Kim jest kustosz w cerkwi? Co to słowo oznacza? Takie określenie bardziej kojarzy mi się w.muzeum. Ania

Wyrażenie Kustosz, można tłumaczyć jako strażnik. Rzeczywiście określenie to występuje jako funkcja osoby zajmującej się muzeum, ale również stanowisko kustosza występuje w Prawie Kanonicznym Kościoła rzymskokatolickiego. W kontekście prawosławnym określenie to rzadko jest używane, natomiast jeśli występuje rozumiane jest jako odnoszące się do opiekuna świątyni lub np. cmentarza. Jednoznacznie nie potrafię wskazać kim jest kustosz w cerkwi. Dodam, że określenie to nie występuje w Statucie parafialnym PAKP.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe