Chciałbym zapytać jak funkcjonuje ekskomunika w prawosławiu. Kto może rzucać klątwę, jak można powrócić na łono Kościoła, czy jest to oparte na jakiś dekretach, czy wyłącznie na treści Pisma Świętego. Arek?

Prawo Kanoniczne przewiduje nałożenie ekskomuniki na osobę, która z uporem głosi herezję bądź łamie zasady cerkiewne. Najczęściej jednak mowa jest o wydaleniu ze stanu duchownego jak też z Kościoła (Kanon apostolski 28, Antiocheński 4). Każda kara kościelna posiada charakter poprawczy, tzn. nakładana jest po to by osoba zrozumiała i zauważyła swój błąd. Celem takiej kary jest skłonienie do poprawy i powrotu do jedności z Kościołem. Powrót do Kościoła zawsze jest możliwy. Nakładanie kar kościelnych leży w gestii biskupa lub soboru biskupów.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika