Dlaczego Polska Cerkiew Prawosławną popiera Rosyjską Cerkiew Prawosławną w sporze o autokefalię dla Cerkwi Prawosławnej na Ukrainie? Czy Cerkiew Prawosławna na Ukrainie nie ma prawa do autokefalii? Czy o wszystkim w Europie, również w sprawach religijnych, musi decydowac Moskwa? Agata

Nie wydaje mi się, że w Europie o sprawach religijnych decyduje Moskwa. Zarówno w prawosławiu jak też innych denominacjach chrześcijańskich Kościoły cieszą się swobodą i same podejmują decyzje. Jeśli chodzi o obecną sytuację na Ukrainie jest ona bardzo skomplikowana, trudna i boląca szczególnie dla całego świata prawosławnego. Metropolita Sawa niejednokrotnie wypowiadał się za tym aby Cerkiew na Ukrainie była autokefaliczną (zob. Polityka 6 stycznia 2019; Przegląd Prawosławny 2/2019). Natomiast to co budzi najwięcej kontrowersji w tej całej sprawie to dość wątpliwe podłoże kanoniczne, którym posłużył się Patriarchat ekumeniczny w nadaniu autokefalii 6 stycznia 2019 r. Najbardziej chyba problematycznym jest utworzenie autokefalii na bazie schizmatyckiej grupy, która przez całe prawosławie (łącznie z Patriarchatem ekumenicznym), przez przeszło dwadzieścia lat była uznawana za nie kanoniczną.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe