Mam kilka pytań :) 1. dlaczego Psalmy Dawida czyta się nad sobą zmarła oraz w jakich innych sytuacjach są jeszcze czytane? 2. dlaczego akurat psalm „Zywyj w pomoszczy” ma tak silna moc? 3. Czym jest Psałterz do MB i w jakich okolicznościach powinno się go czytać? 4. Czy jest akatyst w języku polskim bądź w transliteracji polskiej do św. Olgi? Anonim

  1. Skąd dokładnie wzięła się praktyka czytania Psałterza przy zmarłym nie wiadomo. Niemniej jednak istnieje tradycja związana z pogrzebem Bogurodzicy mówiąca o tym, iż apostołowie przy ciele Matki Bożej modlili się i śpiewali psalmy. Samo czytanie psalmów przy zmarłym jest również wielce pożyteczne i pouczające zarówno dla czytającego jak i słuchających. Z jednej strony modlą się oni słowami uświęconymi tysiącami lat tradycji, z drugiej zaś w sytuacji śmierci, smutku i cierpienia pewne teksty dobrze nam znane nabierają zupełnie nowego znaczenia.Poza czytaniem przy zmarłym, Psałterz może i powinien być księgą do której jak najczęściej będziemy zaglądać. Ojcowie pustyni wyodrębniali trzy najważniejsze obszary duchowego doskonalenia się: Czytanie Pisma, modlitwa kontemplacyjna (modlitwa Jezusowa) oraz właśnie Psalmodia. Nie zapominajmy również, że psalmy stanowią jeden z fundamentów prawosławnych nabożeństw. Istnieje nawet powiedzenie: zabierzcie Cerkwi Psałterz a zniszczcie życie liturgiczne.
  2. Żaden psalm nie ma mocy sam w sobie. Wyjątkowość psalmu 90 polega (tak samo jak np. z psalmem 50) na jego treści wpływającej na duszę człowieka modlącego się jego słowami. Psalm 90 mówi nam o tym, aby całą swoją ufność i nadzieję pokładać w Bogu, a On w swojej miłości wybawi nas od wszelkich nieszczęść i niebezpieczeństw. Właśnie ze względu na treść, mówiącą o bezkompromisowym i całkowitym oddaniu się Bogu , psalm 90 stał się tak „popularny” w różnego rodzaju trudnych sytuacjach.
  3. Pytanie dotyczy bardzo delikatnej kwestii. Tzw. „Psałterz na cześć Matki Bożej” wydany został również po polsku http://www.ckp.bialystok.pl/2014/04/13/psalterz-na-czesc-matki-bozej-w-jezyku-polskim/ . Jest to zbiór hymnów ułożonych prawdopodobnie przez św. Dymitra Rostowskiego jako wyraz jego miłości do Bogurodzicy. Nie jest to kanoniczna księga liturgiczna, a jedynie swoista wariacja na temat Księgi Psalmów. Do tej pory, pomimo że św. Dymitr zmarł w 1709 r. jego dzieło wywołuje bardzo wiele kontrowersji. Z jednej strony z pewnością nie ma niczego złego w wychwalaniu Bogurodzicy hymnami opartymi na Psalmach Dawidowych, z drugiej jednak podmienienie w Psałterzu wszystkich treści Chrystologicznych na Mariologiczne jest dość wątpliwym z punktu widzenie teologicznego. Ja osobiście polecam czytanie Psalmów w wersji znajdującej się w Piśmie Świętym, uświęconej modlitwą Cerkwi i tysiącami lat Tradycji.
  4. Nie spotkałem się z takim akatystem.

Kategorie: ks. Igor Habura, liturgika, Pismo Święte (egzegeza), tłumaczenia