Dlaczego biskupem może zostać tylko zakonnik? Jaka jest historia mianowania biskupami wyłączni mnichów? Justyna

Tradycja wyboru biskupów spośród nie żonatego duchowieństwa była wprowadzana stopniowo. Pierwsze wymogi kanoniczne dotyczące tego zagadnienia pojawiają się w VI w. Następnie zaś Sobór trulliański (692) w kanonie 48 nakazywał aby duchowni, którzy mają być podniesieni do godności biskupiej i są żonaci za obopólna zgodą rozstali się ze swoimi żonami. W przeciwnym wypadku duchowny taki nie mógł być podniesiony do godności biskupiej. Tak więc od przełomu VII/VIII w. praktyka ta nabiera wymiaru coraz bardziej powszechnego. Nie chodzi jednak tutaj o wybór biskupów spośród mnichów lecz spośród nie żonatych. Z czasem jednak zaczęto zwracać uwagę, aby osoba, która ma być podniesiona do godności biskupa wcześniej otrzymała postrzyżyny monastyczne. Dzisiaj ta praktyka w lokalnych Cerkwiach prawosławnych jest raczej powszechna.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika