Czy jeśli kobieta w związku małżeńskim nie czuje bliskości erotycznej i boi się mieć dziecko, to czy może to być wola Boska? Anna

Z pewnością zarówno mężczyźni jak i kobiety posiadają różne temperamenty związane z płciowością. Nie postrzegałbym takiego odczucia, które tutaj zostało opisane jako wola Boża. Ojcowie Cerkwi dość często mówią o zrodzeniu dzieci jako darze pochodzącym od Boga ( i woli Bożej), ale postrzegają to raczej jako rezultat relacji małżeńskich.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, rodzina, życie duchowe