Czy wydawane są metryki chrztu dla ludzi wyznania prawosławnego, którzy biorą ślub w Kościele rzymskokatolickim i zostają przy swojej wierze, błogosławieństwa od biskupa przypuszczam nie otrzymają. Ciekaw

Nie wiem na ile moja odpowiedź będzie rzetelna i aktualna, dlatego, że praktyka w kontekście zadanego pytania może być różnie interpretowana w poszczególnych diecezjach a nawet parafiach. Ogóle ukazania w traktowaniu tego zagadnienia polegają na tym, że parafia wydaje metrykę chrztu, jeśli osoba prawosławna, która zawiera związek małżeński w Kościele rzymskokatolickim dostarczy zaświadczenie o tym, że pozostaje przy swojej wierze. Kiedy zawierane są związki małżeńskie czy to czysto prawosławne czy też mieszane zwykle nie prosi się biskupa o błogosławieństwo. Sprawy załatwia się w parafii.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika