Moja kobieta jest Ukrainką, a co za tym idzie wyznania prawosławnego. Ja zostałem wychowany w wierze katolickiej, znaczy się: ochrzczony bez mojej woli, komunie odbyłem wraz z resztą uczniów swojej szkoły „bo tak trzeba” a bierzmowanie zrobiłem z woli mojej matki. Nie wyznaje się na religiach, ale księdza w Polsce i fałszywych świątyń mam dosyć. Ostatnimi czasy jednak moja wybranka coraz częściej wspomina o ślubie (i państwowy tutaj nie wystarczy do szczęścia). Jakie kroki powinienem podjąć? Marzy jej się ślub w cerkwi na Ukrainie. Osobiście nie mam z tym problemów – aczkolwiek wiem, ze księża gdybym chciał taki związek zawrzeć z nią w polskim kościele wymusza na mnie podpisanie papieru, ze dzieci wychowam w wierze katolickiej wraz ze chrztem. Obiecałem sobie ze wybór wiary będzie wolna wola moich dzieci. Aleksander

Opisaną okoliczność – perspektywa ślubu cerkiewnego, obecnych i późniejszych ‚odwiedzin’ cerkwi – potraktowałbym jako zaproszenie do bliższego, a przynajmniej pobieżnego zapoznania się z nauczaniem Kościoła prawosławnego. Chrześcijaństwo to nieco więcej niż opisane ‚zewnętrzne’ przejawy wyznaniowej przynależności. Uważam, że warto dowiedzieć się, czegoś więcej o znaczeniu sakramentów, do których ‚formalne’ przystąpiłeś i o znaczeniu sakramentu małżeństwa, do którego miałoby niebawem dojść. Polecam lekturę książki pt. Kościół prawosławny, która jest najlepszym ze znanych mi wprowadzeniem w chrześcijaństwo w ogóle, a w prawosławie w szczególności. Może się to okazać bardzo ‚odkrywcza’ lektura – może np. wyjaśnić dlaczego chrzczone są dzieci, co to jest bierzmowanie, dlaczego to ważne, co z tego wynika. Ta książka jest w stanie spowodować, że cerkiewny ślub nie będzie dla Ciebie kolejną ‚wymuszoną formalnością’. Skoro partnerce tak bardzo na tym zależy, myślę że warto dowiedzieć się dlaczego i o co w tym chodzi. Polecam też dostępne książki o małżeństwie w prawosławiu – ks. Marek Ławreszuk, Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu w Kościele prawosławnym, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku oraz Michel Philippe Laroche, Mały Kościół.

Twierdzisz, że „wybór wiary będzie wolną wolą moich dzieci”. Warto w związku z tym zadbać o to, aby Twe dzieci miały/wiedziały z czego wybierać. Aby mogły wybrać, powinny wiedzieć co mają do wyboru. Gdy w Waszym małżeństwie pojawia się dzieci, domyślam się, że ich matka będzie chciała, starała się wychować je w swej chrześcijańskiej wierze i w prawosławnej tradycji. Mógłbyś zadbać o przybliżenie im tradycji rzymskokatolickiej albo pomagać (przynajmniej nie przeszkadzać) żonie w jej staraniach.

Trzeba o tym zdecydować. Mądrości ludowe mówią: „Im prędzej, tym lepiej”, ale też „Lepiej później, niż wcale”….

Życzę owocnej lektury i słusznych wyborów

Kategorie: Ks. Włodzimierz Misijuk, literatura, rodzina, wiara, życie duchoweMam wewnętrzny dylemat związany z kultem Świętej Matrony Moskiewskiej. Chwilami mocno zastanawiam się czy ta Święta pomaga ludziom, jednocześnie mam wrażenie że nie jest szczególnie znana w Polsce. Czy Ksiądz może się wypowiedzieć jak traktować osoby uznane przez cerkiew a jednocześnie , być może tylko dziś, głównie sławne i modne ze względu na przepowiednie? Mam wrażenie że mówiąc o świętej Matronie ta otoczka jasnowidzenia przesłania wszystko i gdzieś gubi się cały prawosławny sens. Szczególnie że nie mówimy o osobie żyjącej kilkanaście czy kilkadziesiąt wieków temu gdzie być może trudno jest wszystko udokumentować i zweryfikować, ale o osobie współczesnej. Anonim

Podejście do osób świętych bywa bardzo często indywidualne. Niejednokrotnie po jakiejś pielgrzymce lub wyjeździe zapoznajemy się z którymś ze świętych lokalnych i wówczas taka osoba (święta) nabiera dla nas szczególnego znaczenia i kierujemy do niej modlitwy. Nie wydaje mi się byśmy byli uprawnieni do „weryfikowania” świętości osób, które dana Cerkiew lokalna kanonizowała. Niemniej jednak w naturalny sposób tacy święci mogą być bliżsi lub dalsi dla naszego serca.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara, życie duchoweCzy posiadanie w domu jednej Ikony to wstyd? Mieszkam w 24m kawalerce. Laura

Nie widzę, co mogłoby być wstydliwym w posiadaniu jednej ikony? Pytanie rozumiem w kontekście zamieszkiwania w małym mieszkaniu i nie posiadania miejsca na wiele ikon? Jeśli o to chodzi w pytaniu, to powiedziałbym, że umieszczamy ikony odpowiednio do naszych możliwości, natomiast w żaden sposób nie kojarzyłbym tego z wstydliwością.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, życie duchoweCzy istnieje możliwość przynależności do cerkwi i uczestnictwa w liturgii bez znajomości języka staro cerkiewnosłowiańskiego/rosyjskiego? Jestem młodą osobą zdecydowaną na przejście na prawosławie ale przeraża mnie wizja nauki języka, którego w ogóle nie rozumiem – również cyrylicy. Kamila

Mała znajomość lub nie znajomość języka liturgicznego (tj. cerkiewnosłowiańskiego) w żaden sposób nie wpływa na naszą przynależność do Cerkwi prawosławnej. Trzeba pamiętać, że j. rosyjski i j. cerkiewnosłowiański to dwie różne rzeczy. Dla osób, które posługują się j. rosyjskim j. cerkiewnosłowiański jest równie mało zrozumiały jak dla osób, które posługują się językiem polskim. Język cerkiewnosłowiański jest pięknym językiem liturgiczny, ale wszyscy w pewien sposób (z większym zaangażowaniem się lub mniejszym) uczymy się go.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej Kuźma, wiaraJaki jest stosunek cerkwi (szczególnie poza granicami Rosji) do kultu św. Mikołaja Romanowa? Kasia

Carska rodzina na czele ze św. carem Mikołajem została kanonizowana przez Cerkiew rosyjską, która przebywała (i przebywa) za granicą (Ruskaja Zarubieżnaja Cerkow). Tak więc kult rodziny carskiej narodził się poza granicami Rosji. Wydaje mi się, że wśród rosyjskiej emigracji nadal pozostaje on znaczącym. Jeśli chodzi natomiast o inne lokalne autokefaliczne Cerkwie prawosławne, to sytuacja wygląda nieco inaczej. Przypuszczam, że synody lub sobory poszczególnych tych Cerkwi wpisały do dyptychów nowo kanonizowanych, natomiast ich pamięć nie jest czczona w sposób szczególny, chyba, że są osoby duchowne i świeckie, które darzą szczególna czcią tych świętych.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe, wiaraCzy można modlić się prywatnie za samobójców poprzez czytanie Psałterza? W niektórych wydaniach w modlitwie za zmarłego mowa jest o osobie, która „odeszła/odszedł w wierze i nadziei życia wiecznego”. Czy ewentualnie należy omijać taki fragment, skoro okoliczności i stan duchowy danej osoby był nieznany? Katarzyna

Problem modlitwy za zmarłych, którzy sami targnęli się na swoje życie wciąż pozostaje żywym i tak do końca nie rozwiązanym. Bardzo często ciężar tego nieszczęsnego czynu przenosimy na zaburzenia psychiczne, co rzeczywiście najczęściej ma miejsce. Jeśli tak dokładnie nie znamy stanu duchowego osoby, która odeszła w takich tragicznych warunkach, to wydaje mi się, że należałoby interpretować naszą modlitwę „na korzyść” osoby zmarłej, tj. czytać Psałterz jako za kogoś kto „odszedł w wierze i nadziei życia wiecznego”

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, wiara, życie duchoweCzy można na chrzcie w cerkwi dać imię Sylwia. Czy jest patronką tego imienia. Anna

W spisie imion prawosławnych nie ma imienia Sylwia.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaCzy można odmawiać kanon św. Andrzeja z Krety w modlitwie osobistej, poza Wielkim Postem? Michał

Tam można. Wydaje się, że po raz pierwszy Kanon św. Andrzeja w był czytany w takim bardziej ogólnocerkiewnym kontekście w X w. w Konstantynopolu w obliczu zagrożenia trzęsieniem ziemi. Nie był to Wielki post.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara, życie duchoweCzy wdowiec wyznania prawosławnego posiadający dorosłe dzieci może wstąpić do monasteru? Czy po przejściu wszystkich stopni życia zakonnego osoba taka może zostać biskupem? Piotr

Taka osoba oczywiście może wstąpić do monasteru. Jeśli posiada odpowiednie kompetencje, to również mogłaby zostać podniesiona do godności biskupiej. Jeśli jest to osoba świecka, która owdowiała, to raczej można przypuszczać, że nie ma wykształcenia teologicznego i tutaj perspektywa święceń biskupich jest dość oddalona. Jeśli jest to jednak duchowny, który był żonaty, owdowiał i przyjął postrzyżyny mnisze, to taka osoba, nazwijmy to – posiada więcej szans aby zostać wybrana na biskupa. Znam kilku takich biskupów, którzy wcześniej byli duchownymi żonatymi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy imię Maja może być nadane na chrzcie w cerkwi? Marta

W spisie imion prawosławnych nie ma imienia Maja. Ogólnie uważa się, że Maja jest zdrobnieniem imienia Maria.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma