Moja rodzina zbłądziła z drogi cerkwi, ja jako jedyny z całej rodziny zostałem na łonie Cerkwii. Wszyscy zrobili się gorliwymi katolikami ja jedynie cerkiew. Jak się modlić o ich powrót do wiary przodków?

Myślę, że warto modlić się żarliwie i wytrwale, ale równie ważne jest świadectwo własnej wiary. Życie zgodne z nauczaniem Chrystusa, zgodne z zasadami prawosławnej wiary będzie zarówno najlepszym świadectwem o prawosławiu, jak i ‚praktyczną’ modlitwą za bliskich. W jednej z wcześniejszych wypowiedzi o ekumenizmie cytowałem porównania o jeziorze, lornetce, mistrzu i trzech uczniach. Proszę ich poszukać. Mogą okazać się pomocne…

Kategorie: Ks. Włodzimierz Misijuk, wiara