Jestem katolikiem, ale chodzę do cerkwi w soboty na nabożeństwo całonocnego czuwania, pomaga mi ono lepiej przygotować się do niedzieli. Czy nieprawosławni mogą przyjmować namaszczenie świętym olejem? Adam

Jeśli uczestnictwo w wieczornych nabożeństwach sobotnich przed niedzielną św. Liturgią przynosi Panu duchowe korzyści, to należy kontynuować taką formę modlitwy. Myślę, że w pytaniu chodzi o namaszczenie olejkiem, które odbywa się zwykle w soboty wieczorem lub przed ważniejszymi świętami? Nie ma żadnej przeszkody, aby osoba nie należące do Kościoła prawosławnego były pomazywane tym olejkiem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika