Czy Cerkiew prawosławna przewiduje możliwość rozwiązania małżeństwa niesakramentalnego na mocy przywileju pawłowego? Jeśli tak, to czy jest to instytucja stosowana we wszystkich Kościołach lokalnych, czy też jedynie w ustawodawstwie i praktyce poszczególnych Kościołów prawosławnych? Jeśli nie, to jaka jest praktyka wobec małżeństw nieochrzczonych, gdy następnie jeden z małżonków zdecydował się przyjąć chrzest w Cerkwi, a druga strona odeszła z tego powodu? Malwina

Forma rozwiązania małżeństwa jaka istnieje w Kościele rzymskokatolickim na mocy tzw. „Przywileju pawłowego” w prawosławiu raczej nie jest znana. Nie słyszałem by któryś z lokalnych Kościołów prawosławnych stosował tę formę rozwodu. W prawosławnym Prawie Kościelnym jest stosowane tzw. „Zdjęcia błogosławieństwa” ze związku małżeńskiego. W procesie przygotowawczym do Soboru na Krecie w 2016 r. i pracy nad dokumentem o małżeństwie nie występowało zagadnienie „Przywileju pawłowego”.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika