Ostatnio w serwisie cerkiew.pl została przekazana smutna wiadomość o śmierci Ojca Archimandryty Gabriela, przełożonego skitu w Ordynkach. Na stronie źródłowej orthodox.pl użyto stwierdzenia „Pogrzeb o. Gabriela odbył się wg obrzędu pogrzebu mnicha”. Stąd moje pytanie, czym różni się obrzęd pochówku dla osoby świeckiej, duchownej a czym dla mnicha. Przemysław

W prawosławnej księdze liturgicznej (c.s. Trebnik, gr. (i pol.) Euchologion), która zawiera sprawowanie pogrzebu spotyka się kilka rodzajów obrzędów pochówku: dla osób świeckich, dla duchownych, dla mnichów, dla dzieci. Różnice, które występują dotyczą przede wszystkim pewnych tekstów liturgiczny, które są czytane i śpiewane. Są też niewielkie różnice w obrzędowości.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika