Zadałem wcześniej pytanie https://www.cerkiew.pl/zapytaj/?p=2958 Chciałbym się odnieść do odpowiedzi. Odpowiedź wydaje mi się wprawdzie ładna i chciałbym się z nią zgodzić, ale chyba nie mogę. 56 kanon soboru piąto-szóstego jasno określa jakich potraw należy unikać w okresie Wielkiego Postu. Nie widzę wyjątków dla chorych, karmiących piersią itd. Anonim

Widzę, że w swoim podejściu do życia duchowego jest Pan osobą, która chciałaby skrupulatnie wypełniać prawo, w tym wypadku kanony. Ks. Mikołaj Afanasjew w swoich publikacjach zawsze podkreślał, że Kościół nie jest miejscem prawa lecz miejscem łaski Ducha Świętego. Nie oznacza, to, że kanony utraciły wartość. Nasza tradycja kanoniczna bardzo często była tworzona (i często interpretowana) jako miejsce, gdzie główną rolę odgrywa prawo i to w podejściu prawa rzymskiego. Skoro jednak chciałby Pan używać języka prawnego, to należałoby stwierdzić, że kanon apostolski 69 wyraźnie wskazuje, że osoby, które dotknęła „niemoc cielesna” (Ap.69) mogą być zwolnione z postu. Dokument „Ważność postu i jego wypełnienie dzisiaj”, który został przyjęty na Wielkim Soborze Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. w sprawie łagodnego podejścia do postu stwierdza: „(…) Ze względu na roztropność duszpasterską, Cerkiew określiła również granice pełnej miłości do ludzi ekonomii w zakresie instytucji postu. Dlatego też w przypadkach choroby fizycznej, niekwestionowanej konieczności czy też trudnych czasów, przewidziała odpowiednie zastosowanie zasady cerkiewnej ekonomii zgodnie z odpowiedzialnym rozeznaniem i duszpasterską pieczą biskupów Cerkwi lokalnych” (7). Sugeruję przeczytanie całego tego dokumentu i podejście do postu zgodnie z ewangelicznym wskazaniem Chrystusa „to nie człowiek dla soboty, lecz sobota dla człowieka”.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, życie duchowe