Czy można wśród wiernych PAKP przeprowadzić referendum, dotyczące używanego w polskiej cerkwi kalendarza? Wam, Duchownym jest tak naprawdę obojętne, czy święta są obchodzone według kalendarza juliańskiego, czy obowiązującego na co dzień gregoriańskiego. My natomiast musimy brać wolne w pracy, rezygnować z lekcji w szkołach itp. W wielu państwach, kojarzących się z prawosławiem, od dawna jest kalendarz gregoriański np. w Grecji, Bułgarii. Ania

Na początku chciałbym powiedzieć, że nam duchownym, jak też myślę dla wielu wiernych wcale nie jest obojętne według jakiego kalendarza obchodzone są święta. Wielokrotnie wypowiadałem się na tym forum jak też na innych, że zagadnienie kalendarza nie stanowi problemu dogmatycznego ani doktrynalnego. Jest to problem przede wszystkim praktyczny i kwestia wyboru i konsekwentnego w nim podążania. Rzeczywiście wiele lokalnych Cerkwi prawosławnych obchodzi stałe święta według kalendarza gregoriańskiego (nowego stylu), nie jestem pewien jednak, czy w naszym kraju przejście na nowy styl miałoby wielu zwolenników (pomimo tych trudności, które Pani opisuje). Natomiast bardzo ciekawa wydaje mi się propozycja przeprowadzenia referendum odnośnie kalendarza. Mam jednak wątpliwości co do możliwości praktycznego przeprowadzenia takiego referendum. Natomiast zupełnie możliwym byłoby przeprowadzenie ankiety wśród wiernych w kontekście jakiejś pracy badawczej magisterskiej lub doktorskiej. Takie badanie musiałoby być dobrze przygotowane i rzetelnie przeprowadzone.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, tłumaczeniaCzy 09.03.2019 r.można jeszcze tańczyć? Helena

Post w tym roku rozpoczyna się 11 marca. Jednak już 10 wieczorem po wieczerni powstrzymujemy się od wszelkiego rodzaju rozrywek. W sobotę 9 marca nie ma jeszcze postu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeDo kogo należy skit w Odrynkach który założył śp. o. archimandryta Gabriel? Adam

Nie jestem kompetentny aby odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się jednak, że wolą zmarłego ojca Gabriela było, aby skit w Odrynkach należał do monasteru w Supraślu

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeKtóry święty jest patronem przedsiębiorców, przedsiębiorczość? Wiktor

W prawosławiu raczej nie przydaje się wybranym świętym orędownictwa nad poszczególnymi zawodami czy grupami społecznymi. Niemniej jednak w prawosławnych modlitewnikach (szczególnie rosyjskiego wydania) można spotkać szereg modlitw skierowanych do określonych świętych w konkretnych intencjach. Spotkałem się z modlitwami w intencji przedsiębiorczości skierowanymi do św. Mikołaja (Cudotwórcy) i św. Jana Nowego Soczewskiego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiaraDlaczego Polska Cerkiew Prawosławną popiera Rosyjską Cerkiew Prawosławną w sporze o autokefalię dla Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie? Czy Cerkiew Prawosławna na Ukrainie nie ma prawa do autokefalii? Czy o wszystkim w Europie, również w sprawach religijnych, musi decydowac Moskwa? Agata

Nie wydaje mi się, że w Europie o sprawach religijnych decyduje Moskwa. Zarówno w prawosławiu jak też innych denominacjach chrześcijańskich Kościoły cieszą się swobodą i same podejmują decyzje. Jeśli chodzi o obecną sytuację na Ukrainie jest ona bardzo skomplikowana, trudna i boląca szczególnie dla całego świata prawosławnego. Metropolita Sawa niejednokrotnie wypowiadał się za tym aby Cerkiew na Ukrainie była autokefaliczną (zob. Polityka 6 stycznia 2019; Przegląd Prawosławny 2/2019). Natomiast to co budzi najwięcej kontrowersji w tej całej sprawie to dość wątpliwe podłoże kanoniczne, którym posłużył się Patriarchat ekumeniczny w nadaniu autokefalii 6 stycznia 2019 r. Najbardziej chyba problematycznym jest utworzenie autokefalii na bazie schizmatyckiej grupy, która przez całe prawosławie (łącznie z Patriarchatem ekumenicznym), przez przeszło dwadzieścia lat była uznawana za nie kanoniczną.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeOstatnio się przeprowadziłam do Anglii a dokładniej do Birmingham. W poszukiwaniu cerkwi natknęłam się na: Rosyjską Cerkiew Prawosławną, Rosyjską Cerkiew Prawosławną poza Rosją, Serbską Cerkiew Prawosławną, kilka cerkwi greckich i Cerkiew Prawosławną Ameryki. 1. Jak rozpoznać, która Cerkiew jest Autokefaliczna? Próbowałam skontaktować się z niektórych z tych Cerkwi, ale nie dostałam odpowiedzi. 2. Czy są jakieś prawosławne radiowe lub telewizja, dostępne przez internet (mogą być rosyjskie, ukraińskie lub białoruskie i akceptowane przez Polska Cerkiew Autokefaliczną)? Anna

Mam wrażenie, że wszystkie parafie na które pani się natknęła są parafiami należącymi do Cerkwi kanonicznej. W Europie zachodniej nie ma Cerkwi autokefalicznych, jest to tzw. teren diasporalny. Wszystkie diecezje i parafie, które tam się znajdują muszą pozostawać w łączności kanonicznej z Cerkwią-Matką. Czyli z Patriarchatem moskiewskim, Patriarchatem serbskim, Patriarchatem Konstantynopola itd. Cerkiew Rosyjska poza Rosją również jest strukturą kanoniczną. Aby sprawdzić, czy dana Cerkiew jest kanoniczna, należy zapytać lub posłuchać w czasie nabożeństwa kto jest wymieniany jako zwierzchnik Cerkwi. W kalendarzu wydawanym każdego roku przez Warszawską Metropolię Prawosławną na początku jest wykaz wszystkich piętnastu autokefalicznych Cerkwi prawosławnych. Jeśli któryś z tych zwierzchników jest wymieniany w czasie nabożeństwa, tzn. że ta parafia należy do Cerkwi kanonicznej. Nie potrafię dać odpowiedzi odnośnie do audycji religijnych. Proszę posłuchać tych na które się pani natknie i ocenić, czy są związane z jakąś diecezją czy Cerkwią kanoniczną.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeW kwestii kanonoczności Kościoła na Ukrainie (Wasza odpowiedź z 28.12.2018) nasza Cerkiew w osobie zwierzchnika, Metropolity Sawy, wypowiedziała sie jednoznacznie: Jedynym kanonicznym Kościołem jest Ukraińska Cerkiew Prawosławna kierowana przez metropolitę Onufrego. Ci, którzy doprowadzili do rozłamu, nie mogą być liderami zjednoczenia bez „pokajania”. A ktoś, kto nie ma święceń biskupich, uzyskanych zgodnie z cerkiewnymi kanonami, nie może udawać biskupa. Nieprawdaż?

Tak, prawda.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałeJakie są różnice między prawosławiem a grekokatolicyzmem? Agata

Takie same jak między Prawosławiem a Rzymskim Katolicyzmem. Tzw. Kościół Greckokatolicki (oficjalna nazwa to Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego) nie jest osobnym kościołem a częścią Kościoła Rzymsko Katolickiego, w związku z tym jego dogmatyka jest tożsama z nauczaniem KRK.

Kategorie: ks. Igor Habura, liturgika, pozostałeCzy krzyż musi mieć określony kolor? Złoty, srebrny, czerwony, być koloru drewna? Czy krzyże czarne są tylko na cmentarzach? Co oznacza kolor czerwony albo czarny czy są one dopuszczalne? Mirosław

Kolor krzyża nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Jest to jedynie kwestia estetyczna.

Kategorie: ks. Igor Habura, liturgika, pozostałeJako wierny Patriarchatu Moskiewskiego całkiem uznaję i wspieram decyzję Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi o zerwaniu łączności eucharystycznej z Bartłomiejem i jego organizacją religijną. Natomiast mieszkam w Polsce, gdzie Bartłomiej niestety jest uznawany za biskupa ekumenicznej Cerkwi-Siostry. Problem pojawia się, kiedy na liturgii słyszę wspomnienie o biskupie Konstantynopola (Bartłomieju). Jest owy biskup wrogiem mojego narodu i mojej Cerkwi. Nie rozpatruję możliwości zmiany swej pozycji światopoglądowej, o ile Sobór Rosyjskiej Prawosławnej Cerkwi nie zdecyduje się o wznowieniu łączności eucharystycznej z Konstantynopolem. Czy mogę podczas liturgii osobiście wspominać patriarchę Cyryla, przekreślając tym w swoim sercu ogólne wspomnienie o Bartłomieju pod czas liturgii, jako nie dotyczące mnie osobiście i mojej wiary? Kirill

Rozumiem pańską konsternację i dyskomfort związany z zaistniałą sytuacją na Ukrainie. W naszych parafiach w czasie nabożeństw jest wymieniane imię zwierzchnika Cerkwi w Polsce i biskupa lokalnego (plus biskupów wikarnych jeśli tacy są w diecezji). Imion zwierzchników poszczególnych autokefalicznych Cerkwi prawosławnych nie wymienia się. Wyjątek stanowi św. Liturgia celebrowana pod przewodnictwem zwierzchnika Cerkwi, w naszym przypadku przez Metropolitę Sawę. Wówczas wymienia on wszystkich lokalnych zwierzchników Cerkwi autokefalicznych z którymi jest on w kontakcie eucharystycznym. Przypuszczam, że uczestniczy pan właśnie w takich nabożeństwach? W swojej skromnej sugestii widziałbym dwie możliwości dla pana: 1) Uczęszczać na nabożeństwa gdzie nie są wymieniani zwierzchnicy lokalnych Cerkwi autokefalicznych, lub 2) wówczas kiedy jest wymieniane imię patriarchy Bartolomeusza, modlić się w duchu aby Pan Bóg natchnął go takie działania, które zażegnałyby zaistniały konflikt.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiaraStrona 2 z 1012345...10...Ostatnia »