Czemu w Cerkwi prawosławnej np. w Polsce czci się innych świętych, niż np. w cerkwi w Rosji, czy w Niemczech? Czemu w Rosji, czy gdzieś indziej nie obchodzi się wspomnienia choćby Maksyma Gorlickiego, bo chyba w kościele Katolickim jeśli jest jakiś święty, to jego pamięć czci się przez wszystkie Kraje, w tym samym terminie? Kacper

Jest to raczej naturalne, że lokalne Cerkwie czczą pamięć świętych, którzy żyli i są związani z lokalną społecznością. Święci, którzy żyli w innych krajach są często wpisani do kalendarza danej lokalnej Cerkwi, lecz ich kult nie jest rozpowszechnionym. Czasem bywa, że ten kult jednak jest rozpowszechnionym. Np. w naszej Cerkwi czcimy pamięć św. Serafima z Sarowa lub też innych świętych lokalnych z Rusi. Jest znacząca grupa świętych starożytnych, których kult stał się powszechnym. Mam na myśli tu św. Mikołaja, św. Jerzego, św. Pantelejmona czy innych. Myślę, że podobne zasady co do czczenia pamięci świętych są również w Kościele rzymskokatolickim.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika