Czy na karteczce О здравии mogę napisać przed imieniem słowa typu: страждущего, скорбящего ? Czy istnieje w j. cs określenie na osobę która będzie miała zabieg/operację, które można na karteczce wpisać przed imieniem czy wystarczy słowo болящего? Anna

Pani Anno proszę pozwolić, że przy okazji Pani pytania odpowiem nieco szerzej aby rozwiać możliwe dodatkowe wątpliwość dotyczące karteczek z imionami.

Zapiski czy karteczki są formą przedłożenia naszych intencji modlitewnych bezpośrednio duchownemu sprawującemu proskomidię (lub też inne nabożeństwa gdzie wstawiane są prośby w intencjach przyniesionych przez wiernych) wiec jak najbardziej powinny zawierać informacje o jaką konkretnie potrzebę chodzi względem osoby, której imię zapisano na kartce. Niestety podobnie jak w większości przypadków niezrozumienie,  ludowa pobożność lub inne czynniki powodują pewne wypaczenia. Na zapiskach pojawiają się często nic niewnoszące zwroty typu mnogobolaszczaho, lutie strażduszczaho itd. czy też w przypadku karteczek z imionami zmarłych, zwroty opisujące okoliczności śmierci jak np. tragiczeski pogibszaho, utopszaho, ubijennaho itp. które to nie wnoszą absolutnie niczego do samej modlitwy i najkrócej mówiąc nie mają absolutnie żadnego znaczenia.

Służebnik zawiera spis modlitw wstawianych zarówno na proskomidii jak i na ektenii i jest wzorem tego jakie informacji (dopiski) mogą i powinny znaleźć się przy imionach.

  1. Imię bez żadnego dopisku – chodzi o modlitwę za daną osobę, o jej zbawienie, szczęście i szeroko rozumianą pomyślność.
  2. O niedużnych (bolaszych) – chodzi o osoby poważnie chore np. choroby przewlekłe, choroby wskutek wypadków, nagłe choroby o różnym stopniu natężenia, osoby czekające na operacje, przebywające w szpitalu idt.
  3. Putieszestwujuszczy  – chodzi o osoby podróżujące ( będące aktualnie w drodze)
  4. O pryzywani pomoszczy w naczale dieła – chodzi o osoby rozpoczynające jakieś dzieło, podejmujące trud, modlitwa dotyczy prośby o ty by Bóg pobłogosławił danego człowieka oraz jego zamiary.
  5. Błahodarenije o poluczeniji proszenija – chodzi o osoby dziękujące Bogu za wszelką otrzymaną pomoc i łaskę.
  6. O w tiemnicach i zatocznich suszczych – chodzi o osoby przebywające w więzieniu lub osoby zniewolone (uprowadzone, pojmane np. na wojnie)

Dodatkowo wiele innych próśb dotyczących różnych potrzeb można znaleźć w trebniku.

Reasumując, jak najbardziej należy zaznaczyć przy zapiskach osoby chore skrótem bol. gdyż jest to sygnałem dla duchownego, że nie chodzi o zwykłą modlitwę za daną osobę a wzmożoną, dotyczącą jej ciężkiego stanu zdrowia. Co do zmarłych niema potrzeby dodawania jakichkolwiek informacji o okolicznościach śmierci.

Kategorie: imiona, ks. Igor Habura, pozostałe, tłumaczenia