Od dłuższego czasu poszukuje „Psałterz” z transkrypcja a z drugiej strony do czytania w j. cerkiewnosłowiańskim, posiadam Psałterz w j. polskim. Czy jest dostępna taka wersja do modlitwy? Byłem w sklepiku BMP przy Soborze. Jak pisał o. Laroche „modlitwa odnawia jedność, gdy ta została wzgardzona lub zapomniana”. Tomasz

Wydaje mi się, że nie było (nie jest mi znane) wydania Psałterza w j. cerkiewnosłowiańskim z transkrypcją posługującą się literami łacińskimi. Być może w Cerkwi na Słowacji takie formy ksiąg liturgicznych były stosowane. U nas chyba jeszcze nie pomyślano o tym. Być może warto zastanowić się nad taką publikacją?

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, literatura