Czy to prawda, że w cerkwi prawosławnej można trzy razy wziąć ślub? Ania

I tak i nie. Sakrament małżeństwa jest jeden i posiada on wartość, która przenosi nas do wymiaru wieczności. Natomiast z dawnych czasów Cerkiew miała świadomość, że bądź to w wyniku śmierci jednego z małżonków, bądź też z przyczyn zdrady małżeńskiej jednej ze stron, małżeństwa rozpadają się. W takim wypadku zostało przewidziane zawarcie drugiego, a nawet trzeciego małżeństwa. Teolodzy nie jednoznacznie odnoszą się do tzw. drugiego i trzeciego małżeństwa, nie koniecznie traktują je jako sakrament, lecz zgodę Cerkwi na odstępstwo od właściwej normy jaką jest (pierwszy) sakrament małżeństwa.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina