z zaciekawieniem, ale również z wątpliwościami zapoznałem się z komunikatem Kancelarii Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski dotyczącym tzw. konwencji stambulskiej (https://wiadomosci.cerkiew.pl/news.php?id_n=3513). Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, które regulacje tego aktu prawnego uznane zostały za „zaprzeczenie biblijnego nauczania”. Osobiście, jedynie domyślam się, iż komunikat zainspirowany został konwencyjnymi zapisami o tzw. „płci społeczno-kulturowej”. Jeżeli mój domysł znajduje swoje potwierdzenie w rzeczywistości, to wyrażam obawę o niepełne zrozumienie zagadnienia i tym samym pochopne powielenie przez naszą Cerkiew retoryki obecnej władzy, wedle której sama konwencja przemyca treści ideologii gender, doprowadzi do sodomii i o wszystko co złe obwinia chrześcijaństwo. Czymś innym jest bowiem sprzeczna z nauczaniem chrześcijańskim ekspansywna dewiacja seksualna, niejednokrotnie łączona z antyklerykalizmem i obrazą uczuć religijnych – które potępiam (przyzwolenia na to w konwencji stambulskiej nie wyczytamy), a czym innym są „społecznie skonstruowane role, zachowania, działania i atrybuty, które dane społeczeństwo uznaje za odpowiednie dla kobiet lub mężczyzn” (definicja z konwencji). Proszę zauważyć, iż nasze społeczeństwo dość dobrze „rozpoznaje” role, zachowania i atrybuty, jako przynależne mężczyznom i kobietom, więc skąd obawy o niecne zamiary? Uważając, iż naczelny cel Konwencji – zwalczanie przemocy wobec kobiet, jest tym, który „uświęca środki”, uprzejmie proszę o naświetlenie intencji wydania powoływanego Komunikatu, ewentualnie wyprowadzenie mnie z błędu w pojmowaniu jego treści. Prawnik

Nie jestem w stanie odnieść się do tego pytania. Potrzebna byłaby tu analiza tzw. Konwencji stambulskiej i zagadnień poruszonych w Komunikacie. Ewentualne pytanie można byłoby kierować do rzecznika prasowego.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe