Jak wygląda sytuacja z przyznawaniem nagród dla duchownych? W mojej rodzimej parafii zaobserwowałem sytuację, chodzi o nagrody za święcenia kapłańskie. Dlaczego kapłan z krótszym stażem, został dużo wcześniej nagrodzony prawem do noszenia krzyża z ozdobami? Drugi kapłan z dłuższym stażem został nagrodzony dopiero kilka lat później. Myślę, że w miarę dobrze to przedstawiłem. Arkadiusz

Staż w pełnieniu posługi kapłańskiej w kontekście przyznawania nagród cerkiewnych jest bardzo ważnym, nie jest to jednak czynnik determinujący. Najważniejsza pozostaje aktywność i gorliwość duchownego w wypełnianiu swoich zadań. Dlatego też zdarzają się sytuacje kiedy duchowny z krótszym stażem jest nagradzany przed tym, który ma dłuższy staż. Czasem też pełnione stanowisko dale więcej możliwości wykazania się w służbie cerkiewnej.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, pozostałe