Czytając Pismo Święte niejednokrotnie spotykam się z tym, że nie rozumiem sensu/kontekstu napisanych słów. Czy istnieją jakieś publikacje napisane po polsku, zawierające zgodne z nauką cerkwii komentarze do Pisma Świętego, którymi można się posiłkować w trakcie czytania Słowa Bożego w celu zrozumienia? Wszystko co znalazłem w internecie pochodzi z publikacji rzymskokatolickich. Arkadiusz

Komentarze Pisma Świętego, współczesnych teologów prawosławnych w j. polskim chyba trudno jest spotkać. Proponuję sięgnięcie do Komentarzy Ojców Kościoła w j. polskim. Takie komentarze są autorytatywne i ciągle aktualne. Najczęściej dostępne są one w wersji książkowej np. komentarze św. Jan Chryzostoma, św. Cyryla Aleksandryjskiego, błogosławionego Teodoreta in. Należy jednak szukać komentarza na konkretną Księgę, która nas interesuje

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, literatura