Co można zrobić w sytuacji gdy w szkole do której uczęszcza syn nie ma Religi prawosławnej. W promieniu 100 km nie ma Cerkwi. Czy szkoła ma obowiązek zapewnienia edukacji religijnej według wiary. Anna

Szkoła powinna zapewnić nauczanie religii jeśli co najmniej siedmioro dzieci deklaruje chęć uczęszczania na religię prawosławną w danej szkole. Jeśli takiej liczby nie ma należałoby znaleźć najbliższy punkt katechetyczny i z tym punktem szkoła powinna wejść we współpracę. Jeśli te ukazania nie są dostateczne prosiłbym jeszcze raz napisać pytanie ze wskazaniem miejsca zamieszkania i nauki chłopca. Wówczas będzie możliwym wskazanie takiego punktu. Pytanie nie będzie opublikowane, natomiast podejmiemy kontakt indywidualny.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, pozostałe