Czy Cerkiew Prawosławna w Polsce przyjmuje doktrynę lub naucza o apokatastazie? Czy uczy o tym ze piekło jest wieczne? Tak samo jak wygląda to w Cerkwi na Świecie czy uczą o apokatastazie czy o wiecznym piekle? Tomasz

Cerkiew prawosławna w Polsce podobnie ja inne lokalne Cerkwie w świecie nie mają odrębnego nauczania dogmatycznego. Temat apokatastazy nie był definiowany na Soborach powszechnych, dlatego jest nieobecny w podręcznikach dogmatyki. Jest on traktowany jako pewnego rodzaju teologumena (opinia teologiczna), występująca u pisarzy kościelnych i Ojców Cerkwi.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, wiara