Święty Synod Prawosławnego Kościoła Grecji (Hellady), obradujący na swym 162 posiedzeniu w dniach 26-28 sierpnia w Atenach, uznał oficjalnie i ostatecznie prawo patriarchy ekumenicznego Bartłomieja do rozwiązania problemu prawosławia na Ukrainie. Oznacza to, że decyzja Patriarchatu Konstantynopolitańskiego o nadaniu 6 stycznia br. Prawosławnemu Kościołowi Ukrainy (PKU) tomosu (dekretu) o autokefalii była – zdaniem Greków – w pełni słuszna i kanoniczna i tym samym można już mówić o faktycznym uznaniu RKU przez Kościół Grecji. Grecy zajęli takie stanowisko wbrew wyraźnym sprzeciwom Patriarchatu Moskiewskiego. A kiedy Polska Cerkiew uzna Prawosławny Kościół Ukrainy? Kacper

Wyrażenia, które zostały sformułowane przez Święty Synod Kościoła Grecji w sierpniu tego roku mówiące o prawie Patriarchy ekumenicznego rozwiązania problemów podziału na Ukrainie nie są traktowane jako uznanie tzw. nowej Cerkwi autokefalicznej na Ukrainie. Niemniej jednak takie wyrażenia wskazują kierunek w którym podąża Kościół prawosławny w Grecji. Sprawa jednak okazuje się dość kontrowersyjną i Święty Synod w październiku odłożył kolejny raz dyskusję i decyzją o uznaniu autokefalii. Pozostałe Kościoły nawet tradycji greckiej (Patriarchat aleksandryjski, Patriarchat jerozolimski, Kościół Cypryjski, Kościół albański) zachowują głęboka rezerwę do sprawy uznania kontrowersyjnej autokefalii. Kościoły tradycji słowiańskiej jeszcze większą zachowują delikatnie mówiąc rezerwę. W tym kontekście i Kościół prawosławny w Polsce odnosi się z dystansem do tej sprawy.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe