Jestem mężczyzną, lekarzem. Od długiego czasu czuję silną chęć (powołanie?) do służby Bogu w szczególny sposób jak duchowny. Czy można zostać kapłanem ‚w świecie’, tzn. nie będąc wikariuszem w konkretnej parafii, tylko służyć ludziom jako lekarz, a dodatkowo przyjmując sakrament kapłaństwa i służąc Bogu i ludziom na nabożeństwach? Anonim

Połączenie posługi duchownego i pracy lekarza w prawosławiu jest dość częstym zjawiskiem na zachodzie Europy. W Polsce raczej są to pojedyncze przypadki. Przy czym duchowni- lekarze, często pełnią funkcję proboszczów lub wikarnych w parafiach. Odpowiadając na pytanie sugerowałbym porozmawiać z miejscowym biskupem. Z pewnością byłoby wymaganym ukończenie szkoły teologicznej (Seminarium lub ChAT). Posługa duchownego zawsze jest związana z przynależnością do konkretnej diecezji i uczestnictwem w życiu diecezji. Jeśli nie chciałby pełnić Pan funkcji wikarnego czy innej to wspólnie z biskupem należałoby określić przynależność do konkretnej parafii jako tzw. „nadetatowego” lub „rezydenta” w którejś z parafii. Taka administracyjna forma posługi kapłańskiej  nie jest związana z konkretnymi obowiązkami. W każdym bądź razie sprawę należałoby zacząć od rozmowy z biskupem i edukacji w szkole teologicznej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika