W ostatnio zaktualizowanym dokumencie Kościoła Katolickiego dot. zawierania małżeństw, w tym mieszanych, zawarto informację, że przy małżeństwie z osobą wyznania prawosławnego może ona przystąpić podczas ślubu do Komunii. Czy jest to uznawane i godne wg Cerkwi? Alicja

Według teologii prawosławnej przystępowanie do Eucharystii jest znakiem i świadectwem przynależności do Cerkwi. Więź człowieka z Cerkwią wyraża się właśnie przez Eucharystię. Jeśli osoba jest wyznania prawosławnego, to nie może przystępować do Eucharystii w innym Kościele. Kościół rzymskokatolicki chociaż wyznaje podobną zasadę, to niejednokrotnie odstępuje od niej. Uważam, że takie postępowanie jest błędne i niekonsekwentne, przy tym wprowadza wiele zamieszania. Oparte jest ono raczej na emocjonalnym niż na teologicznym uzasadnieniu. Osoba prawosławna, która zawiera związek małżeński w Kościele rzymskokatolickim nie powinna przystępować do Komunii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina