Czy dziecko biologiczne chrzestnego może pobrać się z jego chrześniakiem? Paula

Nie ma przeszkody aby został zawarty taki związek.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina