Dlaczego podczas okadzenia świątyni przed Boską Liturgią diakon modli się psalmami, a w trakcie kadzenia podczas Całonocnego Czuwania nie? Antoni

Po zakończeniu Proskomidii diakon okadzając Ołtarz i całą część ołtarzową nie tylko recytuje Psalm 50, ale też inne modlitwy związane z przynoszeniem Ofiary. To właśnie przynoszenie Ofiary określa, że odmawiany jest Psalm pokajanny (50-ty). Inne nabożeństwa mają charakter bardziej pochwalny i wówczas nasze służebniki nie wskazują na konieczność odmawiania Psalmów. Chociaż w wielu przypadkach diakon okadzając świątynię recytuje Psalmy.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika