Od pewnego czasu zastanawiam się jak wygląda przyjęcie kandydata do któregoś Skitu (np. w Sołowiecku). Czy konieczna jest formacja najpierw w głównym monasterze? Jakie warunki praktyczne trzeba spełnić i jak takie przygotowanie do życia pustelniczego wygląda? Anonim

Oceny kandydata na nowicjusza należy do ihumena monasteru. Nie jest potrzebna jakaś szczególna formacja. Ważne jest aby kandydat wyrażał chęć i całym sercem poświęcał się swemu powołaniu. Przebieg okresu nowicjatu odbywa się w monasterze i jeśli osoba pragnie wstąpić na drogę mniszą to powinna zgłosić się do któregoś z monasterów i najpierw pomieszkać jako pielgrzym. W dalszym procesie sprawy powinny być uzgodnione z przełożonym monasteru.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe