Kto piecze prostoty batiuszka czy matuszka? Czy jest jedna zasada co do wypieku ilości i częstotliwości wypieku. W jednej cerkwi prosfory są dawane dzieciom przy całowaniu krzyża w innej w ogóle tych prosforą nie ma. Są tylko dawana przy karteczce dawanej na proskomidię. W innej są dawane na koniec liturgii wszystkim obecnym. Od czego to zależy? Od batiuszki? Czy też jest jakaś zasada? A kolejne pytanie dotyczy wypieku Artosu i jego późniejszym krojeniu. Oglądam zdjęcia z cerkwi zagranicznej i tam Artos jest krojony tylko przez duchownych którzy są ubrani w pełne oblaczenije. Niektóre Artosy są wysokie inne oklapłe? Jak to powinno wyglądać? Anna

Przy wypieku prosfor nie ma reguły kto powinien je przygotowywać. Czasem robi to batiuszka, czasem matuszka, bardzo często są to również pobożne parafianki, które zajmują się tą czynnością. Nie ma też jednaj zasady co do dzielenia i rozdawania prosforek w cerkwi. Jeśli parafia dysponuje wieloma prosforkami to też w większej ilości je rozdysponowuje. Dzielenie Artosa natomiast jest to już specjalna czynność liturgiczna. Po nabożeństwie paschalnym duchowny czyta specjalną modlitwę na poświęcenie Artosa. Natomiast w sobotę kończącą Tydzień paschalny czyta specjalną modlitwę na jego podzielenie. Wygląd zewnętrzy tego specjalnego chleba zależy w dużej mierze od zdolności piekarza. W każdym bądź razie powinien wyglądać on ładnie i być dobrze upieczonym.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika