału w życiu cerkiewnym. Tzn. Taka osoba (strona prawosławna) może przystępować do Eucharystii, ochrzcić i wychowywać dzieci w Cerkwi prawosławnej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaChciałabym poprosić swoją siostrę, by została matką chrzestną mojej córki. Według mnie jest najbardziej odpowiednią osobą. Jednak innego zdania jest starsza część rodziny (zwłaszcza babcie), ponieważ ona jest obecnie w ciąży. Czy rzeczywiście to przekreśla możliwość bycia rodzicem chrzestnym? Marta

W żaden sposób ciąża kobiety nie dyskwalifikuje jej z bycia matką chrzestną. Być może w opisanym przypadku chodzi o pewne ludowe podejście starszych osób do tej sprawy?

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaStrona 1 z 2712345...1020...Ostatnia »