Czy jest prawosławna modlitwa o to, aby Bóg dał dobrego męża/żonę? Do jakiego świętego można się o niego/o nią modlić? Ewa

W jednym z modlitewników znalazłem następującą modlitwę w intencji założenia rodziny:
Modlitwa

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, rodzinaJestem po rozwodzie cywilnym już kilka lat i obecnie chciałabym uzyskać unieważnienie ślubu cerkiewnego. Jak to wygląda jeżeli z byłym mężem mam dziecko? Czy po unieważnieniu mogę wziąć ślub w Kościele katolickim? Kasia

Wszelkie sprawy związane ze zdjęciem błogosławieństwa z małżeństwa powinny być załatwiane w obecnej Pani parafii. Warunki zawarcia małżeństwa w Kościele rzymskokatolickim ustala Kościół rzymskokatolicki.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy to prawda, że w cerkwi prawosławnej można trzy razy wziąć ślub? Ania

I tak i nie. Sakrament małżeństwa jest jeden i posiada on wartość, która przenosi nas do wymiaru wieczności. Natomiast z dawnych czasów Cerkiew miała świadomość, że bądź to w wyniku śmierci jednego z małżonków, bądź też z przyczyn zdrady małżeńskiej jednej ze stron, małżeństwa rozpadają się. W takim wypadku zostało przewidziane zawarcie drugiego, a nawet trzeciego małżeństwa. Teolodzy nie jednoznacznie odnoszą się do tzw. drugiego i trzeciego małżeństwa, nie koniecznie traktują je jako sakrament, lecz zgodę Cerkwi na odstępstwo od właściwej normy jaką jest (pierwszy) sakrament małżeństwa.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaChciałabym nauczyć swoje dziecko pierwszej modlitwy, nie wiem którą wybrać. Agnieszka

Pierwszą modlitwą w prawosławnym Modlitewniku dla dzieci zwykle są słowa przy żegnaniu się : „Wo Imia Otca i Syna i Swiataho Ducha”. Można też dziecka uczyć żegnania się. Kolejne proszę zobaczyć w modlitewnikach dla dzieci. Najlepiej kupić taki modlitewnik z obrazkami.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, rodzina, wiara, życie duchoweCzy istnieje w kanonach Cerkwi, bądź też innych źródłach informacja o tym, po jakim czasie można postawić pomnik po osobie zmarłej. Niektórzy mówią iż należy to uczynić po 1 roku,gdyż ziemia musi się uleżeć. Jak jest w rzeczywistości z punktu prawosławia? Ina

Nie ma takich ukazań, które regulowałyby w jakim okresie po śmierci należy umieścić krzyż (pomnik) nad grobem zmarłej osoby. Zdarza się też często, że pomniki stawiane są jeszcze kiedy osoba żyje. Jeśli chodzi o problem osuwania się ziemi, to właściwym byłoby zapytać w zakładzie kamieniarskim czy uzasadnionym jest oczekiwanie przez rok aby postawić pomnik?

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, rodzinaCzy jest może jakaś prawosławna modlitwa o posiadanie potomstwa i zajście w ciążę? Ania

Myślę, że takie modlitwy mogą mieć różną formę i treść. Proponuję modlitwę, którą znalazłem w jednym z rosyjskich Molitwosłowów:

https://imgur.com/g9j6uDk
https://imgur.com/IIrHrcI

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, rodzina, wiara, życie duchoweCzy dziecko biologiczne chrzestnego może pobrać się z jego chrześniakiem? Paula

Nie ma przeszkody aby został zawarty taki związek.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJestem katolikiem. Moja dziewczyna jest prawosławna. Od 2 lat jest po rozwodzie (ślub cywilny). Czy biorąc ślub w cerkwi ceremonia byłaby jakby był to pierwszy ślub czy raczej byłaby to ceremonia pokutna? Mariusz

Jeśli Pan nie był wcześniej w związku małżeńskim, natomiast Pańska przyszła żona uzyskała zdjęcie błogosławieństwa z małżeństwa to teoretycznie sakrament, który będzie sprawowany powinien mieć charakter pełnego rytu małżeństwa.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy jest możliwość, aby kobieta wyznania prawosławnego wzięła ślub w Cerkwi z ateista bez chrztu? Spotkałam się z pojęciem ekonomii cerkiewnej – czy można byłoby ja zastosować również w takim przypadku? Anna

Ekonomija cerkiewna w przypadku małżeństw mieszanych odnosi się do związków prawosławnego chrześcijanina (chrześcijanki) z osobą innego (chrześcijańskiego) wyznania. Innymi słowy chodzi o związek z osobą ochrzczoną. Natomiast jeśli osoba jest nieochrzczona, lub też należy do innej religii (islamu, buddyzmu), nie może zawrzeć związku małżeńskiego w Cerkwi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaNawiązując do poprzedniego wątku. Jakie są akceptowane formy antykoncepcji w Cerkwi? Piotr

Teologia prawosławna nie rozwinęła zagadnień moralnych związanych z seksualnością człowieka w taki sposób jak to zrobił Kościół rzymskokatolicki. Pomimo szeregu publikacji teologów prawosławnych, którzy wskazują na akceptację antykoncepcji, jest wielu, którzy podkreślają problematykę zagadnienia. Jeśli natomiast mowa jest o akceptacji metod antykoncepcji, to najczęściej wskazuje się na dopuszczalność tych metod, które zapobiegają zapłodnieniu, zaś nie dopuszczalność tych, które powodują zniszczenie zarodka.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, rodzinaStrona 1 z 1812345...10...Ostatnia »