We programie u Źródeł wiaty był reportaż z pogrzebu batiuszki. Przez pewien moment było pokazane odkrycie twarzy zmarłego i tak jakby jego napojnenie. Później był skropiony świętą wodą. O co chodziło z tym „pojeniem”? Ania

Oczywiście nie było żadnego pojenia. W obrzędzie pogrzebu osób duchownych jest taki ryt kiedy polewa się twarz duchownego niewielką ilością specjalnego oleju. Z tego też powodu podnosi się tzw. wozduch, którym przykryta jest twarz kapłana. Natomiast kropienie święconą wodą dotyczy wszystkich zmarłych.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika