Podczas Liturgii, kiedy diakon czyta modlitwy, a chór śpiewa Hospodi Pomiłuj duża część wiernych za każdym razem żegna się. Czy jest to prawidłowe? Agata

Żegnanie się wiernych w czasie wygłaszanej ektenii przez diakona lub kapłana jest wyrazem pobożności i przyjętej praktyki. Nie ma obowiązku ani tym bardziej zakazu aby po każdej prośbie (proszenii) czynić znak Krzyża. Bardzo często wynika to z naszego duchowego zaangażowania.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika