Mam pytanie odnośnie obchodzenia imienin, jeśli osoba świecka chce obchodzić imieniny to szuka sobie patrona jakiego chce czy ten który jest bliżej daty urodzin. Czy osoby duchowne (mnisi ogółem czyli razem z biskupami) wybierają sami patrona czy tak jak na postrzyżynach np. małej schimy biskup wybiera imię dla mnicha i wtedy obchodzi imieniny jako przykład podam bp.Pawła obchodzi imieniny teraz czyli 12lipca na śww.Piotra i Pawła a na postrzyżynach w kaplicy św.arch.Michala w Warszawie metropolita udzielając święceń małej schimy nadał imię w część sw. Pawła Szwajko więc mam pytanie jak to więc jest Jakub

Mnisi lub mniszki w czasie tzw. postrygu otrzymują imię, te które nadaje im osoba dokonująca postrygu. Najczęściej jest to biskup. I to właśnie biskup wybiera i nadaje nowe imię dla tej osoby. Przy wyborze imienia może sugerować się biskup różnymi, tylko jemu wiadomymi czynnikami.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma, liturgika