Czy posiadanie tego samego ojca chrzestnego jest przeszkodą do zawarcia ślubu? Barbara

W niektórych Cerkwiach lokalnych posiadanie tego samego ojca chrzestnego może być przeszkodą do zawarcia związku małżeńskiego. W większości jednak Cerkwi nie stanowi to przeszkody. W Cerkwi prawosławnej w Polsce nie stanowi przeszkody taka zależność.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma