Czy prawosławie wymaga określonego stroju pary biorącej ślub? Nie mamy wiele pieniędzy, nie stać nas na wesele i drogie ubrania. Czy u kobiety jest konieczna biała suknia oraz konkretne nakrycie głowy np. welon? Czy możemy pójść do ślubu w odświętnych ubraniach, które akurat mamy? Anna

Nie spotkałem w Prawie Kanonicznym ani w wymogach stawianych dla zawarcia związku małżeńskiego jakichkolwiek wskazań dotyczących ubioru osób wstępujących w związek. Istotą sakramentu jest błogosławieństwo Boże a nie zewnętrzny wygląd nupturientów. Odświętny i skromny strój pary młodej jak najbardziej może być zastosowanym.

Kategorie: ks. Andrzej Kuźma, liturgika, rodzina