Spotkałem się ze stwierdzeniem, że na Podlasiu mniejszość ukraińska jest głównie wyznania prawosławnego, zupełnie na odwrót niż na Pokarpaciu lub Lubelszczyźnie, gdzie owa mniejszość wyznaje greckokatolicyzm i to jest główny wyznacznik, który wyróżnia tę mniejszość w danych regionach wschodniej Polski. Ale z drugiej strony są tam również przecież cerkwie prawosławne, w samym Przemyślu obok dwóch cerkwi greckokatolickich, są dwie prawosławne, cerkiew jest także w Sanoku, Rzeszowie, Lublinie, Hrubieszowie itp itd. a tam na liturgię również przychodzą przecież Ukraińcy. Z czego to wynika? Kamil

Zależność ta wynika raczej z historii, przy czym wydaje mi się, że Podkarpacie jest bardziej pod wpływem unii niż Lubelszczyzna. Na Podlasiu, które było pod zaborem Rosyjskim unia kończy się w drugiej połowie XIX w. Podkarpacie zaś będąc pod zaborem Austriackim z unią właściwie nie rozstało się. Powrót Łemków do prawosławia zaś na tamtych terenach był procesem wewnętrznym i wynikał z ich samoświadomości. Ukraińska świadomość narodowościowa części ludności prawosławnej na Podlasiu zrodziła się w latach 50-60 XX w. kiedy konfesyjna przynależność była już ukształtowana. Dlatego też większość Ukraińców na Podlasiu pozostaje związana z Kościołem prawosławnym.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe