Czy można przyjść do spowiedzi i przyjąć Eucharystię w zwykle dzień tygodnia? Np. o 8 gdy są „czasy i wieczernia”? Ewa

Przystąpić do sakramentu Eucharystii można zawsze, kiedy odprawiana jest święta Liturgia. Może to być zwykły dzień, może też być dzień świąteczny. Godziny też mogą być różne.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika