Antykoncepcja jest grzechem. Przychodząc do cerkwi widzę z reguły rodziny, gdzie liczba dzieci nie przekracza 3. Również batiuszkowie u mnie w parafii mają maksymalnie dwoje dzieci. Widać, że zaplanowali liczbę dzieci. Nie chce mi się wierzyć, że nie współżyją już później. Zatem świadomie żyją w grzechu. Czy batiuszkowie nie powinni dać w tej materii przykładu? Jak edukować parafian by również nie grzeszyli w ten sposób? Piotr

Pierwszą sprawą na którą chciałbym zwrócić uwagę w tym pytaniu i swego rodzaju oskarżeniu, jest to, iż błędem jest wskazywanie na małą ilość dzieci w rodzinie jako konsekwencja stosowania antykoncepcji. Bywa często, że po prostu rodzina ma trudności z zajściem w ciąże. Druga sprawa polega na tym, że w prawosławiu nie podchodzi się do antykoncepcji tak jak w Kościele rzymskokatolickim i określa się ją grzechem. Jest to zagadnienie nieco złożone natomiast teolodzy prawosławni nie odrzucają wszelkiej formy antykoncepcji.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, moralność i etyka, rodzinaCzy dopuszczone jest małżeństwo z dwóch różnych wyznań chodzi mi o to że jeśli żona jest prawosławna a mąż np protestantem czy wtedy mężczyzna musi dać deklaracje, że dziecko zostanie ochrzczone w wyzaniu matki? Czy kobieta w kościele prawosławnym może pełnić funkcję duchownego? Jeśli tak to jaką i dlaczego też jeśli nie może to dlaczego? Michaił

W przypadku małżeństw mieszanych wyznaniowo, które zawierane są w Kościele prawosławnym wymagana jest deklaracja strony nie prawosławnej, że dzieci z tego małżeństwa zostaną ochrzczone w wierze prawosławnej. W Kościele prawosławnym nie dokonuje się święceń kobiet na jakikolwiek stopień kapłański. Wynika to z tradycji Kościoła i wymogów kanonicznych. Niemniej jednak kobiety bardzo często pełnią funkcje katechetów, dyrygentów chórów, lektorów i in. są to funkcje bardzo ważne i wymagające odpowiedzialności.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaKiedy powstaje pokrewieństwo duchowe? Anonim

Pokrewieństwo duchowe powstaje w rezultacie chrztu. Zachodzi ono pomiędzy chrzestnym (chrzestnymi) i osobą chrzczoną. Zachodzi ono również między rodzicami chrzestnymi i rodzicami biologicznymi (chrzczonego dziecka).

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJestem rzymskim katolikiem po ślubie kościelnym i po rozwodzie cywilnym. Jestem związany z kobietą o takim samym statusie i takiej samej sytuacji życiowej. Czy w przypadku konwersji do kościoła prawosławnego byłaby możliwość zawarcia powtórnego małżeństwa w cerkwi, przed Bogiem i uczestniczenia w życiu religijnym w pełnym wymiarze np. przyjmowanie komunii? Wiesław

Wydaje mi się, że nie jest to właściwa droga do Kościoła prawosławnego. Konwersja do prawosławia oczywiście może dokonać się, ale powinna ona wynikać z osobistego duchowego przekonania i chęci życia w prawosławiu. W waszym przypadku obserwuje się „ucieczkę” do prawosławia, po to by uzyskać pewne korzyści, których nie możecie posiąść w Kościele rzymskokatolickim. Zastanówcie się głęboko nad tą sprawą. Najlepiej spróbujcie porozmawiać z prawosławnym duchownym w waszej okolicy.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaSiedem lat temu brałam ślub cerkiewny, trzy lata temu rozwód cywilny. Od roku mam narzeczonego i w przyszłości myślimy o slubie w kościele. Moje pytanie brzmi czy jest taka możliwość? Czy muszę uzyskać rozwód cerkiewny tzw. Zdjęcie błogosławieństwa? Ewelina

W opisywanym przypadku to Kościół rzymskokatolicki ustala warunki zawarcia związku małżeńskiego. Myślę, że duchowny (duchowni) z tego Kościoła będą potrzebowali aktu o zdjęciu błogosławieństwa, które było zawarte w Kościele prawosławnym.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaZostałam poproszona o zostanie matką chrzestną syna znajomych. Nigdy nie uczestniczyłam jednak w tego typu uroczystości. Czy są jakieś zasady dotyczące ubioru? Na zdjęciach z podobnych uroczystości widziałam, że kobiety noszą chusty na głowach i sukienki/długie spódnice. Czy to konieczność? Anna

Znacznie ważniejszym niż stój jest przygotowanie duchowe. Jeśli jednak mowa jest o ubiorze, wskazanym jest stój „stosowny”. Taki, który wyraża szacunek dla miejsca i okoliczności. W naszej tradycji brak chustki na głowie nie jest uważany za brak szacunku. Nie mniej jednak chustka bardzo często jest uważna za wyraz pobożności. Zwraca się również często uwagę aby kobiety nie były w spodniach lecz w sukience lub spódnicy.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, rodzinaJak rozumieć wyrażenia ,,powinowactwo” i ,,pokrewieństwo duchowe” w kontekście przytoczonego poniżej artykułu? ,,Przeszkody [w zawieraniu] małżeństwa 1. W odniesieniu do przeszkód [w zawieraniu] małżeństwa z powodu pokrewieństwa, powinowactwa, adopcji i pokrewieństwa duchowego, zastosowanie mają przepisy kanonów (53. i 54. kanony Soboru in Trullo) oraz zgodna z nimi praktyka cerkiewna w takiej postaci, w jakiej jest obecnie stosowana w lokalnych autokefalicznych Cerkwiach prawosławnych oraz określana i opisywana w ich statutach oraz decyzjach ich synodów.” Ewa

Powyższy cytat pochodzi z dokumentu o przeszkodach w zawieraniu małżeństwa, który został przyjęty na Wielkim Soborze Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. Powinowactwo jest związkiem jaki powstaje w wyniku zawarcia małżeństwa. Np. zięć i teściowa (lub teść) stają się spowinowaceni względem siebie w pierwszym stopniu. Powinowactwo również zachodzi między małżonkiem i siostrą lub bratem żony. Taką sieć powinowactwa można dalej budować. Pokrewieństwo duchowe zaś jest to związek, który tworzy się w wyniku chrztu. Ojciec chrzestny (lub matka chrzestna) jest spokrewniona duchowo z osobą chrzczoną w pierwszym stopniu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaMam pytanie, Jak wygląda sytuacja jeśli np. katolik chciałby ochrzcić dziecko w Cerkwi. Czy jest taka możliwość czy raczej można spodziewać się odmowy i dodatkowe pytanie? Jeśli ktoś nie jest członkiem danej społeczność. Jako osoba z zewnątrz może uczestniczyć w nabożeństwach w cerkwi. Aleksander

Myślę, że duchowny nie odmówi takiego chrztu, z pewnością jednak zapyta dlaczego osoba, która jest wyznania katolickiego pragnie ochrzcić dziecko w Cerkwi? Osobiście mnie to również zastanawia. Należy pamiętać, że dziecko, które zostało ochrzczone w Cerkwi powinno również być wychowywane w wierze prawosławnej. Być może tę odpowiedzialność składacie na ręce rodziców chrzestnych? Jednak udział rodziców biologicznych w wychowaniu i wprowadzaniu do życia duchowego jest zasadniczy. Nie ma żadnego problemu aby osoba innej konfesji uczestniczyła w nabożeństwach w cerkwi. Nie może jedynie przystępować do św. Eucharystii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCo Cerkiew myśli o pierwszej spowiedzi? I ewentualnie kiedy dziecko ma do niej przystąpić? Gość

Zawsze jest kiedyś pierwsza spowiedź. W naszej tradycji w pewien sposób utrwaliło się, że dzieci idą po raz pierwszy do spowiedzi mniej więcej wraz z rozpoczęciem nauki w Szkole Podstawowej tj. w wieku 7 lat. W jednym z kanonów Ojców Cerkwi jest wskazanie by dzieci zaczynały się spowiadać w wieku 10 lat. Z tego wynika, że jednolitej praktyki nie ma. Bardzo ważnym jest by zarówno rodzice jak i duchowni podeszli właściwie do tego wydarzenia w życiu dziecka. Potrzebne jest pewne przygotowanie. Z jednej strony trudno tu mówić o znaczącej świadomości grzechu u siedmiolatków lub nawet starszych z drugiej zaś naturalnym jest aby dziecko zauważało swoje złe czyny.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina, życie duchoweMoje pytanie dotyczy odmawiania Psałterza za bliskiego zmarłego. Czy odmawia się go tylko pomiędzy momentem śmierci a pogrzebem czy można modlić się nim także w dniach po pogrzebie? I czy istnieją jakieś wytyczne w jaki dokładnie sposób należy odmawiać psalmy? Bóg zapłać. Jarosław

Na wieki wieków. Bardzo wskazanym jest czytanie (odmawianie) Psałterza przez czterdzieści dni od momentu odejścia bliskiej osoby z tego świata. Wszystkie wydania liturgiczne Psałterza w j. cerkiewno-słowiańskim są podzielone na 20 katyzm. W każdej katyzmie jest ok 9-12 Psalmów. Można czytać po jednej lub dwie katyzmy dziennie (lub też według swoich możliwości).

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaStrona 1 z 1612345...10...Ostatnia »