Czy imię Nikolina było by dopuszczalne przy chrzcie w Cerkwi? Dominika

Imię Nikolina, Nikołaja (Mikołaja) czy też Nikola są pochodnymi od męskiego imienia Mikołaj. Żeńska forma imienia oczywiście funkcjonuje w prawosławiu, jednak w naszej Cerkwi i tradycji słowiańskiej nie jest ono zbyt popularne i używane. Stąd może być problem z nadaniem na chrzcie tego imienia. Wyjściem z sytuacji może być nadanie imienia dziewczynce Nika, na cześć męczennicy Niki. W takim przypadku chodzi o ten sam korzeń imienia, który oznacza – zwycięzca (zwyciężający).

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma