Czy w cerkwi prawosławnej pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek czy niedziela? Ala

W praktyce można powiedzieć, że początkiem tygodnia jest poniedziałek. Dlatego, że w naszych kalendarzach kolejna „siedmica” (tydzień) rozpoczyna się od poniedziałku. Z tym że początkiem poniedziałku w wymiarze liturgicznym pozostaje niedziela wieczór.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika