Czy po Eucharystii trzeba pościć cały dzień. Czy jak na Wielkanoc pójdzie się do Eucharysti to zgodnie z katechizmem nie można jeść mięsa na śniadaniu Wielkanocnym. Łukasz

Po przyjęciu Eucharystii nie należy pościć. Pościmy przed przystąpieniem do św. Darów. Tak więc na śniadanie wielkanocne jak też na innych posiłkach świątecznych jak najbardziej można spożywać produkty mięsne.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaJakie fragmenty ewangelii czyta się podczas nabożeństwa pasyjnego? Anna

Jeśli chodzi o czytanie 12-tu Ewangelii wieczorem w Wielki Czwartek (Jutrznia Piątku), to tam są wyraźnie określone fragmenty Ewangelii, które są czytane. Sprawdzenie jakie to konkretne fragmenty nie jest trudnym. Natomiast czytanie Ewangelii na Wieczerniach w Niedzielę, które połączone są z tzw. Pasją, ustaw cerkiewny nie określa wyraźnie fragmentów. Są to po prostu fragmenty z czterech Ewangelii, które opowiadają o ostatnich momentach życia i śmierci krzyżowej Zbawiciela.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy imię Diana występuje w spisie imion prawosławnych a jeśli nie to jaki może być pewnego rodzaju odpowiednik, aby nadać dziewczynce przy chrzcie? Anna

Rzeczywiście imię Diana nie występuje w naszych spisach. Podobnie brzmiącym imieniem może być Domna. Sugeruję też sprawdzić imiona w spisie i może wśród prawosławnych świętych będzie takie, które wam odpowiada i w rzeczywistości z tym imieniem zostanie ochrzczone dziecko.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaZadałem wcześniej pytanie https://www.cerkiew.pl/zapytaj/?p=2958 Chciałbym się odnieść do odpowiedzi. Odpowiedź wydaje mi się wprawdzie ładna i chciałbym się z nią zgodzić, ale chyba nie mogę. 56 kanon soboru piąto-szóstego jasno określa jakich potraw należy unikać w okresie Wielkiego Postu. Nie widzę wyjątków dla chorych, karmiących piersią itd. Anonim

Widzę, że w swoim podejściu do życia duchowego jest Pan osobą, która chciałaby skrupulatnie wypełniać prawo, w tym wypadku kanony. Ks. Mikołaj Afanasjew w swoich publikacjach zawsze podkreślał, że Kościół nie jest miejscem prawa lecz miejscem łaski Ducha Świętego. Nie oznacza, to, że kanony utraciły wartość. Nasza tradycja kanoniczna bardzo często była tworzona (i często interpretowana) jako miejsce, gdzie główną rolę odgrywa prawo i to w podejściu prawa rzymskiego. Skoro jednak chciałby Pan używać języka prawnego, to należałoby stwierdzić, że kanon apostolski 69 wyraźnie wskazuje, że osoby, które dotknęła „niemoc cielesna” (Ap.69) mogą być zwolnione z postu. Dokument „Ważność postu i jego wypełnienie dzisiaj”, który został przyjęty na Wielkim Soborze Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. w sprawie łagodnego podejścia do postu stwierdza: „(…) Ze względu na roztropność duszpasterską, Cerkiew określiła również granice pełnej miłości do ludzi ekonomii w zakresie instytucji postu. Dlatego też w przypadkach choroby fizycznej, niekwestionowanej konieczności czy też trudnych czasów, przewidziała odpowiednie zastosowanie zasady cerkiewnej ekonomii zgodnie z odpowiedzialnym rozeznaniem i duszpasterską pieczą biskupów Cerkwi lokalnych” (7). Sugeruję przeczytanie całego tego dokumentu i podejście do postu zgodnie z ewangelicznym wskazaniem Chrystusa „to nie człowiek dla soboty, lecz sobota dla człowieka”.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchoweJeżeli mieszkamy w tym samym domu i robimy remont, przeprowadzamy się do innego pokoju gdzie mieszkała osoba która według nas i do nas źle się zachowywała czy można przeczytać jakieś modlitwy, czy trzeba poprosić duchownego aby poświęcił? Co zrobić w takiej sytuacji? Ta osoba jest z rodziny. Krzysztof

W tym roku ‚pandemiczne’ trudności/problemy/ograniczenia spowodowały, że niewiele mieszkań/domów było oświęconych wodą święconą po święcie Chrztu Pańskiego – zabrakło modlitwy duchownego z domownikami. Wskazane byłoby zatem za/poprosić duchownego, aby oświęcił ten pokój i całe mieszkanie. Jeżeli tymczasem nie da się tego zrobić (?) spróbujcie samodzielnie pokropić to pomieszczenie wodą święconą. Możecie pomodlić się swoimi słowami (to najbardziej ‚autentyczna’ modlitwa) i (prze)czytać Psalm 90[91].

Kategorie: Ks. Włodzimierz Misijuk, liturgika, rodzina, wiara, życie duchoweMieszkam w UK, od dłuższego czasu nie byłem u spowiedzi i nie przyjmowałem komunji Świętej. Potrzebuję spowiedzi, w mieście gdzie Mieszkam znajduje się polski kościół katolicki. Ze względu ze ma to być spowiedzi, jest możliwość odbycia jej w języku polskim, w tym kościele. W języku angielskim, nie był bym w stanie wyznac wszystkich grzechów z których muszę się wyspowiadać. Czy mogę pójść do spowiedzi w polskim kościele katolickim? Piotr

W UK są również cerkwie, w których nabożeństwa sprawowane są po cerkiewnosłowiańsku, a z duchownymi można porozumieć się po rosyjsku. Jeśli rosyjski też jest barierą, radziłbym, abyś do spowiedzi po angielsku przygotować się ze słownikiem. Spowiedź w ścisłym tego słowa znaczeniu to ujawnianie Bogu naszych grzechów w obecności świadka, którym jest duchowny. Wysłuchawszy spowiedzi duchowny zapytuje czy żałujemy, że popełniliśmy te grzechy i usłyszawszy potwierdzenie, wypowiada nad nami modlitwę rozgrzeszającą. Jeśli oczkujesz przy jakiejś porady, która może towarzyszyć spowiedzi, może być trudniej, ale z nazywaniem grzechów po imieniu i po angielsku przy pomocy słownika (są łatwo dostępne w internecie…) nie powinno być problemu… Spowiedź w kościele tylko dlatego, że jest polski, nie jest w tym kontekście rozwiązaniem Twego problemu. Brak jedności wiary (różnice dogmatyczne pomiędzy rzymskimi katolikami a prawosławnymi chrześcijanami) powoduje, że nie sprawujemy wspólnie nabożeństw, a do sakramentów przystępujemy tylko „u siebie”.

Kategorie: Ks. Włodzimierz Misijuk, liturgika, wiara, życie duchoweW jakim wieku najwcześniej można ochrzcić dziecko, czy 14-letnia dziewczyna może być chrzestną? Paulina

Nasze Prawo Kościelne nie wskazuje jednoznacznie dolnej granicy wieku od kiedy można pełnić rolę ojca chrzestnego lub matki. Wskazany w pytaniu wiek dziewczyny wydaje mi się odpowiednim i akceptowalnym.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaMój narzeczony jest wyznania prawosławnego, ja przynależę do Kościoła Katolickiego. Ślub będziemy brali w kościele katolickim, ale mi bardzo zależy, aby dostać błogosławieństwo również od batiuszki. Czy jest to w ogóle możliwe? Gdyby było to czy takie błogosławieństwo miałoby się odbyć przed dniem ślubu czy mogłoby odbyć się na ceremonii zaślubin? Agata

Takie błogosławieństwo może mieć jedynie charakter prywatny. Duchowni prawosławni nie biorą udziału w celebracji sakramentu małżeństwa w innych Kościołach, czy też w jakiś sposób uczestniczą w błogosławieństwach. Sugeruje, by Pani narzeczony porozmawiał z proboszczem swojej parafii na ten temat.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaJestem w małżeństwie mieszanym, ja i dzieci jesteśmy prawosławne, a mąż praktykującym rz-katolikiem. Chciałam zapytać, czy jak córki po przystąpieniu do Św. Pryczaszczenija podchodzą po prosforę i biorą cząstkę i niosą swojemu tacie, to nie popełniają błędu/ grzechu? Czy mogą dzielić z nim tą prosforę tak jak wigilijną czy z molebnia o zdrawije? Kasia

Dziewczynki bardzo ładnie postępują, należy im się pochwała. Osoba, która nie jest wyznania prawosławnego, może otrzymywać posforkę rozdawaną po Priczastii lub też nabywaną w inny sposób.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałe, rodzinaDlaczego w niektóre dni liturgia zaczyna się od wieczerni (np. w Wielką Sobotę)? Wiadomo, że ustaw mówi o liturgii zaczynającej się wieczorem. Według tego liturgia Wielkiej Soboty i Paschalna następowały kiedyś bezpośrednio po sobie. Czym taki układ był motywowany? Dlaczego święto Zwiastowania również posiada taki liturgiczny zabieg a inne święta nie? Łukasz

Pytanie zawiera wiele wątków na które odpowiem ogólnie. Zwykle, Liturgie, które rozpoczynają się Wieczernią są związane z dniami postnymi. Eucharystia w ten sposób jest przerwaniem postu i podaniem wiernemu strawy duchowej i cielesnej. Taka Liturgia nie kończy postu w kontekście dopuszczalności spożywania wszystkich produktów. Nasz cerkiewny ustaw (reguły) zaczerpnięty jest z tradycji monastycznej, gdzie życie w monasterach jest podporządkowane cyklom liturgiczny i nie ma większego problemu z rozpoczęciem św. Liturgii po południu (tej, która rozpoczyna się z Wieczerni). Trzeba powiedzieć, że mamy pewien problem z przeniesieniem tego cyklu monastycznego na grunt parafialny. W praktyce parafialnej takie Liturgie rozpoczynające się od Wieczerni sprawowane są z rana. Jeśli chodzi o Liturgię Wielkiej Soboty, która rozpoczynałaby się po południu i Liturgię Paschalną, która rozpoczynałaby się nad ranem (w Niedzielę) to ten odstęp czasowy w praktyce nie byłby taki mały.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaStrona 2 z 11712345...102030...Ostatnia »