Urodziłam się i wychowałam w wierze katolickiej. Wzięłam ślub, który niestety zakończył się rozwodem. Chciałabym z wielu względów dokonać konwersji na prawosławie. Nurtuje mnie pytanie, czy jeżeli kiedykolwiek jeszcze na mojej drodze pojawiłby się ktoś, z kim chciałabym zawrzeć związek małżeński, to czy sakrament mógłby być zawarty w kościele? Czy możliwy byłby jedynie ślub cywilny? Kasia

Z pytania wnioskuję, że planowana konwersja wynika z czysto duchowych poszukiwań i odkrywania swojej drogi do Boga. To jest bardzo ważne. Dlatego, że jeśli nasze wstępowanie do Kościoła prawosławnego związane jest z łatwiejszym „załatwianiem” swoich spraw natury małżeńskiej jest to swego rodzaju chytrość i takie postępowanie jest nie skuteczne na dłuższą metę. Natomiast będąc w naturalny sposób w Kościele prawosławnym może zdarzyć się, że spotkamy kogoś odpowiedniego i wówczas oczywiście można poukładać w sposób kościelny swoje sprawy.

Kategorie: konwersja, ks. Andrzej Kuźma