Dlaczego w niektóre dni liturgia zaczyna się od wieczerni (np. w Wielką Sobotę)? Wiadomo, że ustaw mówi o liturgii zaczynającej się wieczorem. Według tego liturgia Wielkiej Soboty i Paschalna następowały kiedyś bezpośrednio po sobie. Czym taki układ był motywowany? Dlaczego święto Zwiastowania również posiada taki liturgiczny zabieg a inne święta nie? Łukasz

Pytanie zawiera wiele wątków na które odpowiem ogólnie. Zwykle, Liturgie, które rozpoczynają się Wieczernią są związane z dniami postnymi. Eucharystia w ten sposób jest przerwaniem postu i podaniem wiernemu strawy duchowej i cielesnej. Taka Liturgia nie kończy postu w kontekście dopuszczalności spożywania wszystkich produktów. Nasz cerkiewny ustaw (reguły) zaczerpnięty jest z tradycji monastycznej, gdzie życie w monasterach jest podporządkowane cyklom liturgiczny i nie ma większego problemu z rozpoczęciem św. Liturgii po południu (tej, która rozpoczyna się z Wieczerni). Trzeba powiedzieć, że mamy pewien problem z przeniesieniem tego cyklu monastycznego na grunt parafialny. W praktyce parafialnej takie Liturgie rozpoczynające się od Wieczerni sprawowane są z rana. Jeśli chodzi o Liturgię Wielkiej Soboty, która rozpoczynałaby się po południu i Liturgię Paschalną, która rozpoczynałaby się nad ranem (w Niedzielę) to ten odstęp czasowy w praktyce nie byłby taki mały.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika