Bylem u spowiedzi na której wyznalem swój najcięższy grzech. Otrzymałem rozgrzeszenie i pokutę która nie zbyt wypełniam. czy grzech ten mimo tego został mi przebaczony? Co powinienem teraz robić? Anonim

Nie należy wątpić w to, że grzech został wybaczony. Jeśli szczerze wyznaliśmy swój grzech w sakramencie pokajanija i szczerze jego żałujemy, to nie powinien on obciążać naszego serca. W przeciwnym razie możemy popaść w grzech unynija (zwątpienia). Jeśli jednak myśli związane z tym opisywanym niepokojem dalej trwają, proszę pójść do spowiedzi i jeszcze raz powiedzieć o swoich problemach. Starać się również wypełniać gorliwie to co wskazał duchowny na poprzedniej spowiedzi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara, życie duchoweJeżeli planuje zawrzeć związek małżeński, lecz tylko cywilny to czy mogę ochrzcić dziecko w cerkwi ? Dodam ze jestem prawosławna a chłopak katolicki. Marta

Nie ma problemu z chrztem dziecka w Cerkwi jeśli rodzice nie zawarli ślubu religijnego. Pomyślcie jednak nad takim ślubem.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaCzy grzechy rozgrzeszone przez kapłana zostają zapomniane przez Boga i nie będziemy z nich sadzeni? Abc

Mocno w to wierzymy. W przeciwnym razie rola Cerkwi i jej misja stawałaby pod wielkim znakiem zapytania. Cerkiew została ustanowiona przez Chrystusa aby człowiek osiągał w niej zbawienie. W to nie możemy wątpić.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiaraCzy godzi się odmawiać MOLEBIEŃ jeżeli się nie jest kapłanem podobnie tycz się się Kanonu Pokutnego i Kanonu do Bogordzicy w wielkimi utarpieniu. Tomasz

Molebień posiada strukturę i prządek wskazujący, że przy jego odprawianiu potrzebna jest osoba duchowna. Natomiast jeśli chodzi o Kanony, zarówno pokajanny jak też do Bogorodzicy (czy jakiś inny), bez żadnego problemu można je czytać indywidualnie w domu.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchoweW jednej z odpowiedzi zostało napisane: „Polecam książkę Czyściec, wydaną przez PIW”. Czy mógłbym dowiedzieć się czegoś więcej- najlepiej kto jest autorem publikacji? Wojciech

Nie znam książki o tytule „Czyściec”, która została wydana przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Nie znajduję jej również w bibliotekach teologicznych. Z jakiś czas skontaktuję się z ks. Henrykiem Paprockim i wówczas postaram się dać bardziej adekwatną odpowiedź.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, literaturaBatiuszka z mojej parafii wydał bez żadnej zbędnej rozmowy akty chrztów dla moich kolegów czy koleżanek jak „uciekali” do kościoła katolickiego. Gdy ja, po prostu chcę wziąć ślub w innej parafii niż mieszkałam przez większość życia, batiuszka robi mi wielkie problemy: „albo weźmiesz w mojej parafii ślub, albo wcale” czy jeśli mnie ochrzcił to i musi udzielić ślubu? Czy to są zasady w naszej Cerkwi? Czy może po prostu jest tak zachłanny, że nie chce przepuścić zarobku koło nosa? W naszej parafii odbywają się max. 3 śluby w roku. Jestem zniesmaczona! Jekatierina

Sytuacja taka jest zupełnie nie zrozumiała. Nie wiem z czego ona wynika, ale rozumiem Pani zniesmaczenie. Można zwrócić się z zapytaniem do dziekana, czy takie zatrzymywanie metryki chrztu jest uzasadnione?

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzinaDlaczego kancelarie prawosławnych parafii odmawiają wydania metryki chrztu osobom zamierzającym zawrzeć związek małżeński z osobą nieprawosławną, gdy ślub odbędzie się w innym Kościele niż prawosławny. Sławomir

Dziękuję za sprecyzowanie. Pytanie jest już zupełnie jasne. Obserwując praktykę, która jest stosowana w parafiach przy wydawaniu Metryk chrztu w przypadku zawierania małżeństw z osobami innego wyznania wyróżniłbym dwa podejścia. W pierwszym przypadku, kiedy osoba przychodzi do parafii w której została ochrzczona i informuje duchownego, że zamierza wstąpić w związek małżeński i zmienić wyznanie. Wówczas w naturalny sposób u takiego duchownego włącza się instynktownie sprzeciw. Jedyną formą wyrażenia sprzeciwu jest odmowa wydania Metryki. Drugi przypadek zdarza się chyba częściej: związek małżeński jest zawierany w innym Kościele (najczęściej rzymskokatolickim), ale bez zmiany wyznania. W takich przypadkach duchowni reagują dwojako, uświadamiają osobę, aby trwała w wierze prawosławnej i wydają Akt chrztu lub też odmawiają wydania takiego Aktu. Myślę, że bardzo ważna w takich rozmowach jest postawa osoby, która ubiega się o Metrykę. Nieraz takie osoby po prostu żądają wydania dokumentu, duchownego zaś traktuje się jako „urzędnika”, który ma po postu wykonywać swoją funkcję. Stąd biorą się najczęściej nieporozumienia i jak Pan określił w poprzedniej wersji pytania „złośliwości”. Zagadnienie o którym mówimy jest bardzo ważnym. Małżeństwa mieszane dalej będą miały miejsce w naszej Cerki i rzeczywiści potrzebna jest pewna droga, która pozwalałaby na zredukowanie napięć powstających w takich sytuacjach.

Pytanie dotyczy odpowiedzi na poprzednie pytanie:

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCzy jest święty Bronisław w kościele prawosławnym? Jestem mocno związany z tym imieniem mam je po dziadku, a dziadek po ojcu i chciałbym nadać je dziecku, mimo że w rodzinie jest bogata trafucka nadawania swojego imienia pierworodnemu. Mój patron święty Sebastian ma bogaty życiorys bardzo mnie inspiruje, ale imię to otrzymałem po biologicznym ojcu, którego nie znam. Sam używam bardziej drugiego imienia nawet moja luba mnie poznała jako Bronisława i zależałoby nam na tym imieniu dla dziecka. Sebastian

W spisie imion prawosławnych niestety nie ma Bronisława, a to oznacza, że nie znamy takiego świętego. Porozmawiajcie z duchownym jeszcze przed chrztem dziecka jak rozwiązać tę sprawę.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej KuźmaCzy zapowiedzi są koniecznie? Czy można brać ślub bez odczytywania zapowiedzi? Nina

W naszej Cerkwi czytanie zapowiedzi jest starą praktyką wywodzącą się jeszcze z okresu, kiedy parafie pełniły rolę Urzędu Stanu Cywilnego i odczytanie zapowiedzi miało na celu sprawdzenie, czy któraś ze stron nie przebywa np. w zatajonym związku małżeńskim. W wielu lokalnych Cerkwiach prawosławnych zaprzestano odczytywania zapowiedzi, u nas ten zwyczaj pozostał, pomimo tego, że USC swoją drogą weryfikuje brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego. Uważam, że odczytywanie w cerkwi zapowiedzi jest prawidłową praktyka, dlatego, że weryfikacja przeszkód zawarcia związku małżeńskiego przez USC i przez Cerkiew może być rozbieżna. W waszym przypadku zapowiedzi również powinny być czytane w cerkwi, chyba, że istnieje pewien problem, który należałoby wyjaśnić proboszczowi parafii, gdzie będzie zawierany związek.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgikaCórka została ochrzczona imieniem Lija. Proszę o informacje na temat tej świętej, ponieważ nie mogę nic znaleźć na jej temat. Julita

Lija jest imieniem Starotestamentowym. Była ona jedną z żon praojca Jakuba. Jej pamięć (imieniny) obchodzona jest w niedzielę św. praojców tj. w drugą niedzielę poprzedzającą Boże Narodzenie. O historii ożenku Jakuba i tym samym o Lei można przeczytać w Biblii w Księdze Rodzaju rozdz. 29-30. W polskim brzmieniu nazywana jest ona Lea.

Kategorie: imiona, ks. Andrzej Kuźma